top of page
< Back

Ali Gevgilili, Abbas Parmaksızoğlu

Bugün 12 Eylül. Gazeteci yazar Abbas Parmaksızoğlu'nun ölüm yıldönümü. Gazeteci yazar Ali Gevgilili'yi de 11 Eylül 2018'de yitirdik. BRT Yayın Grubu olarak bu değerlerimizi saygıyla anıyoruz. ABBAS PARMAKSIZOĞLU KİMDİR? Gazeteci-yazar. 1916, Drama / Yunanistan doğumlu. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Türkiye’ye mübadele yolu ile göç etti. Gazeteciliğe, Hukuk Fakültesinde öğrenci iken 1938 yılında Yeni Sabah gazetesinde başladı. İlk patronu Cemalettin Saraçoğlu, ilk yazı işleri müdürü Murat Sertoğlu idi. Sonradan Velid Ebüzziya’nın çıkardığı ve Ziyad Ebüzziya’nın yönettiği, Cihat Baban’ın yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Tasviri Efkâr gazetesine yazı işleri müdür yardımcısı olarak geçti. Daha sonra Hüseyin Cahit Yalçın’ın Tanin gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Bu gazete kapanınca yine yazı işleri müdürü olarak Her Gün’de çalışmaya başladı, 1975 yılında bu gazeteden emekliye ayrıldı.
Parmaksızoğlu, çalıştığı gazetelerden başka çeşitli gazetelerde, dergilerde zaman zaman röportajlar, fıkralar, seri romanlar yayımladı. 1959 yılında Evim adında bir dergi de çıkarmıştı. Türk Gazetecilik ve Basın Tarihi adlı iki ciltlik bir eseri vardır. 12 Eylül 2001'de vefat etti.
KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009). ALİ GEVGİLİLİ KİMDİR?
1938 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Özel Türk Koleji ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Mesleğe 1954 yılında Ege Ekspres'te başladı. Yeni İstanbul, Vatan gazetelerinden sonra 1963'de Milliyet'e girdi. Burada "Günlük"başlığıyla köşe yazılarını uzun yıllar sürdürdü, forumlar yaptı, iktisat sayfasını yönetti. Abdi İpekçi'den sonra bir süre başyazarlık yaptı. İletişim Fakültesi'nde öğretim üyeliğinde bulundu. Siyasal yazılarından başka sinema eleştirmenliğiyle tanındı. Yedinci Sanat, Yeni Dergi, Milliyet Sanat Dergisi başta olmak üzere birçok dergide sinema yazıları yayınlandı. 11 Eylül 2018'de aramızdan ayrıldı.
Yayınlanmış eserleri şöyle: Atatürkçü Dış Politika, NATO ve Türkiye, Türkiye'de 1971 Rejimi, Tarım Toplumundan Sanayi Toplumuna Geçiş Aşaması, Yükseliş ve Düşüş, Türkiye'de Yenileşme Düşüncesi, Sivil Toplum, Basın ve Atatürk, Çağını Sorgulayan Sinema, Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar.

Ali Gevgilili, Abbas Parmaksızoğlu

Bugün 12 Eylül. Gazeteci yazar Abbas Parmaksızoğlu'nun ölüm yıldönümü. Gazeteci yazar Ali Gevgilili'yi de 11 Eylül 2018'de yitirdik.
BRT Yay

bottom of page