top of page
< Back

Mehmet Kamil Berk, Vedat Nedim Tör, Şefik Hüsnü, Savaş Yurttaş, Doğan Baran

Bugün 8 Nisan. Mehmet Kamil Berk, Vedat Nedim Tör, Şefik Hüsnü, Savaş Yurttaş, Doğan Baran'ın ölüm yıldönümleri. BRT Yayın Grubu olarak bu değerlerimizi saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Mehmet Kamil Berk kimdir? Atatürk’ün hastalığı sırasında kendisini tedavi eden beş danışman (belgelerde müşavir) doktordan birisi olan Dr. Mehmet Kamil Berk, 1878’de İstanbul’da doğdu. 1902 yılında Mülkiye Tıbbiyesinden mezun oldu. Mezuniyetinden hemen sonra Şeririyat-i Viladiye ve Nisaiye Muallim Muavinliği’ne imtihanla kabul edildi. Bir müddet sonra mecburi hizmetini tamamlamak için Niğde Belediye Tabipliği’ne tayin olundu. Dört sene Niğde’de görev yaptıktan sonra 1908’de Paris’e giderek iki yıl kaldı ve burada dâhiliye ihtisası yaptı. Dr. Kamil Berk, İstanbul’a dönüşünü takiben Gureba-yı Müslim Hastanesi’ne yarışma ile Laboratuar Şefi olarak atandı. 1914’te Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimliği’ne getirildi ve bu görevi 1919 yılına kadar devam etti. 1919’da Gureba Hastanesi Dâhiliye Uzmanlığı’na atanan M. Kamil Berk, aynı yıl Şişli Çocuk Hastanesi Dâhiliye Uzmanlığı görevini de üstlendi. 1932 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1922’de ilaveten hastanenin Başhekimlik ve Müdürlüğü’ne atanmış, üç yıl başhekimlik yaptıktan sonra Dâhiliye mütehassısı olarak görevine devam etmiştir. Dr. Berk, 1923 yılında çıkarmaya başladığı “Türk Tıp Mecmuası” adlı dergiyi uzun süre devam ettirdi. Bu dergide travay, etüd ve orijinal makalelerini neşretmiştir. Bundan başka Dr. Mehmet Kamil Berk’in, en çok meşgul olduğu “mide hastalıkları” üzerine yazılmış birçok makalesi, çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Kamil Berk, tıbbi müstahzaratçılıkta da önderlik etmiş bir insandır. Hulki Gökpınar ile birlikte ilk ilaç laboratuarlarımızdan olan “Yeni Laboratuar”ı kuran Berk 8 Nisan 1958 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Atatürk’ün son hastalığı sırasında, onun danışman doktorları arasında yer alan Dr. Mehmet Kamil Berk, 15 Ekim 1938’den vefatına kadar yanında yer almıştır. Vedat Nedim Tör kimdir? 1897'de İstanbul'da doğdu. 8 Nisan 1985'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Kadro dergisi kurucularından, ekonomist, yazar. 1916'da Mekteb-i Sultani'yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi. Eğitimini Almanya'da sürdürdü. 1912'de Berlin Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Türkiye'ye dönüşünde Aydınlık dergisi çevresinde oluşan sol harekete katıldı. 1927'de gizli Türkiye Komünist Partisi yöneticilerinden olduğu suçlamasıyla tutuklandı. 4 ay hapis cezası aldı. Daha sonra Marksist düşünceden uzaklaştı. 1923-1933 arasında Ticaret Bakanlığı'na bağlı Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Merkez Müdürlüğü, 1933-1937 arasında Basın Yayın Genel Müdürlüğü, 1938-1944 arasında Ankara Radyosu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Uzun yıllar Yapı ve Kredi Bankası'nda kültür ve sanat danışmanlığı yaptı. 1930'larda ekonomi yazılarıyla dikkat çekti. "Kadro" dergisinin kurucularından ve bu dergi çevresindeki siyasal düşünce akımının öncülerinden oldu. 1943-1946 arasında "Hep Bu Topraktan" adlı dergiyi yönetti. Yapı ve Kredi Bankası adına aralarında Aile, Doğan Kardeş, Resimli Hayat ve Sanat Dünyamız'ın da bulunduğu çeşitli dergileri yayınladı, yönetti. Vedat Nedim Tör'ün Eserleri ROMAN : Resim Öğretmeni (1943) ANI : Yıllar Böyle Geçti (1976) DENEME ve İNCELEME: Kemalizmin Dramı (1980) Atatürk Olmasaydı (1981) OYUN : İşsizler (1924) Fevkâlasriler (1928) Hayvan Fikri Yedi (1928) Kör (1928) İmralı'nın İnsanları (1940) Sanatkar Aşkı (1945) Hep ve Hiç (1951) Siyah Beyaz (1952) Aşağıdan Yukarı (1952) Sahte Kahramanlar (1975) Şefik Hüsnü kimdir? 