top of page
< Back

Doğum günü: Hayati Baki, Hüseyin Rahmi Gürpınar

Bugün 17 Ağustos. Bugün şair, yazar, edebiyat araştırmacısı Hayati Baki'nin ve Türk edebiyatındaki popüler roman anlayışının en büyük temsilcisi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın doğum günü. BRT Yayın Grubu olarak bu değerlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Doğum günü : Hayati Baki kimdir? Necati Nesimi (d. 17 Ağustos 1949 / ö. ?) Şair, Edebiyat Araştırmacısı, Yazar, Gazeteci, Öğretim Görevlisi Trabzon'un Tonya ilçesinde doğdu. Bazı eserlerinde Necati Nesimi adını da kullanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Tonya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1978'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü de bitirdi. Okulu bitirdikten sonra bir süre gazetecilik yaptı ve Çevre Müsteşarlığında uzman olarak çalıştı. 1983'te Ankara Üniversitesinde Türk Dili Okutmanı olarak göreve başladı ve buradan 2004'te emekli oldu.

Hayati Baki’nin yazı ve şiirleri, 1969'dan itibaren Yolcular (Vakfıkebir/Trabzon) gazetesi ile Oluşum Öncüler (1975’de yazı kurulu üyeliği), Promete, Kül, Edebiyat ve Eleştiri, Kavram/Kargaşa, Ku, Türk Yurdu, Varlık dergilerinde yayınlandı.Şiirin yanında, hikaye, günlük, eleştiri, deneme, eleştirel deneme türlerinde eserler verdi. Türk romanını başlangıcından bugüne incelemeye çaba gösterdi. Baki, intihar eden ve öldürülen şairleri incelediği iki ciltlik Şiirin Kesik Damarları (1994 ) adlı kitabıyla bilinmektedir.
Şair ve Otorite Şiir ve Yanılsama (1996) eleştirel deneme kitabında; baba imgesinin, yerel anlamda bir atayı (ceddi), göksel anlamdaysa Tanrı’yı simgelediğini; itaati öngördüğünü ve bunun da bireyin dışlanması anlamına geldiğini anlatan yazar, Şair ve Hakikat: Şairin Zihin Temrinleri (2015) denemesinde; Beşir Fuad'dan Rene Char'a, Behçet Necatigil'den Rilke'ye kadar Türk ve Dünya şiirini / edebiyatını incelemektedir (Baki 2015: 103-104).
Kaynakça Baki, Hayati (2015).”Şair ve hakikat [aynı isimli kitap tanıtımı] “. Varlık .Sayı.1297:103-104.
Baki, Hayati (2000).” Tanzimat Edebiyatında Roman”. Türk Yurdu . 153/154: 83 - 87.
Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi (2002-2007). C.2. Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi. 158.
Madde Yazım Bilgileri Yazar: ALI AKSAKAL Yapıtları
-Tanzimat Edebiyatında Roman Ve İnsan /Promete / Ankara 1993 İnceleme -Şiirin Kesik Damarları Promete / Ankara 1994 Biyografi -Usulca Ve Yeğnik Ekin / Ankara 1996 Şiir -Şair Ve Otorite - Şiir Ve Yanılsama /Suteni / Ankara1996 Eleştiri -Bursa'da Edebiyat Edebiyatta Bursa/ Edebiyatçılar Derneği, / Ankara 1996Araştırma -Harfler Kitabı / Ekin / Ankara 2004 Şiir -Şair ve Hakikat: Şairin Zihin Temrinleri / Yazılı Kağıt / Ankara 2015 İnceleme Doğum günü: Hüseyin Rahmi Gürpınar kimdir?
17 Ağustos 1864'te doğdu. Mahmudiye Rüştiyesi’nde okudu, 1878’de Mülkiye’ye girdi, hastalanması yüzünden buradaki öğrenimini yarıda bıraktı (1880), 1908 Meşrutiyetine kadar kısa süreli bir iki memurluğu bir yana bırakılırsa, hayatını hep kalemiyle kazandı; 1887’de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde başlayan yazarlığı, Kütahya milletvekili olduğu yıllar (1936-1943) dışında, ömrü boyunca devam etti. Yazarlığının en verimli dönemi 1921-1924 yıllarıdır. Hayatının son 31 yılını Heybeliada’daki köşkünde geçirdi. Heybeliada’da Abbas Paşa Mezarlığı’nda gömülüdür. Edebi Kişiliği Servetifünuncuların çağdaşı ve yaşıtı olduğu halde, o topluluğa girmemiş olan Hüseyin Rahmi, daha ilk romanı Şık ile tanındı; Ahmet Mithat bu romanı gazetesi Tercüman-ı Hakikat’te tefrika etmiş, Hüseyin Rahmi’yi de gazeteye yazar olarak almıştı (1888). Hüseyin Rahmi, gazetecilik hayatında ilk üç, dört yıl çeviri ile uğraştı, sonra İffet (1896) ile peş peşe kendi romanlarını yayımlamaya başladı. Özellikle sosyal sorunları, bâtıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan Batılılaşmaları, ruh hastalarını konu edinen romanlarında daima gözlemden hareket eden bir realist natüralist yöntemiyle eski İstanbul’un gündelik hayatından çok canlı sahneler yansıttı; çokluk halk çevrelerinden seçtiği kişilerini büyük bir ustalıkla konuşturdu. Servet’i Fünun topluluğunun etkin olduğu bir dönemde Ahmet Mithat Efendi tarzını benimseyen Hüseyin Rahmi’nin eserlerinde natüralizmin etkisi görülür. Türk edebiyatındaki popüler roman anlayışının en büyük temsilcisidir. “Halk için roman” geleneği etkisi ile halkın anlayacağı konuları, mizah unsurlarını da katarak kaleme alır. Romanlarında örf, adet, gelenek ve göreneklere bağlı kalır ve halk deyimlerini kullanır. Tasvirlerde ve olayları anlatırken dili ağır olsa da konuşmalarda dili sadedir. Natüralizm akımının gereği olarak, kahramanların yaşadıkları çevrenin bütün özelliklerini verir ve kahramanlarını çevrelerinin diliyle konuşturur. İstanbul’un iç mahallerindeki hayat tarzını hikâye ve romanlarında karikatürize eder. Bu yönüyle sokağı edebiyata getiren sanatçı kabul edilir. Gözleme ve çevre tasvirlerine büyük önem verir. Romanlarında sosyal tenkide yer verir. Romanları teknik açıdan kusurludur. Gereksiz bilgiler verir, romanın akışını keserek araya girer. Kısaca özetleyecek olursak; Servetifünun Döneminde yaşayan sanatçı, Ahmet Mithat’ın halk için roman yazma geleneğini devam ettirmiştir. Türk edebiyatında natüralizm akımının başarılı bir temsilcisidir, Emile Zola’dan etkilenmiştir. Realist özellikler de taşır. Başarılı bir gözlemcidir. Romanlarında gözleme ve çevre tasvirlerine büyük önem vermiştir. Türk edebiyatında sokağı edebiyata taşıyan yazar olarak da bilinir. Romanlarını “toplum için sanat” anlayışıyla kaleme almıştır. Okuru eğlendirerek eğitmeyi amaçlar. Romanları töre romanı özelliği taşır. Romanlarında toplumsal eleştiriye çokça yer vermiştir. Bu yönüyle natüralistlerden ayrılır. Eleştiriyi mizah yoluyla ortaya koyar. Bunun için de genellikle anormal tipler seçer. Romanlarındaki tipler aşırı ihtiraslı, aptal, sapık, şöhret düşkünü, batıl inançlı, cahil, züppe, alafrangalık özentisi olan kişilerdir. Bu kişilerin ortak yönü gülünç olmalarıdır. Sıradan insanların yaşantısını bütün gülünç yönleriyle karikatürize eder. Eski ile yeni çatışması, ruh hastalıkları, yanlış batılılaşma, batıl inançlar ve aile geçimsizlikleri gibi konuları işlemiştir. Gerçeği hem iyi hem de kötü yönleriyle ele almıştır. Romanlarında İstanbul’u bütün canlılığıyla anlatmıştır. İstanbul’un iç mahallelerindeki yaşantı, kişiler arasındaki konuşmayı çok iyi yansıtmıştır. Eserlerini konuşma diliyle ve sade bir üslupla yazmıştır. Tasvirlerde ve olayın öykülenmesinde dili Osmanlı Türkçesine kayar. Ustaca diyalogları, canlı anlatımıyla herkesin anlayabileceği eserler vermiştir. Romanları yazıldığı dönemdeki toplum yaşamını bütün canlılığıyla yansıtması açısından çok önemlidir. Öykülerinde de aynı durum söz konusudur. Romanları teknik yönden başarılı değildir. Romanlarında olayın akışını keserek olayla ilgisi olmayan gereksiz bilgiler verir. “Mürebbiye”, “Hayattan Sayfalar”, “Ben Deli miyim” adlı romanlarında “deneysel roman” yöntemini kullanmıştır. “Şık”, “Şıpsevdi”, “Mürebbiye” adlı romanlarında yanlış Batılılaşma konusunu işlemiştir. Eserleri Roman: Şık, Şıpsevdi, Mürebbiye, İffet, Metres, Tesadüf, Nimetşinas, Gulyabani, Cadı, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Utanmaz Adam, Deli