top of page
< Back

Mertkent Kooperatifi 'kayyum' tehlikesiyle karşı karşıya

Kırk dört yıl önce üyelerine sağlıklı ve ucuz birer yazlık konut yapmak amacıyla TRT ve Basın Mensupları Sahil Arsa Yapı Kooperatifi adıyla kurulan başlangıçta 2 bine yakın üyesi bulunan SS Mert Kent Yapı Kooperatifi, dünyayı ve ülkemizi saran salgın nedeniyle yapamadığı geçmiş iki yılın genel kurulu için 6 Kasım'da çoğunluk sağlanamadığı için yapamadığı 2019-2020 genel kurulları için yarın bir kez daha toplanmayı deneyecek. Kooperatif Yönetim Kurulu'ndan üyelere gönderilen davet mektubunda "Genel Kurulların 2022 yılına kalması halinde 2019-2020 ve 2021 genel kurulunu 3 kez yapamayan kooperatiflere Kayyum Heyeti tayin edilmektedir" denilerek kooperatifin 2019-2020 yılları Birleşik Genel Kurulu'nun bu yılın sonuna kadar yapılması gerektiği vurgulandı. Aradan geçen 44 yılda üye sayısı 771’e inen kooperatifin 2019-2020 Birleşik Genel Kurul toplantısının yarın saat 11.00'de Cağaloğlu'ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu'nda yapılacağı açıklandı. 1977 yılında TRT’de ve yazılı basında çalışan iki bine yakın emekçinin girişimiyle oluşturulan kooperatifin Kırklareli Demirköy İlçesi’nin İğneada mevkiinde 45 milyon liraya Mert Gölü ve çevresinde aldığı 1.785,5 dönümlük arazide, bürokratik engeller yüzünden bugüne kadar hiçbir yatırım yapılamaması, çoğu iyice yaşlanmış üyeleri umutsuzluğa sürüklerken, devletin yıllar önce tarla sahibine, 44 yıl önce de kooperatife verdiği tabuyu iptal etme girişimi kaygıyla karşılanıyor. Yönetim Kurulunda Prof. Dr. Ali Malik Gözübol, Gündüz Alpman, M. Emin İzgi, İsmail Soykan, Prof. Dr. M. Namık Yalçın, Rafet Aksakal ve Mehmet Bilen ’in, Denetim Kurulunda Alâettin Bahçekapılı, Hüseyin Fahri ve Erol Bilir ’in görev yaptığı SS Mertkent Konut Yapı Kooperatifi’nin yarın yapılacak toplantısının kooperatifi kayyum heyetine teslim etme tehlikesi karşısında büyük öneme sahip olduğu vurgulanarak, üyelerin yarınki toplantıda bizzat bulunmalarının yaşamsal önemine işaret edildi. Haber ve görseller: BRT Yayın Grubu Genel Yönetmeni Alâettin Bahçekapılı

Mertkent Kooperatifi 'kayyum' tehlikesiyle karşı karşıya

Kırk dört yıl önce üyelerine sağlıklı ve ucuz birer yazlık konut yapmak amacıyla TRT ve Basın Mensupları Sahil Arsa Yapı Kooperatifi...

bottom of page