top of page
< Back

Mertkent'in çilesi bitmiyor; bir bölümü iptal edilen tapu davası istinafa taşındı

4 6 yıl önce üyelerine sağlıklı ve ucuz birer yazlık konut yapmak amacıyla TRT ve Basından 2 bine yakın çalışan tarafından TRT-B Mensupları Sahil Arsa Yapı Kooperatifi adıyla kurulan sonradan yasal nedenlerle adını değiştiren SS Mert Kent Yapı Kooperatifi'nin geçen sürede karşılaştığı sorunlar bir türlü bitmiyor: 2015 yılında Maliye Hazinesi tarafından Demirköy Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın geçen yıl yapılan karar duruşmasında 1.785,5 dönümlük araziye ait tapun 655 dönümlük bölümünün iptaline karar verilmesi istinafa taşındı. 46 yıl önce 2 bine yakın TRT ve basın çalışanının kurduğu kooperatif tarafından satın alınan İğneada'daki Mert Gölü'nün bitişiğindeki araziye ait tapuya, Maliye önce tapu kapsamındaki gölün kamuya ait olması gerektiği gerekçesiyle itirazda bulunuldu. Tapuda kapsamındaki gölün kapsam dışı bırakılmasıyla kalan 1.785 dönümlük arazi bu kez doğal SİT alanı ilan edildi. Doğal SİT alanı kararına uygun olarak Maliye'den takas isteyen kooperatif yönetimleri aradan geçen uzun sürede 2 bin üyenin tapulu mallarıyla ilgili olumlu bir sonuca ulaşamadı. Bu kez Maliye Hazinesi, değişen yasalar doğrultusunda arazinin bir bölümünün kıyı kenar çizgisi kapsamında kaldığı iddiasıyla tapu iptal davası açtı. Dosyaya giren bütün bilirkişi raporlarında davacının iddia ettiği gibi kooperatif arazisinin kıyı kenar çizgisiyle ilgisi olmadığı hususuna rağmen, geçen yılki karar duruşmasında arazinin 655 dönümlük bölümünün tapusunun iptal edilmesine karar verildi. Devletin verdiği tapuya güvenerek alınan, ancak 46 yıldan beri hiçbir yatırım yapılamayan arazinin büyük bir bölümünün tapusunun iptal edilmesi, süreç içinde sayıları 771'e inen üyeleri büyük üzüntüye ve umutsuzluğa sürüklerken, "adaletin tecellisi için büyük uğraş veren" SS Mert Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu, kararı istinafa taşıdı. İstinaf süreci ilerlerken, kooperatif 2022 Genel Kurulu'nu 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü yapacak. arşiv

Yönetim Kurulunda Prof. Dr. Ali Malik Gözübol, Gündüz Alpman, M. Emin İzgi, İsmail Soykan, Prof. Dr. M. Namık Yalçın, Rafet Aksakal ve Aydın Kılıçcı'nı n, Denetim Kurulunda Alâettin Bahçekapılı, Hüseyin Fahri ve Erol Bilir ’in görev yaptığı SS Mertkent Konut Yapı Kooperatifi’nin 27 Mayıs 2023'te 2022 yılına ait genel kurulunu gerçekleştirme için yasal çağrı yaptığı öğrenildi. Yönetim Kurulu, üyelere attığı SMS ile Saat 12.00'te Cağaloğlu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu'nda yapılacak Genel Kurul'a eski başkanlardan, halen yargı süreçlerini ilerleten hukuk müşaviri, Av. Aykut Ünsal'ın da katılarağını ve davalar hakkında bilgi vereceğini açıkladı. Yönetim Kurulu duyurusunda üyelerin genel kurula asaleten, olmaz ise vekaleten kalıtılımının önemli olduğu da belirtildi.
Haber ve görseller: BRT Yayın Grubu Genel Yönetmeni Alâettin Bahçekapılı

Mertkent'in çilesi bitmiyor; bir bölümü iptal edilen tapu davası istinafa taşındı

4 6 yıl önce üyelerine sağlıklı ve ucuz birer yazlık konut yapmak amacıyla TRT ve Basından 2 bine yakın çalışan tarafından TRT-B...

bottom of page