Filozof, Sevda Peşinde, Hakk’a Sığındık, Kesik Baş, Kaynanam Nasıl Kudurdu, Ben Deli Miyim?, Efsuncu Baba, İnsanlar Maymun muydu? Öykü: Kadınlar Vaizi, Katil Buse, Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı, İki Hödüğün Seyahati, Eti Senin Kemiği Benim, Tünelden İlk Çıkış, Meyhanede Hanımlar, Namusla Açlık Meselesi Tiyatro: Kadın Erkekleşince, Hazan Bülbülü, Gülbahar Hanım, Tokuşan Kafalar Hüseyin Rahmi Gürpınar Eser Özetleri Şık: Şöhret Bey alafrangalık meraklısıdır. Madam Potiş adlı hafifmeşrep bir kadınla bir gün daha fazla zaman geçirebilmek için annesinin küpelerini çalar. Paralarla metresiyle yemek yemeye giderken modaya uygun olsun diye yanına aldıkları köpek onlara bin türlü bela getirir. Mürebbiye: Dehri Efendi, altmış beş yetmiş yaşında zengin biridir. Ölen karısından biri kız diğeri erkek iki; odalığından da yine biri kız diğeri erkek iki küçük çocuğu vardır. Bu iki küçük çocuk için Anjel isminde Paris’ten İstanbul’a gelmiş, düşük ahlaklı bir ecnebi kadını mürebbiye olarak alır. Kadın yalıda, Dehri Efendi’nin büyük oğlu Şemi’yi, Dehri Efendi’nin on sekiz yirmi yaş küçüğü olan “Amca Bey”i, Dehri Efendi’nin kızı Melahat’ın kocası Sadri’yi “paralarından yararlanmak için” baştan çıkarır ve bu üçünü yalı içinde büyük bir ustalıkla idare eder. Sonunda, kıskançlığı fena halde ayaklanan Şem’i bir gece amcasıyla eniştesinin planları ile mürebbiyenin odasına hücum eder ve öldürmek için aradığı rakibini bulmak için açtığı bir dolapta babasıyla karşı karşıya gelir. Şıpsevdi: Meftun Bey, okumak için gittiği Paris’te yıllarca kalır, okumaz. Fransa dönüşü, Erenköy’deki babadan kalma köşkünde alafranga bir hayat sürme hevesine kapılır. Komşusu Kasım Efendi çok zengin; fakat çok cimri, aynı zamanda çok bağnaz bir adamdır. Sürmek istediği hayatı uygulayabilmek için çok paraya ihtiyacı olan Meftun, Kasım Efendi’nin görgüsüz ve bağnaz kızı Edibe ile evlenmeyi tasarlar. Bu evlenmeye Kasım Efendi’nin razı olmayacağını bildiği için cimri adamı para ile avlamayı düşünür ve kendisine, piyangodan büyük ikramiye çıktığı söylentisini yayar. Kasım Efendi beş yüz lira “başlık parası” alarak kızını verir. Meftun’un kız kardeşi Lebibe’yi de Kasım Efendi’nin oğlu Mahir alır. Cimri ihtiyar, kızının ve oğlunun bakımına Meftun’un üstüne bırakır. Boğazına kadar borca giren Meftun, kayınbiraderi Mahir’i kandırarak ona Kasım Efendi’nin mührünü ve kasasındaki parayı ve Balıkpazarı’ndaki bir hanın senedini çaldırtır; iki bin lira borç karşılığında hanı ipotek eder. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç: Babasından yüklü bir servet kalan İrfan Galip, Aksaray’da oturmaktadır. Okuduğu kitaplardaki Batı’ya ait düşünceleri çevresindeki insanlara uygulamaya çalışmaktadır. Fakat etrafındaki cahil halk, onu anlayamamaktadır. Ailesinden ve Türk kızlarından şikâyet eder durur. Kendine uygun seviyeli bir Türk kızının olmadığını düşünerek evlilik konusunda karamsarlığa kapılır. Halley Kuyruklu Yıldızı’nın dünyaya çarpacağı söylentilerini gazetelerden İrfan Galip de takip etmektedir. İrfan Galip, kendisinin çok bilgili olduğunu düşündüğü için bu konuda halkı bilgilendirmek zorunda olduğunu düşünür. Panik ve korku içinde olan mahalle kadınlarını toplar. Onlara bir konuşma yapar. Aslında asıl amacı, geçmişte türlü nedenlerle onu küçük düşüren kadın milleti ile alay etmektir. Ancak bu toplantıdan sonra aradığı kızı bulur. Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geçtiği gece dünya, mutlu bir evliliğe şahit olur.

Doğum günü: Hayati Baki, Hüseyin Rahmi Gürpınar

Edebiyat dünyamızın iki ünlü simasının doğum günü bugün: Hayati Baki ve Hüseyin Rahmi Gürpınar.

bottom of page