18 Nisan 1890’da Selanik’te doğdu. Varlıklı bir aileden geliyordu. Babası Selanik’in tanınmış avukatlarındandı. İlk ve orta öğrenimini Selanik’te Fransızca olarak yaptı. Paris’te 1912’de tıp doktoru olduktan sonra Balkan Savaşı arifesinde Türkiye’ye döndü. Savaş sırasında Selanik’te Hilali Ahmer’in bir hastanesinde gönüllü hekim olarak çalıştı. Türkiye’nin yenilgisinin ardından İstanbul’a geri geldi. 1914’te, İstanbul Tıp Fakültesi’nin öğretim üyesi kadrosuna katılmak üzereyken Birinci Dünya Savaşı başladı. Hekim olarak askere alındı. Çanakkale’de askerî hastanede ve siperlerde görev yaptı. 1918’de Mütareke’nin imzalanmasının ardından sivil hayata döndü. İstanbul’da bir muayenehane açtı. 1920’de İstanbul Şehremaneti tarafından büyük bir hastanenin iç hastalıkları bölümünü yönetmekle görevlendirildi. Ancak yoğunlaşan komünist faaliyetleri nedeniyle bir yıl geçmeden bu görevinden alındı. 1923’e doğru tüm enerjisini parti faaliyetlerine verdi ve profesyonel devrimci oldu. Paris’te kaldığı yıllarda Birleşik Sosyalist Parti’nin sempatizanı ve Fransız sosyalist lider Jean Jaurès’in tutkulu bir hayranıydı. Marx ve Engels’in eserlerini yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra okumaya başladı. Bu konuda Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra derinleşti. Komünist Manifesto’yu 1922’de tercüme edip yayımladı. 1927/1929 döneminde cezaevinde tercüme ettiği Kapital’in ikinci cildi ise yayımlanmadı. 1919’da Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’nın kuruluşunda yer aldı ve bu partinin genel sekreterliğini üstlendi. Mart 1920’de Meclis-i Mebusan’ın basılarak İstanbul’da işgal yönetiminin ağırlık kazanması üzerine parti içindeki birkaç yoldaşıyla birlikte III. Enternasyonal grubunu oluşturdu. Bu grubun 1925’te Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası ve Beynelmilel İşçiler İttihadı üyeleriyle ile birleşmesinden doğan Türkiye Komünist Fırkası’nın da genel sekreteri seçildi. 1921’den itibaren Türkiye’de ve yurt dışında Marksist yazarlık faaliyetini geliştirdi. 1919’da Kurtuluş, 1921’de Aydınlık, 1923’te Vazife, 1925’te Orak Çekiç, 1930’da İnkılâp Yolu dergi ve gazetelerinin kuruluşunda ve yayınında aktif rol aldı. 1925-1930 arasında Komintern’in dergisinde makaleler yayımladı. 1931’de Anti-Emperyalist Liga’nın İngilizce yayın organı The Anti-imperialist dergisinin kuruluşuna katıldı ve bu dergi için uzun makaleler kaleme aldı. 1931-1933 döneminde Anti-Emperyalist Liga’nın haber bültenini yönetti. Komintern’in 1924’teki V. Dünya Kongresinde Kontrol Komisyonu üyesi, 1928’deki VI. Dünya Kongresinde Yürütme Kurulu üyesi ve 1935’teki VII. Dünya Kongresinde yeniden Kontrol Komisyonu üyesi seçildi. Değişik ülkelerde komünist partilerin kuruluş toplantılarına, bölgesel ve uluslararası etkinliklerine katıldı. İlk kez 1 Mayıs 1923’teki ajitasyon ve gösterilerin sorumlularından biri olarak tutuklandı. Ancak Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla kısa bir süre sonra salıverildi. 1 Mayıs 1925’teki gösterilerin ardından başlatılan komünist tutuklamalarına ilişkin Ankara İstiklal Mahkemesi’ndeki yargılamaların belli başlıklı sanıklarından biriydi. Ancak tutuklamalardan birkaç gün önce yurt dışına çıkmıştı. Gıyabında 15 yıla mahkûm edildi. Bu ceza daha sonra 1 yıla düşürüldü. 