top of page
< Back

Mahkemenin TTB’nin kararına tepkiler çığ gibi!

Mahkemenin TTB’nin kararına tepkiler çığ gibi! Mahkemenin Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi kararına siyasilerden tepkiler yağdı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmedildi. Karara siyasilerden tepki geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB’nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: “Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen mesleğini onurla icra etmeye çalışan hekimlerimizin meslek örgütü TTB'ye güdümlü yargı eliyle yapılan müdahaleyi kınıyorum. Yeni Türkiye'nin alametifarikası haline gelen Yargı-Saray işbirliği, bir kez daha hukukun ve insan haklarının karşısında yenilecektir. Tüm hekimlerimizin ve TTB Merkez Konseyi üyeleri ile çalışanlarının yanındayız!”
HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: “TTB Merkez Konsey Üyelerinin görevden alınmasını asla kabul etmiyoruz! Darbe silsilesi devam ediyor. Şimdi de toplumun sağlık hakkını savunan ve bu konuda büyük bedeller ödeyen TTB’ye darbe yapılıyor. Bu karar ile TTB’ye kayyum atanmasının zemini hazırlanıyor. İktidarın yaşadığı güç zehirlenmesinin ve kayyım rejiminin ülkedeki her mücadele alanına kumpaslarla, hukuk dışı zorbalıklarla sirayet etmesinin son örneğidir TTB kararı. TTB, başta mesleği olmak üzere; ülkedeki demokrasi ve adalete sahip çıkıyor. Yaşanan hukuksuzluğun karşısında olacağız. TTB’nin onurlu mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz.”
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: “TürkTabiplerBirliği, Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerindendir. Yönetimleri seçimle gelir, seçimle gider. AKP iktidarında bir ilk daha yaşandı TTB yönetimi bir mahkeme kararıyla görevden alındı. Bu uygulama darbe dönemlerinin yöntemidir. belediyelere kayyum atandığı, seçilmiş milletvekillerinin hapiste olduğu ve seçilmiş seçilmiş meslek örgütlerinin yöneticilerinin görevlerinden uzaklaştırıldığı rejimler demokrasi olarak adlandırılamaz. Hiçkimse bu kararın yargı tarafından alındığını iddia edemez bu doğrudan bir vesayet uygulamasıdır ve demokrasiye darbedir.”
TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: “Şimdi de TTB'ye kayyum atamaya yani bunca rezilliğe, bunca şiddete, değersizleştirmeye, berbat çalışma koşullarına rağmen bu ülkeden kaçırmayı hala beceremedikleri hekimlerin iradesine, meslek birliklerine yargı darbesiyle çökmeye çalışıyorlar.”
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Hukuksuzluğa karşı adaleti, sağlık hakkını, iyi hekimliği ve TTB'yi savunuyoruz!”
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz: “TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına yönelik hukuk dışı karar kabul edilemez, bu kararı reddediyoruz. Verilen karar sadece TTB’ye yönelik değil ülke demokrasisine vurulan bir darbedir.”

Mahkemenin TTB’nin kararına tepkiler çığ gibi!

Mahkemenin TTB’nin kararına tepkiler çığ gibi! Mahkemenin Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi kararına...

bottom of page