top of page
< Back

47 yıldır tapu sorunuyla uğraşan Mertkent Kooperatifi'nde gerilimli genel kurul

İSTANBUL - 1978'de İğneada'daki Mert Gölü'nün çevresindeki araziyi tapuda hiçbir şerh ve kısıtlama olmadığı için 1700'ü aşkın ortaklarına yazlık konut yapmak için satın alan o zamanki adıyla TRT-B Yapı Kooperatifi, şimdiki adıyla Mertkent Yapı Kooperatifi, 2023 Genel Kurulu'nu dün gerilimli bir ortamda gerçekleştirdi. 47 yıldır devletin açtığı davalarla boğuşan kooperatifin yönetim ve denetim kurulu çalışmalarının görüşüldüğü, sürecin değerlendirildiği genel kurulda söz alan üyeler, "yazlık ev hayaliyle yaşlandıklarını, mülkiyet hakkını kutsal bilen hiçbir demokratik devletin yurttaşlarına böylesi bir işlemi reva görmediğini, hukuk yollarının ısrarla yürünmesi için bir komisyon kurulması gerektiğini" dile getirdiler. Genel Kurul'da yönetim kurulunun 2023 faaliyet raporuyla, denetim kurulunun raporu üyelere sunularak kabul edildi. 47 yıldan beri tapusuna karşı açılan davalarla uğraşan, süreç içinde zamanında tapu kayıtlarında hiçbir şerh ve kısıtlama olmadığı halde mülkiyet hakkı tesis edilen, sonradan SİT alanı ilan edilen, göl alanının tapudan çıkarılması istenen, son olarak da yeni kıyı kenar çizgisi belirlenerek tapularının 655 dönümlük bölümü iptal edilen Mertkent Yapı Kooperatifi'nin 2023 Genel Kurulu, dün Cağaloğlu'ndaki TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda 197 üyenin şahsen ve vekaleten katılımıyla toplandı. Üyelerden Niyazi Paksoy başkanlığında Uğur Özkul ve Nebiye Petek Kurtböke'den oluşturulan divanın yönetiminde saygı duruşuyla bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle çalışmalarına başlayan genel kurulda üyeler, aradan geçen uzun süreye karşın, kooperatifin mahkeme süreçlerinin bir türlü sonuçlanmamasından doğan mağduriyeti gerilimli şekilde dile getirdi. Kooperatifin yönetim kurulu faaliyet raporunu Başkan Prof. Dr. Ali Malik Gözübol okudu. Gözübol, İğneada'da Mert Gölü çevresini kapsayan arsanın alınmasından önce de o zamanki sahiplerine "tapu iptal davası" açıldığını, davanın mülkiyet sahiplerinin lehine sonuçlandığını, böyle bir arsayı kooperatif adına alanların o zamandan beri mahkemelerde uğraştırıldığını dile getirerek, kıyı kenar çizgisi nedeniyle açılan dava konusunda bilgi verdi. Prof. Gözübol "yerel mahkemenin tapunun 655 dönümlük bölümünün iptaline karar verdiğini, bilirkişi raporlarına ve daha önceki mahkeme kararlarına aykırı olan bu olguyu istinafa taşıdıklarını, istinaf aşamasının sonucunu beklediklerini" vurguladı. Yönetim Kurulu üyesi İsmail Soykan 'ın 2023 Gelir ve Bilanço tablosunu Genel Kurul'a sunarken "bu yönetim ve denetim kurulunun özveriyle ve hiçbir karşılık almadan çalıştığını, bazı üyelerin gerçekliği olmayan iddialarla genel kurula katılan üyeleri olumsuz etkilediğini, böylesi tutumlardan büyük üzüntü duyduklarını" dile getirmesi üyelerin sessizliğe gömülmesine neden oldu. Denetim raporunu okuyan kurul üyesi Alâettin Bahçekapılı da, yönetimin çalışmalarını ve harcamalarını titizlilikle incelediklerini, kural ve yasa dışı bir husus saptamadıklarını, kooperatif üyesi iki kişi için açılan alacak davalarının duyarlılıkla izlenmesi gerektiğini dile getirdi. Üyelerden Mehmet Bilen, İlhan Ünal ve Av. Burç Emre Altıntaş söz alarak, arsa alımından bu yana geçen 47 yılda yol alamamanın kendilerini yorduğunu, umutsuzluğa sürüklediğini, yönetimin daha aktif olmasını beklediklerini, gerekiyorsa bir "hukuk komisyonu" kurularak çareler aranmasını ifade ettiler. Devletin verdiği tapuya güvenerek alınan, ancak 47 yıldan beri hiçbir yatırım yapılamayan arazinin 655 dönümlük bölümünün tapusunun iptal edilmesi, süreç içinde sayıları 771'e inen üyeleri büyük üzüntüye ve umutsuzluğa sürüklediği ortamda kooperatifin dün gerçekleştirilen genel kurulunda Prof. Dr. Ali Malik Gözübol, Gündüz Alpman, M. Emin İzgi, İsmail Soykan, Prof. Dr. M. Namık Yalçın, Rafet Aksakal ve Prof. Dr. Semiha Arayıcı 'dan oluşan Yönetim Kurulu'nun hazırladığı faaliyet raporu 7'ye karşı 190 oyla kabul edilirken Alâettin Bahçekapılı, Hüseyin Fahri ve Prof. Dr. Emine Özden Cankaya 'dan oluşan Denetim Kurulu'nun raporu 2'ye karşı 195 oyla ibra edildi. Haber ve görseller : BRT Yayın Grubu Genel Yönetmeni Alâettin Bahçekapılı

47 yıldır tapu sorunuyla uğraşan Mertkent Kooperatifi'nde gerilimli genel kurul

İSTANBUL - 1978'de İğneada'daki Mert Gölü'nün çevresindeki araziyi tapuda hiçbir şerh ve kısıtlama olmadığı için 1700'ü aşkın ortaklarına...

bottom of page