1928 TKP davasında baş sanık olarak yargılandı. İki davadan aldığı cezalar birleştirildi. Bir buçuk yıl hapis yatarak 1929’da tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra yurt dışına çıktı. Mart 1933’te Berlin’deki Reichstag yangını davasında Dimitrov ile birlikte tutuklandı. Hakkındaki suçlamaları kararlılıkla reddederek Almanya’dan sınır dışı edilmek şartıyla serbest bırakıldı. Mart 1939’da Türkiye’ye döndü ve yeniden hekimlik yapmaya başladı. Ocak 1941’te askere alınarak Sivas’a gönderildi. Sağlık sorunları nedeniyle Eylül 1941’de terhis edildi. 1943’te TKP Platformu Taslağını kaleme aldı. 1946’da Cemiyetler Kanunu’nun ‘sınıf esasına dayalı cemiyet kurma’ yasağı kaldırılınca Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi’ni kurdu. 16 Aralık 1946’da kapatılan partinin önde gelen yönetici ve üyeleri hakkında açılan 1947 TKP davası 1948’de tamamlandı. Beş sene hapis cezasına çarptırıldı. Demokrat Parti döneminde çıkan afla 15 Temmuz 1950’de Aydın Cezaevi’nden tahliye edildi. Ekim 1951’te başlatılan TKP tutuklamaları çerçevesinde Şubat 1952’de tekrar tutuklandı. 4 sene 2 ay ağır hapis cezası ve 1 sene 4 ay 20 gün de Manisa’da sürgün cezası aldı. 8 Nisan 1959’da Manisa’da sürgündeyken hayata veda etti. Savaş Yurttaş kimdir? Savaş Yurttaş, 1944 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Tiyatroya, üniversite yıllarında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu’nda, Sermet Çağan’ın “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunu ile başlayan sanatçı, daha sonra Ulvi Uras Tiyatrosu, Türk Öğretmenler Sendikası Tiyatrosu, Ankara Halk Oyuncuları, Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara Birlik Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu’nda çalıştı.
TRT’de yayınlanan “Bizimkiler”, “5 Dakika”, “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Yazlıkçılar” ve “Oğlum Adam Olacak” adlı dizilerde rol alan sanatçı, 1981 yılında sinema yazarlarının “En iyi yardımcı oyuncu ödülüne” layık bulundu. Yurttaş, ayrıca “Sürü”, “Yılanların Öcü”, “72. Koğuş”, “Suçumuz İnsan Olmak”, “Can Şenliği”, “Bebek”, “Güneşe Köprü”, “Yolun Sonundaki Karanlık”, “Biri ve Diğerleri”, “Ziyaret”, “Sarı Mersedes”, “Kara Kafa” gibi Türk sinema tarihinin önemli filmlerinde de rol aldı.
Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu’nda “Devri Süleyman”, “141. Basamak” ve “Teneke”, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda “Durant Bulvarı”, “403. Kilometre”, “Heykel” adlı oyunlardaki rolleriyle tiyatroseverlerin gönlünde taht kurdu. Tiyatro sanatçısı Savaş Yurttaş, evliydi.
Savaş Yurttaş 10 Nisan 2002'de Ankara'da öldü. Dr. Doğan Baran kimdir? Dr.Doğan Baran-Niğde'li siyaset ve bilim adamı Dr.Doğan Baran-Niğde'li siyaset ve bilim adamı Doğan Baran-Niğde'de Kadın Doğum uzmanı olarak özel muayenesindede ayrıca hizmet vermiştir. 52.Hükümet döneminde SAĞLIK BAKANlIĞI görevinde bulunmuştur. DOĞAN BARAN VAN - 1929, Baran - Ankara Üni. Tıp Fakültesi - Fransızca - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Serbest Tabip - XVIII ve XIX uncu Dönem Niğde Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.

Mehmet Kamil Berk, Vedat Nedim Tör, Şefik Hüsnü, Savaş Yurttaş, Doğan Baran

Bugün 8 Nisan. Mehmet Kamil Berk, Vedat Nedim Tör, Şefik Hüsnü, Savaş Yurttaş, Doğan Baran'ın ölüm yıldönümleri. BRT Yayın Grubu olarak...

bottom of page