top of page
< Back

Fakir Baykurt 2023 Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Fakir Baykurt Onur Ödülleri bu yıl, ressam Zafer Gençaydın ve ilk Eğitim-İş’in kurucularından Erdal Çalı’ya verilecek.
Eğitim-İş; öğretmen örgütçülüğünün efsanevi lideri, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı, köy edebiyatının temsilcisi Fakir Baykurt adına düzenlediği onur ödüllerinin bu yılki sahiplerini belirledi. Eğitim-İş Genel Eğitim Sekreterliği koordinasyonunda, Prof. Dr. Sedat Sever, gazetemiz yazarı Işık Kansu, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı eski Başkanı Erdal Atıcı, Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ve Genel Eğitim Sekreteri Suat Özkolay’dan oluşan seçici kurul; 2023 yılı onur ödülünün, eğitim ve sanat alanında Prof. Dr. Zafer Gençaydın’a ve emek mücadelesi alanında da Erdal Çalı’ya verilmesini kararlaştırdı.
ZAFER GENÇAYDIN KİMDİR?
Zafer Gençaydın, Türk ressamlar arasında soyut dışavurumcu akımın önde gelen temsilcilerindendir. 1959‘da Malatya-Akçadağ İlk Öğretmen Okulu’nu, 1965’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nü bitirdi. 3 yıl ilkokul, 6 yıl da resim öğretmenliği yaptı. 1971’de uzmanlık öğrenimi için gittiği Berlin Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Prof. Hans Jaenisch ve Prof. Peter Ackermann Atölyelerinde Resim öğrenimine başlayan (1972) Gençaydın, 1977'de “Meisterschüler” unvanı alarak mezun oldu. Aynı dönemde Berlin Güzel Sanatlar Yüksekokulu Görsel İletişim Bölümü’nde “ Film Yapısının Temelleri, Resim-Ses İlişkileri seminerlerine katılan ve Schöneberg Halk Yüksekokulu’nda “video sanatı” ile ilgili çalışmalar yapan sanatçı, Federal Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Doğu Almanya’da müze, galeri ve sanat yapıtlarıyla ilgili araştırma ve inceleme gezileri yaptı. 1978’de Türkiye’ye dönünce Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1980-1981 döneminde ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde “Mimaride Renk” konusunda ders verdi.1983’te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu kadrosunda yer alarak 1987’de doçent, 1994’te profesör oldu. İki dönem Dekanlık ve bir süre Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği yapan (1995-1999) Gençaydın, Kültür Elçisi olarak “Waimer 3’üncü Uluslararası Dünya Kültür Semineri”ne, “Türk Resmine Genel Bakış” ve “Toplum Kalkınmasında Sanatın Öncülüğü” konulu sunumlarıyla katıldı. 38 kişisel sergi açan, 17 ödül alan, 25 uluslararası sergiye katılan sanatçının ülke içinde ve dışında yapıtları bulunuyor. Gençaydın, emekli olduğundan beri atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçının eserleri, Türkiye'deki birçok müzede sergileniyor.
ERDAL ÇALI KİMDİR?
1960'da Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden, 1971'de Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden mezun oldu. 1960 yılında 17 yaşında başladığı öğretmenlik mesleğini Trabzon ve Ankara’da sürdürüp 1994'te emekli oldu. 1960'da Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu üyeliği ile başladığı örgütlü olma mücadelesi 1965’te TÖS, 1971’de Türkiye Öğretmenler Birliği (TÖB-DER) üyelik ve kuruculuğu ile devam etti. 1990'da ilk Eğitim-İş kurucuları arasında yer alarak merkez yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik yaptı.1999 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı merkez yönetim kurulu üyesi oldu. İlkokullar için ünite dergilerinin Türkçe öğretimi bölümlerini yazma görevini üstlendi.

Fakir Baykurt 2023 Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Fakir Baykurt Onur Ödülleri bu yıl, ressam Zafer Gençaydın ve ilk Eğitim-İş’in kurucularından Erdal Çalı’ya verilecek. Eğitim-İş;...

bottom of page