top of page
< Back

Hopa önemli bir lojistik kongresine hazırlanıyor

HOPA ÖNEMLİ BİR LOJİSTİK KONGRESİNE HAZIRLANIYOR AÇÜ Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hopa Belediyesi iş birliğiyle Hopa Uluslararası Lojistik Kongresi, 24-25 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Hayati Akbaş HOPA- AÇÜ Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hopa Belediyesi iş birliğiyle Hopa Uluslararası Lojistik Kongresi, 24-25 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek . Stratejik bir ticaret kenti olan Hopa'nın ve Sarp Sınır Kapısının uluslararası ticaret geçiş noktası işlevi giderek önem kazanmaktadır. Artan işlevsellik ve Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattındaki denize açılan ilk noktanın Hopa limanı olması jeopolitik bağlamda Hopa’ya önem kazandırmaktadır. Bu jeopolitik durum, Hopa’nın ve Artvin’in Kafkasya ve Orta Asya’yla gerçekleştirilen ticarette kilit rol oynama özelliğiyle birleştiğinde ulusal ve küresel manada öneminin artacağı aşikârdır. Bölge ekonomisinde, kara ve deniz yolu taşımacılığı yapan ve sınır ticaretiyle uğraşan çok sayıda firma bulunmaktadır. Tüm bu noktalar ışığında Hopa, bir lojistik kenti olarak ön plana çıkmakta olup bu özelliğini uluslararası düzeyde duyurmak, lojistik alanının sorunlarını tartışmak, yeni yaklaşımlar ortaya koymak amacıyla 24-25 Ekim 2024 tarihlerinde Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hopa Belediyesi paydaşlığında Hopa Uluslararası Lojistik Kongresi (Hopa International Congress on Logistics/Hopalogs) düzenlenecektir.

Hopa önemli bir lojistik kongresine hazırlanıyor

HOPA ÖNEMLİ BİR LOJİSTİK KONGRESİNE HAZIRLANIYOR AÇÜ Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hopa Belediyesi iş birliğiyle Hopa...

bottom of page