top of page
< Back

Ali Ekber Ataş şiiri: düşler yanarken

düşler yanarken [1]   “Asım Bezirci ile birlikt e Sivas'ta katledilen 32 canımız v e  “Türküler Yanmaz” ezgisinin söz ve bestecisi,   Vakitsiz gidenlerimizden sanatçı dostumuz  Alaaddin U s’a..”   I. aylardan yaz mevsim temmuz biraz ayaklandık biraz kuşluk vakti biraz aydınlık   “ Açıp sazın duvağını   [2] ”   mızraba bıraktık sözü başladı semahımız silinip açıldı sırlarını döktü ayna ve kendini yontuyordu başka bir oylumda   **   II. düşün ki magmaydık düşler yangını volkan ağzında bin dilli hatrımıza gerçeküstü dokunuş mu bu düş ülkeye yolculuk mu yoksa her günüm lav hisarı biçimler picassogen dalihane gülüşler düşlerine dalmışık   gömülüp temmuza bir akşamüstü üç deste gül üç de karanfilkül yontular düştük madımak havzasına o yazın akşamüstü o yaz ki avazı keskin solduran hazdı     III. içimdeki magmadan sürgün dibi iki göz nar içi hatrımıza baht topluyor ömrümüz gözümün süngüsü incitme sözü ne kadar yakılsak o kadar közlü   bağrımızda yanıp duran bu kandiller de ne samah’a durur gibi yanan kendi dibine ışıksız   yanarken ten bir kibrit çöpünde sınandı insan ve kefende kundaklanangenç ve şehit hasret  giden gönül yâri neylesin   bilmez misin ki zaman içimizin zindanı örüldükçe daralan   ölümle geldik üstümüzde ak mintan   ** IV. hızır paşa darağacı pir sultan   urgan taş ve gül   gül ki dost elinden atılırsa ölümcül   ** V. güneşin tam ortasında hurma lekesi sivas göğünde duman altından kaçasın gelir sokaklar harabistan kendini boğasın gelir   üç deste gül üçü dal bükül alev savrul duman tenimdeki kül dökül ellerimde nar-ı nan   ahh… yüreğimin kavruk izi bin temmuz ne yangınlar sönecek ne madımak dinecek temmuzlar hiç bitmeyecek   biz mi yanıyorduk bruno muydu yoksa ateşten çarmıhında madımak’tan ışıyan   ** VI. samsun güneşini kucaklayan ey mavi şehir otelinde dumanaltı olduğum pir sultanların nerde hani insanlar bu kül yontular da ne   yanar ha yanarım erir ha eririm tut ki şairim tükenirim mum gibi mum dikin keyfinize   ekim 2000/2010 [1]  Sincan İstasyonu, Temmuz 2010, sayı: 35. [2]  Vecihi Timuroğlu

Ali Ekber Ataş şiiri: düşler yanarken

düşler yanarken [1] “Asım Bezirci ile birlikte Sivas'ta katledilen 32 canımız ve “Türküler Yanmaz” ezgisinin söz ve bestecisi, Vakitsiz...

bottom of page