top of page
< Back

Çocuk Vakfı'ndan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' önerisi: Toplumun katılımıyla yeniden hazırlayın!

İSTANBUL- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "10 yılda hazırlandığı" açıklamasıyla milli eğitimde yeni düzenlemeleri gündeme getiren "model"in "askıda kaldığı" süre boyunca binlerce eleştiri aldı. Bunlardan biri de, başkanlığını Şair, Yazar Mustafa Ruhi Şirin'in yaptığı Çocuk Vakfı. Çocuk Vakfı, "model"in düşünce paylaşımı ve öneri alması için askıya çıkarılmasının son gününde bir açıklama yaparak "model"in "bilimsel ve pedogojik birikimlerden, "kültür ve medeniyet fikri"nden önemli ölçüde yoksun olduğu ve başkaca gerekçelerle bütün toplumsal katmanların katılımıyla yeniden hazırlanması önerildi. Çocuk Vakfı'nın basın bildirisinde şöyle denildi: 26 Nisan 2024 tarihinde kamuoyuna sunulan yeni müfredat taslağına ait kamuoyu bilgilendirmeleri, ortak metin ve öğretim programları incelendiğinde çocukların görüşlerinin alınmadığı, kültürel gerçekliğimiz ve çocuk algısının değişiminin göz ardı edildiği açıktır. Bu taslak, mevcut sorunları çözme konusunda yetersiz kalmakla birlikte eğitim sistemine ait yeni sorunlar yaratabilecek bir yapıdadır. Bilimsel ve pedagojik birikimlerden yoksun olan yaklaşım, pilot uygulamalar ve değerlendirme sonuçlarına yer vermemektedir. On yıllık bir çalışma olduğu açıklanan müfredat taslağında eğitimde program geliştirme ve uygulama süreçlerinin eylem adımlarının neler olduğunun detaylandırılmaması ciddi eksikliktir. Ayrıca, Türkiye’nin zengin kültür ve medeniyet mirasının korunması, aktarılması ve güncellenmesi gerekliliği yüzeysel olarak ele alınmıştır. Bu durum modelin “kültür ve medeniyet fikri”nden önemli ölçüde yoksun olduğunu göstermektedir . Sadeleştirme iddiasında bulunan ancak gerek önceki programlardaki kazanımların birleştirildiğinin gözlendiği ve kitap forma sayılarının arttırıldığı da ortada olan taslak model, çocuklarımızın “öncelikli yüksek yararı” ve esenliğini gözetmeyerek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının en büyük hayal kırıklıklarından biri hâline gelme riski taşımaktadır. Söz konusu “Maarif Modeli”, geniş kapsamlı müfredat çalışmalarının hangi ihtiyaçtan hareketle hazırlandığı, esas alınan program değerlendirme modellerine göre bilimsel değerlendirmelerinin yapılarak en son 2017’de geniş kapsamlı ortaya konan çalışmalardan farkının neler olduğu ve önceki müfredatın uygulama sonuçları görülmeden yeni bir girişime başlanması istikrar açısından da sorunludur. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin, uygulanması hâlinde, “çocuk beyin göçü”nü tetikleyeceğini öngörüyoruz. Yeni müfredatın çocukların, öğretmenlerin, velilerin, alan uzmanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, diğer kamu kurumlarının ve tüm toplum kesimlerinin etkin katılımıyla yeniden hazırlanmasını öneriyoruz.

Çocuk Vakfı'ndan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' önerisi: Toplumun katılımıyla yeniden hazırlayın!

İSTANBUL- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "10 yılda hazırlandığı" açıklamasıyla milli eğitimde yeni düzenlemeleri gündeme getiren...

bottom of page