top of page
< Back

Sadi Yaver Ataman, Sabahattin Zaim, Eren Uluergüven

Bugün 10 Aralık. Ünlü halkbilimi uzmanı Sadi Yaver Ataman'ın ve biliminsanı Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in ölüm yıldönümü. Tiyatro sanatçısı, reji asistanı Eren Uluergüven'in de ölüm yıldönümü 10 Aralık. BRT Yayın Grubu olarak bu değerlerimizi saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Sadi Yaver Ataman kimdir? Türk yazar ve araştırmacı. Türk halk müziği ve folkloruna toplayıcı, derle­yici ve uygulayıcı olarak katkıda bu­lunmuştur. 1908’de Yanya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Safranbolu’da yaptı. Küçük yaşta bağlama çalmaya başladı ve on yedi yaşında bir plak doldurdu. İstanbul Lisesi’ni (1926), Dârülelhan ve Konservatuvar’ı (1930) bitirdikten sonra bir süre müzik öğret­menliği yaptı. Türkiye’de ilk radyo kurulduğunda Mehmed Sadi adını kullanarak, Tamburacı Osman Pehlivan ile birlikte, halk türkülerini tanıtma çabasına girişti. 1938-194C yıllan arasında Ankara Radyosu’n­da Türk halk müziğini folklor değerleriyle açıklayan programlar yaptı. 1940-42 yıllarında Ankara Radyo­su’nda daha sonra da yeni açılan İstanbul Radyosu’n­da halk müziği uzmanlığı yaptı. 1950’de İstanbul Radyosu’nda Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği adıyla bütün halk müziği üyelerini içine alan bir topluluk kurdu. Daha sonra İstanbul Konservatuvarı’nda kurduğu Folklor Uygulama Topluluğu’nun şefliğine getirildi. Ataman, ayrıca İstanbul Konservatu- varı ilmi kurul üyeliği, İstanbul Konservatuvarı Folk­lor İnceleme ve Derleme Kurulu yöneticiliği, Türk Folklor Derneği başkanlığı ve 1972’de de Türk Folklor Kurumu Halk Müziği Okulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışında folklor ve antropoloji kongrelerine katılan Ataman’ın halk türküleri ve folklor konusunda, Türk Folklor Araştır­maları, Musiki Mecmuası, Yeni Türk, Varlık, Ülkü gibi çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. Yapı ve Kredi Bankası’nda Kültür ve Sanat danışmanı olarak Türkiye’nin en zengin folklor arşivini kuran Ataman, Paris Müzikoloji Enstitüsü fahri üyesidir. Ataman, Türkiye Radyoları’nda bağlama çalarak türkü söyleyen ilk sanatçıdır. Halk müziğinden etki­lenerek başladığı müzik hayatında müzik bilgisini artırırken Zekâizade Hafız Mehmet, Rauf Yekta, Musa Süreyya, Hoca Ziya ve Mehmet Zati’den yararlanmıştır. Müziği eğitim aracı olarak gören bir anlayışı olan Ataman, Türk halk müziğinin ilk olarak açıklamalı ve toplu çalış geleneğine uygun bir düzenle yayımlanmasını sağlamıştır. Türk halk türkülerinin, özellikle de Safranbolu ve yöresi türkülerinin derlen­mesi ve tanınmasında önemli rol oynamış, mahalli oyun ve gelenekleri incelemiş, bazı filmlerin müzikle­rini yapmış, Türk halk müziği ve folkloruna araştır­macı, toplayıcı, derleyici ve uygulayıcı olarak katkı­larda bulunmuştur. YAPITLAR (başlıca): Safranbolu Düğünleri, Oyun ve Türküleri, 1936; Halk Sazları ve Yerli Musikiciler, 1938; Safranbolu Düğün Havalan, 1940; Halk Musikisinde Seslilik ve Koro, 1941; Halk Musikisinde Pentatonizme, 1941; Halk Türkülerinde ve Oyunlarında Dramatik ve Temsilî Unsurlar, 1943; Halk Müziğinde Mizah ve Espri, 1943; Köylerde Orta Oyunu ve Tiyatro, 1943; Aşık Nailî, 1945; Dağcıl Saz Sairlerinin Hür Fikirleri Yaymadaki Rolleri, 1947; Bu Toprağın Sesi, 1953; Esnaf Türküleri, 1954; Dümbüllü İsmail Efendi, 1974; 100 Halk Oyunu, Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 9. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983 Prof. Dr. Sabahattin Zaim kimdir? (d. 15 Mayıs 1926, İştip , Yugoslavya Krallığı - ö. 10 Aralık 2007, İstanbul ), Türk iktisatçı , akademisyen ve eğitimci . Hayatı 1926 yılında Makedonya 'nın Rumeli vilâyet-î celîlesine bağlı İştip kasabasında doğdu. Âilesi ile birlikte 1934'te İstanbul 'a göç etti. Zaim evli ve 5 çocuk babasıydı. Eğitim Hayatı 1937 yılında İstanbul Fethiye 16. İlkokulu'nu, 1943 yılında İstanbul Vefa Lisesi klasik şubesini ( Latince , İngilizce ), 1947 yılında Ankara Üniversitesi 'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nde lisansını, 1950 yılında da Ankara Üniversitesi 'nde Hukuk Fakültesi (muadelet) lisansını bitirerek, 1953 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi sosyal siyâset kürsüsüne asistan oldu ve aynı üniversitede doktor , doçent , profesör ve kürsü başkanı olarak görev yaptı. Suudi Arabistan 'daki Melik Abdülaziz Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi, Sakarya Üniversitesi 'nde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin kurucu dekanı olan Zaim, 1998 yılında emekli oldu. Zaim, 1997-1998 yıllarında YÖK üyeliği yaptı. [1] 11. Cumhurbaşkanı Doç. Dr. Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş , Sebahattin Zaim'in İstanbul Üniversitesi'nde asistanlığını yapmışlardır. [2] [3] Zaim'in çeşitli dillere çevirileri yapılan 20 kitabı, 174 makalesi yayınlanmıştır. Akademik Görevleri Yükseköğretim Kurulu Üyesi), 1997-1998 Sakarya Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı ve Öğretim üyesi 1993-1998 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Öğretim Üyesi 1953-1993 Cidde, Suudi Arabistan Melik Abdülaziz Üniversitesi Misafir Öğretim Üyeliği, Mühendislik Fakültesi, 1980-1982, Batı Almanya Misafir Öğretim Üyeliği, Münih Üniversitesi, 1963-1964 ABD Cornell Üniversitesi Misafir Öğretim Üyeliği, 1955-1957 İstanbul Üniversitesi, İşletme Enstitüsü Öğretim Üyeliği 1973-1993 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1976-1986 Galatasaray İktisat ve İşletmecilik Yüksek Okulu İktisat ve Ticaret Akademileri, 1967-1980 Türk İş Sendikacılık Koleji, Öğretim Üyeliği, 1965-1976 Ankara İslam Kalkınma Bankası Yöneticileri Seçme ve Değerlendirme Komitesinde Müşavirlik, 1977-1978 İslam Konferansı Örgütü (OIC), İslam Bankacılığı Temsilciliği, 1981-1982 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği,1977-1979 İslamabad, Pakistan [[Uluslararası İslam Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Üyeliği, 1985'ten beri devam ediyordu. Saraybosna, Bosna-Hersek Uluslararası Sarajevo Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü, 2003-2004 Kitapları Çalışma Ekonomisi, 1965, 1968, 1972, 1975, 1978, 1983, 1986, 1990, 1992, 1997. İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, Filiz Kitabevi, İstanbul 10. Baskı. Türkiye'nin Ücret ve Gelirler Siyaseti, Türkiye İşveren Konfederasyonu Yayın:28, 1974. Bölge Şehir Planlaması Yönünden İstanbul Sanayi Bölgeleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayın No:1781/304,1971. Türkiye'nin Nüfus Meselesi, Boğaziçi Yayınları, No:13,1973. İstanbul Mensucat Sanayiinin Bünyesi ve Ücretler, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Yayın No:655/83, 1956, İstanbul. İşletme İdaresi ve Moral ( İngilizce'den tercüme ) Roothlisberger, İşletme İdare Enstitüsü Yayını, 1960 ) İslam, İnsan ve Ekonomi, Yeni Asya Yayınları, 1992, 1995, İstanbul. Türk ve İslam Dünyası'nın Yeniden Yapılanması,Yeni Asya Yayınları, 1993, İstanbul, Nil Yayınları, 1997, İzmir. Dünya İslam Ticaret Merkezi, Ankara, 1985. Sabahattin Zaim'in Bütün Makaleleri, 3 Cilt, İşaret Yayınları, İST, 2005. Makaleleri Türkiye'nin Millî Ücret Siyaseti, Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Cilt 20, 1968. İktisadi Devlet Teşebbüslerinde Prodüktivite ve Rantabilite, Sosyal ve Ekonomik Konferanslar Heyeti, 1968, Ankara. Sanayileşmenin Türkiye'nin Sosyal ve İktisadi Gelişmesine Tesiri, Sosyal Siyaset Konferansları, Yayın No: 1122/166, 1965, İstanbul. Sanayileşme de Beşeri Faktör, Sosyal Siyaset Konferansları, 1960, İstanbul. Avrupa Ortak Pazarı ve Türkiye, Galatasaray Yüksek Ticaret Okulu Yayın No:3, 1970, İstanbul. Türkiye'de Montaj Sanayinin İktisadi Yönü, Refik Şükrü Suvla'ya Armağan İçinde İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1620/295, Sh.123 124, 1977, İstanbul. Türkiye'de Toplu Sözleşme Düzeninin İktisadi ve Sosyal Sahadaki Tesirleri, İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul. Çalışma Barışı, Fındıkoğlu'na Armağan İstanbul Üniversitesi Yayın No: Sh. 123124, 1977, İstanbul. İslam Ülkeleri Arasında İktisadi İşbirliği İmkanları, Orhan Tuna'ya Armağan, Kitabında: Cilt; 31, Sh:5567, İstanbul. Toplu Sözleşmelerde Değişken Ücret Uygulaması ( EŞELMOBİL ), İ.