top of page
< Back

Kıyı dergisi Ahmet Kutsi Tecer'i anıyor

61 yıldan beri bazı aralıklarla 312 sayı yayımlanan, yer verdiği yazın ve kültür ürünleriyle Trabzon yerelinden ulusal çizgiye taşınan KIYI dergisinin bu ay raflarda yerine alacak 313. sayısında bugün ölüm yıldönümünde andığımız Ahmet Kutsi Tecer dosya konusu yapıldı. KIYI dergisinin ATARDAMAR bölümünde yer alan dosyanın giriş bölümünü sunuyoruz sizlere. Dergi okuyucusuyla buluştuktan sonra TECER'in 55. ölüm yıldönümünde yazılanlara da yer vereceğiz. AHMET KUTSİ TECER Eğitimimizi 1960’lı 70’li yıllarda yapmışsak, onu, en çok hançeremizi yırtarak söylediğimiz "Orda bir köy var uzakta" şiir-şarkısıyla biliriz. Başımızda kavak yelleri estiğinde ya da şiire –hele de hece ölçüsüne- meraklıysak en çok “Geceleri bir ses böler uykumu” diye başlayan “Nerdesin?” şiirini ezberlemişizdir. Köşebaşı oyunu tiyatro tarihimizin önemli kilometre taşlarındandır. “Tiyatro geleneklerimizle harmanlanmış oyunları kazandıran”dır yazınımıza. Tiyatro tarihimiz üstüne yazdığı araştırmaları, incelemeleri içeren önemli makaleleri ile de bilinir. Halk oyunlarını incelediği Köy Temsilleri kitabı, halk biliminin yolunu açan kanal, nehir olarak da nitelenir. Her kademede çalışmış bir öğretmendir, Cumhuriyet devrimlerinin savunucusu bir aydın, bir milletvekili. Halk ozanlarının, türkülerinin bulunmasında, tanıtılmasında bir emektar, bir örgütçü olarak görürüz onu. Daha Cumhuriyetin ilk yıllarında “Ulusal olabilmek için özünü koruyarak gelişmenin önemi, evrensel olabilmek için güçlü bir ulusal kültürün varlığını tanıtabilmek gerektiği”ni kavramış ve bu nedenle 18 yaşında “Dinlemeye karar verdiği Anadolu’nun Sesi” olagelmiştir. Cumhuriyetin eğitim-kültür devriminin bir neferidir. Bu nedenle, aynı izlekten yürüyen Kıyı dergisi tam 55 yıl önce, 23 Temmuz’da aramızdan ayrılan şair, yazar, eğitimci Ahmet Kutsi Tecer'i anmayı görev bellemektedir. Bu Atardamar dosyasında, öğretmen-şair Raif Özben Tecer’in yaşamöyküsünü zamandizinsel olarak aktardıktan sonra “Tecer’in şiirini” irdeledi. Halkbilimi alanındaki yapıtlarıyla da tanıdığımız Dr. Mustafa Duman, Tecer’in bu alandaki yapıtlarını ve öteki kitaplarını inceledi, tanıttı. Coğrafya, yerbilim, çevre konularının öğreticisi Prof. Dr. Emrullah Güney Tecer’in özgeçmişinden yola çıkarak şiirinin ana karakterlerini araştırdı ve örnekledi yazısında; ayrıca çizimleriyle de katkıda bulundu dosyamıza. TRT Şef Prodüktörlüğünden emekli, gazeteci-yazar Alâettin Bahçekapılı da tanıklıklarına, ses arşivine dayanarak “Bilge öğretmen, öncü oyun yazarı, iyi eş, sevecen baba” yönlerini vurguladı yazısında. En çok da oyun yazarı yönünü. Dosyanın oluşturulmasında Ahmet Kutsi Tecer’e Armağan kitabının hazırlayıcısı, dost insan Turgut Çeviker hem bilgi, hem de görsel kaynaklarını cömertçe kullanımımıza açtı; teşekkür ederiz. Kıyı dergisi “yereli ulusala ve evrensele taşıyan” Ahmet Kutsi Tecer’i aramızdan ayrılışının 55. yıldönümünde saygı ile anıyor.

Kıyı dergisi Ahmet Kutsi Tecer'i anıyor

61 yıldan beri bazı aralıklarla 312 sayı yayımlanan, yer verdiği yazın ve kültür ürünleriyle Trabzon yerelinden ulusal çizgiye taşınan...

bottom of page