top of page
< Back

Nâzım Hikmet için 2. Uluslararası Sempozyum 3-4 Haziran'da

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, ilki 2002 yılında şairin 100. doğum yılı nedeniyle gerçekleşen Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumu’nun ikincisini 3-4 Haziran 2023 tarihinde düzenliyor. İlkinde olduğu gibi yurtiçinden ve dışından davet edilen bilim ve sanat insanlarıyla Nâzım Hikmet ve sanatı, kişiliği, barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesi sempozyum oturumlarında günümüzden bakışla yeniden değerlendirilecek. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, son yıllarda gerçekleşen Nâzım Hikmet’in yaşamı ve şiiri, tiyatrosu, sineması, oyunları, öykü ve romanları, poetikasına ilişkin araştırmaların yoğunluğunu dikkate alarak, sempozyumun Nâzım Hikmet ile ilgili yeni sözlere, araştırmalara açık özgür bir platform olması düşüncesindedir. 3-4 Haziran 2023 Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumu Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapılacaktır. Sempozyum programı aşağıda yer almaktadır. PROGRAM 3 Haziran, June 3, 2023 Açılış Konuşması (10:00)
Prof. Svetlana Uturgauri
Turgay Fişekçi
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri Oturum* 1 (11:00–12:30)
Nâzım Hikmet ve Yaşamı, Şiir Dünyası
Oturum Başkanı: Turgay Fişekçi 1-Nâkıs Külliyatı ve Gurbetteki Terekesiyle Bir Yitik Miras Olarak Nâzım Hikmet , M. Melih Güneş
2- Seyahat Hatıraları: Nâzım Hikmet’in Biyografik ve Poetik Dönüşümünün İlk İzleri, Göksel Aymaz
3-Nâzım Hikmet’in Şiirindeki Değer Yaratma Ve Kahramanlara Bakış, Ersin Özarslan
4-Dünya Şairi Olarak Nâzım Hikmet, Mediha Göbenli
5-Nâzım Hikmet’in Şiir Yazma Tekniği Üzerine, Kağan Gariper Sergi Açılışı (12:45)
Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nâzım Yemek Arası Oturum 2 (13:30–15:00)
Nâzım Hikmet ve Yaşamı, Şiir Dünyası
Oturum Başkanı: Mediha Göbenli 1-Kilman İlkin Musayev’in Anıları Işığında Nâzım Hikmet, Cavid Qasimov
2-Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları Anlatısında Bilinç Akışı Tekniğinin Kulanımı, Halil Erten
3-Nâzım Hikmet Şiirinde Özel İsimler, Pelin Ekşi
4-Çeviri Yoluyla Yazınsal İmajın (Yeniden) İnşası: Nâzım Hikmet Şiirinin İngilizceye Çevirileri, Başak Ergil
5.-Nâzım Hikmet ve Piraye İlişkisi Üzerine, Nâzım Alpman
6- Şiir ve Tarih Yazımı: Nâzım Hikmet’te Tarihi Birleştirmenin Yöntemleri ve Anlatı Kipleri, Nilay Özer Oturum 3 (15:15–16:45)
Nâzım Hikmet ve Tiyatro
Oturum Başkanı: Altan Gördüm 1-Politik Tiyatro Düşüncesinin Nâzım Hikmet Ran Tiyatrosundaki Etkileri ve Oyunlarındaki Karşılıklarının Değerlendirilmesi, Cihan Atakul
2-Kapitalizmin Bilimi: Nâzım Hikmet’in Kafatası Oyununda Bilim ve Kapitalizm İlişkisi, Osman Damla
3-Nâzım Hikmet’in Tiyatro Metinlerinde Duygunun Ekonomi Politiği, Süreyya Karacabey
4-Mehmet Ulusoy’un 1980’de Sahneye Koyduğu Benerci Kendini Niçin Öldürdü? Oyunu Hakkında Notlar, Jak Şalom Oturum 4 (17:00-17:45)
Nâzım Hikmet ve Sinema
Oturum Başkanı: Taner Barlas 1-Bir Ulusal Sanat ve Bir Yazarın Ortaklaşan Tarihi: Kimlik(-sizlik) Bağlamında Türk Sineması’nın Erken Dönemi ve Nâzım Hikmet, Ulaş Işıklar
2- Nâzım Hikmet ve Müzikal Filmlerin Başlamasındaki Rolü, Oğuz Makal 4 Haziran, June 4, 2023 Oturum 5 (10:00–11:30)
Nâzım Hikmet ve Sanat, Edebiyat
Oturum Başkanı: Hülya Arslan 1-Çağdaş Bir YazınTürü Olarak “Memleketimden İnsan Manzaraları”, Ayşegül Uysal Gliniecki
2-Nâzım Hikmet Afrika’da, Zekeriya Şimşek
3-Nâzım Hikmet Ve Armand Gatti’nin Eserlerinde Tarihsel Kişilerin Ele Alınması, Ece Yassıtepe Ayyıldız
4-Türk Dünyasının İki Önemli Şairi-Nâzım Hikmet ve Samet Vurgun, Lale Bedirova-Şabanova
5-Gelecekten Geleneğe Nâzım Hikmet, Mahmut Temizyürek Oturum 6 (11:45–13:15)
Nâzım Hikmet ve Toplumsalık, Siyaset
Oturum Başkanı: Zeynep Altıok Akatlı 1-Nâzım Hikmet’in Yaşamında Bir Laboratuvar Olarak Bursa Hapishanesi, Güney Özkılınç
2-Hariciyenin Nâzım Hikmet Mesaisi (1949–1951), Murat Kılıç
3-Nâzım Hikmet’in Kaleminden 1939 Erzincan Depremi, Cafer Gariper
4-Manzaralar’daki Burjuvalar: Nâzım Hikmet’in Kaleminden Türkiye Burjuvalarının Dünyası, Gökhan Atılgan
5-Hangi Nâzım? Türk Medyasında Nâzım Hikmet Olgusu ve Nâzım Hikmet Hakkındaki Haberler Üzerinden, Cansel Poyraz Akyol Yemek Arası Oturum 7 (14:30–15:30)
Nâzım Hikmet ve Kentler, Ülkeler
Oturum Başkanı: Hakan Savlı 1-Nâzım Hikmet’ten Şehir Manzaraları, Murat Gülsoy
2-Moskovalı Nâzım, Hülya Arslan
3-Fransa’da Nâzım Hikmet’in Yeri ve Önemi, Ferhat Taştemel Oturum 8 (15:30-17:00) Nâzım Hikmet ve Düşünce, Etkileri
Oturum Başkanı: Özcan Arca
1-Nâzım Hikmet Şiirinde Ekonomi ve Sosyal Girişimci Olarak Nâzım Hikmet İ. Melih Baş
2-Nâzım Hikmet: Avangard ve Modernist, Ahmet Ergenç
3-Nâzım Hikmet’te Zaman Akıntıları, Murat Narcı
4-Borç ve Fenomen: Nâzım Hikmet’te Borçlu Öznelik, Yüce Aydoğan
5-Nâzım Hikmet Şiirlerinde Geçen “Ölüm-Göç” Olayları Üzerine Bir Deneme, Mümtaz Peker Kapanış Konuşması * Bildiri sunum süreleri 15 dakika olarak planlanmıştır.

Nâzım Hikmet için 2. Uluslararası Sempozyum 3-4 Haziran'da

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, ilki 2002 yılında şairin 100. doğum yılı nedeniyle gerçekleşen Uluslararası Nâzım Hikmet...

bottom of page