top of page
< Back

Bakanlık işçileri, yabancı göçmenlerle aynı hakları istiyor

CHP’li Mahmut Tanal ve milletvekili arkadaşları, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndaki kamu işçilerin sorunlarına dair araştırma önergesi hazırladı. Göç İdaresi işçilerinin, geri gönderme merkezlerindeki yabancı göçmenlerden daha kötü koşullara sahip olduklarının belirtildiği önergede, kamu işçilerinin, göçmenlere tanınan hakların kendilerine de tanınmasını talep ettikleri belirtildi.   ANKARA- CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal ve 22 CHP’li milletvekili arkadaşı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nda sürekli işçi statüsünde istihdam edilen çalışanların yaşadıkları sorunların tespit edilerek, mağduriyetlerinin giderilmesine dönük çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’ndan Meclis Araştırması açılmasını talep etti. İL DIŞI GÖREVLENDİRME MAĞDURİYETE YOL AÇIYOR Tanal ve milletvekili arkadaşlarının hazırladığı araştırma önergesinin gerekçesinde, şunlar belirtildi: “Taşerona kadro düzenlemesiyle, yani 696 sayılı KHK ile sürekli işçi statüsünde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı İl ve İlçe Göç İdaresi Müdürlüklerinde istihdam edilen emekçiler, büyük sıkıntılar yaşamaktadır.Şöyle ki: Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki kamu işçileri, her yıl 3 ya da 4 ayda bir geçici görevlendirmeyle il dışına gönderilmektedir. Söz konusu görevlendirmeler, 45 gün ile 3 ay arası kısa görevlendirmelerden oluşmaktadır. Belirtilen geçici il dışı görevlendirmelerinde kamu işçilerinin aile bütünlüğü bozulmaktadır. Göç İdaresi emekçileri, mağduriyete yol açan geçici il dışı görevlendirmelerinin son bulmasını talep etmektedir. ÖZLÜK HAKLARI DÜZENLENMEDİ İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nda sürekli işçi statüsünde istihdam edilen çalışanların, 2018 yılında taşerondan kadroya alındıkları günden beri özlük hakları düzenlenmemiştir. En küçük bir hatada disipline sevk edildikleri yönünde şikayetlerini ileten Göç İdaresi işçileri, disiplin cezası ve işten atılma tehdidine maruz kaldıklarını dile getirerek, özlük haklarının düzenlenmesini talep etmektedir. DİSİPLİN TEHDİDİ İl dışı görevlendirmelerinin çok aceleye getirildiğini, bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakıldıklarını belirten emekçiler, bir iki gün içinde mevcut kurumlarıyla ilişiklerinin kesilerek, 3. ya da 4. günde yeni görev yerlerinde olmalarının istendiğini, aksi taktirde disipline sevk edildiklerini ifade etmektedir. Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki kamu işçileri, memurlara tanınan belli bir sürenin ve belli bir yol süresinin kendilerine de tanınmasını, en az 15 gün süre tanındıktan sonra yeni görev yerlerine gönderilmeyi istemektedir. YOL MASRAFI VE HARCIRAH ÖDENMİYOR İl dışı görevlendirmelerinde yol masrafı ve günlük harcırah verileceği belirtilmesi rağmen birkaç il dışında Göç İdaresi bünyesindeki kamu işçileri hiçbir yol masrafı ve harcırah alamamaktadır. Göç İdaresi emekçilerine yol masrafı ve harcırahlarının yasal sürede verilmesi gerekmektedir.   KAMU İŞÇİLERİ, GÖÇMENLERLE EŞİTLİK İSTİYOR! Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan sürekli işçi statüsündeki personellerden bazıları, görevli olarak geldikleri illerde kendi imkanlarıyla kiraladıkları pansiyon ya da otellerde kalmaktadır. İstanbul gibi illerde ise geri gönderme merkezlerindeki konteynırlarda barınma sağlanmaktadır. Birkaç işçinin bir araya konulduğu küçücük konteynırlarda, oda tabir edilen bölümlerde hiçbir ev eşyası bulunmamaktadır. Örneği temel ihtiyaç olan buzdolabı, elbise dolabı, masa dahil, hiçbir eşya yer almamaktadır. İşçilere sadece yatmak için minder, battaniye ve yastık verilmektedir. Yemek yapmak için ocak, tabak, tencere gibi mutfak araç ve gereçlerini işçiler kendileri satın almakta, küçücük konteynırda kendi imkanlarıyla yemek yapmaktadır.Göç İdaresi işçileri, geri gönderme merkezlerindeki yabancı göçmenlerden daha kötü koşullarda kalmaktadır.Şöyle ki: Göçmenlere 3 öğün yemek verilmekte, ayrıca kaldıkları odalarda mini buzdolabı ve küçük elbise dolabı verilmektedir. Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki kamu işçileri, görevlendirildikleri geri gönderme merkezlerinde kaldıkları yerlerin koşullarının iyileştirilmesini, yabancı göçmenlere verilen 3 öğün yemeğin kendilerine de verilmesi gerektiğini belirtmektedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki kamu işçilerinin belirtilen sorunlarının giderilmesi, eşitlik ilkesi gereğince özlük haklarının düzeltilmesi gerekmektedir.”

Bakanlık işçileri, yabancı göçmenlerle aynı hakları istiyor

CHP’li Mahmut Tanal ve milletvekili arkadaşları, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndaki kamu işçilerin sorunlarına dair...

bottom of page