top of page
< Back

Prof. Ortaş: Umutsuzluğun yerine umudu yeşertebiliriz!

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Ortaş, bizlere sesleniyor ve "Dünü Değil Yarını Doğru Planlayarak Umutsuzluğun Yerine Umudu Yeşertiriz" diyor. Prof. Dr. İbrahim Ortaş'ın yazısı şöyle:


Her ne kadar güne 15 0C’ sıcaklı ve güneşli başlasak da meteorolojik kuraklık, doğal depremler ve artçıları insanların yaşamsal kaygılarını artıyor. Depremin ağır yıkımının yarattığı can kayıpları ve yetersiz kurtarma çalışmaları, planlama ve organize olma sorunları ve ihtiyaçların halen tam olarak sağlanmamış olmasının yaratığı kaygı halen yaşanıyor. Ayrıca ülkenin içinde bulunduğu yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, eğitimin aksaması, sorunların çözülemediği kaygıları yaşanıyor.
Deprem korkuyu artırdı ve güven kaybını oluşturdu. Doğal olarak korku fonksiyoneldir. Korkuyorum diyecek kadar cesur olmak gerekir. Korku aynı zamanda insan doğasına yardım etmektedir. Aynı zamanda korku insanda vicdanı geliştirir.

Sorunları Aşılmaz Değil
Yaşamın devam ettiği için kalınan yerden devam etmek gerekir. Depremin yarattığı olumsuz etkilere karşı Prof. Dr. Acar Baltaş diyor ki;
-İşini iyi yapmaya çalışılması
-Normal planlarının devam ettirilmesi.
-Bilimsel çalışmalarının ve toplantıların yapılması
-Yası yenmek için çabalamak gereklidir.
Sorunlar ile baş etmek için, iyi organize olmak için değişik sivil toplum örgütleri içinde rol almak gerekir. Yardım etmek için organize olmak ve insanların yaşamına dokunmak gerekir.

İnsan Kendini Aşan Anlayışla Başkasına Hizmet Edebilmeli
Ayrıca insanın kendini aşan bir hizmetin içinde olması gerekir. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi: Hayatta Kalmak İçin Nelere İhtiyaç Var listesinin en üst basamağında kişilerin karşılıksız olarak kendini aşan hizmetler etmesini belirtir. İnsanın bir üst bilinç durumunda kişiler kendini aşan toplumsal hizmet yapmasını sağlar.
Ancak yine de “enseyi karartmadan” umudu kurutmadan her türlü sorunun üstesinden gelineceğine olan güveni kaybetmeyelim.

Bilim ve Planlama Şart
İnsanlığın birkaç bin yıllık tarihsel birikimi, insan iradesi zorlukları aşabilecek kapasitededir. Bir sorun varsa mutlaka çözümü de varır. Yeter ki iyi düşünüp doğru karar verebilsin. Yeter ki virajları keskin almadan sağduyu ile gelişmeleri doğru kavrayıp, nedenlerini ve niçinleri iyi analiz edelim. Yaşanan tecrübeden hareketle bilgi, bilim ve teknolojinin gereklerine uygun bütünlüklü bakış açısı ile liyakatli insan gücü ile planlı programlı, umutla ve coşku ile çalışalım. Her türlü zorluğun üstesinden azim ve kararlılıkla geleceğiz. Akıl, bilim ve planlama ile başaracağız. Yarınlar daha iyi olacak.
4 Mart 2023 Adana Prof. Dr. İBRAHİM ORTAŞ

Prof. Ortaş: Umutsuzluğun yerine umudu yeşertebiliriz!

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Ortaş, bizlere...

bottom of page