top of page
< Back

Karadeniz’de aşırı yağış ve sel felaketleri 2 kat arttı.

30 Ocak’ta yayımlanan World Weather Attribution * raporuna göre, Karadeniz’de Kasım 2023 döneminde yaşanan boyutlarındaki aşırı yağış ve sel felaketleri, iklim krizi nedeniyle 2 kat arttı. Bunun anlamı ne yazık ki çok kötü… Karadeniz bölgesindeki şehirler aşırı yağış ve sellere dirençli hale gelmediği sürece, aynen geçtiğimiz Kasım’da olduğu gibi, şehirler sular altında kalacak, insanlar ölecek ve yararlanacak. Eğitim duracak, elektrikler kesilecek, evleri, öğrenci yurtlarını su basacak.  Raporda, insan kaynaklı ısınmanın (sanayi öncesi döneme göre 1,2 derece) aynı zamanda kış fırtınalarında daha fazla yağışın kar yerine yağmur olarak düşmesine yol açtığını ve bunun da  daha şiddetli sellere neden olabileceğini belirtiliyor. İklim krizi derinleştikçe, yani sera gazı salımları ve küresel ısınma bu hızda devam ettikçe, Karadeniz’de aşırı yağış ve sel felaketleri artacak ve şiddetlenecek. Yani, bu durumun önüne geçmek için petrol, kömür ve gazdan hızla uzaklaşarak, sera gazı salımlarını net sıfıra indirmek acil bir ihtiyaç! Ben, okuduğum ve yurtta kalarak yaşadığım şehrin, Zonguldak’ın, bu felaketlere dirençli hale getirilmesini istiyorum. Seller kaderimiz değil ve Kasım’da yaşananlar normal de değil. Bu nedenle lütfen kampanyamı paylaşın, destekleyen, yaygınlaştırın.  *: World Weather Attribution, ekstrem olay atıfını, iklim değişikliğinin ısı dalgaları, kuraklık ve fırtınalar gibi ekstrem meteorolojik olaylar üzerindeki etkisinin hesaplanmasını inceleyen akademik bir işbirliğidir. Kaynak: Ceren Fehime Uzunhasanoğlu Zonguldak, Türkiye, Change.org

Karadeniz’de aşırı yağış ve sel felaketleri 2 kat arttı.

30 Ocak’ta yayımlanan World Weather Attribution* raporuna göre, Karadeniz’de Kasım 2023 döneminde yaşanan boyutlarındaki aşırı yağış ve...

bottom of page