top of page
< Back

Üç gün sürecek 9. Geoteknik Sempozyumu bugün başlıyor

İSTANBUL - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına İMO İstanbul Şubesi'nin düzenledi, bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 9. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU bugün başlıyor. Sempozyum 3 gün sürecek.     Yaşam alanlarımızda, değişen çevre ve iklim koşullarında medeniyetin sürdürülebilmesi gayretlerinde giderek yaygınlaşan, çeşitlenen ve karmaşıklaşan inşaat mühendisliği uygulamalarında geoteknik alanının rolü ve önemi sürekli artmaktadır. İnşaat mühendisliğinde böylesine önemli bir uzmanlık alanının bilgi ve deneyim düzeyi de hızla yükselmektedir. Gerek akademik gerekse uygulama ve endüstri boyutundaki gelişmeler iç içe ve sürekli etkileşim halinde olmaya muhtaçtır.   Sonuç olarak, bilgi ve deneyimdeki hızlı ilerleme, bu gelişmelerin tartışılacağı, değerlendirileceği, iş birliklerinin kurulacağı platformlar gerektirir. Geoteknik Sempozyumları işte bu ihtiyaca karşılık veren, iletişim ortamını bilimsel gelişmeler ışığında kurgulayan, mesleki gelişim, bilgi ve deneyim paylaşımı için yeni ufuklar sunan ortamlardır.   Geoteknik Araştırma ve Modelleme,  Geoteknik Tasarım, Eurocode 7, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği  2018, Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Sel ve Su Baskınları, Çevre Geotekniği, Sürdürülebilirlik, Dirençlilik (Rezilyans),  Yapı-Zemin Etkileşimi ve Geoteknik Mühendisliğinde Teknolojik Gelişmeler konularında bildirilerin sunulacağı 9. Geoteknik Sempozyumu’nda yurtdışından katılan uzman konuklarımız Prof. Dr. Lyesse Laloui “ Nükleer Atık Depolama Alanları Çevresindeki Çoklu Fiziksel Süreçlerin Nümerik Analizi” , Dr. Marc Ballouz “ Adli Mühendislikte Teori ve Uygulamanın Birlikteliği”, Prof. Dr. Jonathan Stewart “ Dayanma Yapıları Üzerine Etkiyen Sismik Toprak Basınçlarının Zemin-Yapı Etkileşim Prensiplerine Göre Belirlenmesi” başlıklı bildirileriyle yer alacaktır. Ayrıca davetli konuşmacı Prof. Dr. Ali Hakan Ören, Geoteknik Mühendisliğinde Geçirimsiz Bariyerlerin Performans Değerlendirmesi: Hidrolik İletkenlik Deneyleri konusunda sunum yapacaktır. Üç gün sürecek 9. Geoteknik Sempozyumu saat 10.00'da  İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi Ayazağa/İstanbul'da başlayacak.

Üç gün sürecek 9. Geoteknik Sempozyumu bugün başlıyor

İSTANBUL - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına İMO İstanbul Şubesi'nin düzenledi, bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 9....

bottom of page