top of page
< Back

Çocuk Vakfı'ndan politikacılara çağrı...

Çocuklara yönelik çalışmaları, etkinlikleri, yayınları ile tanınan, başkanlığını Yazar-Şair Mustafa Ruhi Şirin 'in yaptığı Çocuk Vakfı , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bir "çağrı" yayımlayarak siyasetçileri seçim sürecindeki tavır, anlayış ve uygulamaları konusunda uyardı. “Doğmuş ve Doğacak Çocuklarımızın Esenliği Toplumun ve Dünyanın Esenliğidir” ifadeleriyle başlayan ve "çocuğa ve çocuk onuruna saygı" çerçevesinde yapılan çağrıda şöyle denildi: “Şiddet ve tehdit söylemi ile ayrıştırıcı dil toplumsal psikolojinin gerginleşmesinin başat nedenidir. Tehdidin şiddeti doğurduğu bir ortamdan sağlıklı sonuçlar çıkmaz. Türkiye’de her seçim döneminde kürsüler, duvarlar, meydanlar ve ekranlar şiddet üreten politik ve medyatik dile teslim olmakta, nüfusun üçte birinin çocuk olduğu unutulmaktadır. Hiçbir ayrım gözetmeksizin; politikacıların yazılı, görsel ve sosyal medyada söz alış tutumlarına dikkat çekmek istiyoruz: Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde barışçı, umudu çoğaltan ve her zaman “çocuğa saygılı” bir dil kullanılmasına özen gösterilmesini istiyoruz. Çocuğa gösterilen özen, toluma gösterilmiş olacaktır. Toplumun önünde konuşan herkesi çocuğun yararına ve esenliğine uygun bir dil kullanmaya çağırıyoruz. “Konuş ki seni görebileyim” derler. Çocukların hepimizden iyi gördüğünü unutmayalım.”

Çocuk Vakfı'ndan politikacılara çağrı...

Çocuklara yönelik çalışmaları, etkinlikleri, yayınları ile tanınan, başkanlığını Yazar-Şair Mustafa Ruhi Şirin'in yaptığı Çocuk Vakfı, 23...

bottom of page