Ü. İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt:3233, İstanbul, sh:143. İşçi, İşveren Kuruluşlarının Sosyo Ekonomik Önemi, MESS Yayınları, No:94, 1985, İstanbul, Sh:87110. SocioEconomic Problems Of Rapid Urbanization, " The Middle East City, Ancient and Tradations a Modern World", Paragon House Publishers, Newyork, 1987, Sh:305324. Vakıflarımızın İktisadi ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fak. Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt:3738, İstanbul, 1992, Sh:18. Integration of the Masses in the Development Process, Procceedings of Internatıonal Seminar on Development from Below, Mağusa, KKTC, 1987 (İslam bankaları ile ilgili) Mimar Sinan Döneminin İktisadi Durumu, VI. Vakıflar Haftası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1998, Sh:4764. "Modern Education In Turkey " Survey of Muslim Education: TURKEY IN THE Islamic Academy Cambridge U.K. p.p.:29.1985. Türkiye'nin İktisadi Meselesi İç Borç Faiz Sarmalı, Yeni Türkiye Mecmuası. Ankara, 1999. Türkiye'de Demokratik Rejimin İktisadi ve Sosyal Düzenlemesi, Yeni Türkiye Mecmuası.1999 Çalışma Hayatı Millî Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1975-1977 Türkiye Millî Birlik Komitesi Sosyal İlişkiler Sivil İşler Komitesi Başkanlığı, 1960-1961 İstanbul Maiyet Memurluğu, Eyüp Kaymakamlığı, Kâhta Kaymakamlığı, Ayancık Kaymakamlığı, Abana Kaymakamlığı, 1947-1953 Pancar Motor, Yönetim Kurulu Üyeliği, 1958-1963 Koç Holding İşçi İşveren Münasebetleri, 1966-1967 3 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Murakıplığı, 1975-1978 Uzel Traktör Sanayi Murakıplığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1977-1980 TÜMOSAN Yönetim Kurulu Üyeliği, 1977-1979 SOYTAŞ ve SOYTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1975-1980. Faisal Finans Kurumu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 1998-2001 Sosyal Hayatı Milletlerarası Endüstri İlişkileri Cemiyeti, İsviçre. Milletlerarası Endüstri İlişkileri Cemiyeti, ABD. Milletlerarası Müslüman Sosyal Bilimadamları Cemiyeti, İndiana, Amerika Birleşik Devletleri. Milletlerarası İslam İktisatçıları Cemiyet Kurucu Üyesi, Leicester, U.K.. İlim Yayma Vakfı, Mütevelli Heyeti ve Kurucu Üyesi. Türkiye Millî Kültür Vakfı Kurucu Üyesi. Türkiye Aydınlar Vakfı Kurucu Üyesi. İslami İlimler Araştırma Vakfı, Kurucu Üyesi. Mülkiyeliler Birliği Üyesi, No.367. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Üye No.6985. Vefa Lisesi Mezunları Vakıf Kurucu Üyesi. Adı Verilen Kurumlar "İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi" "Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim Merkezi", İstanbul, Üsküdar Belediyesi. "Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi", İstanbul, Küçükçekmece. "Anafen Sabahattin Zaim İlköğretim Okulu", İstanbul, Ümraniye. "Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kız Lisesi", Adapazarı. "Prof. Dr. Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi", Şehitkamil, Gaziantep. "Sabahattin Zaim İlkokulu" , Kahta, Adıyaman. "Sabahattin Zaim İmam Hatip Ortaokulu" , Bağcılar, İstanbul. "Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi" ,Altındağ , Ankara. Prof.Dr. Sabahattin Zaim İlköğretim Okulu, Esenyurt, İstanbul. Yayınları Belgesel Yayın: Kanal 7 TV, “Tanıklar”. Belgesel Yayın: Kanal 7 TV, “Türkiye'nin Son Yüzyılı” (22 program). Ödülleri 1990 yılında Türkiye Millî Kültür Vakfı tarafından Türk Millî Kültürüne Hizmet Şeref Ödülüne, 1990 yılında İslam Kalkınma Bankası Dünya Ödülüne, 1997 yılında Lariba Banking, Los Angeles Ödülüne, [4] 2002 yılında MÜSİAD Üstün Hizmet Ödülüne, 2003 yılında da Türkiye Yazarlar Birliği Hizmet Ödülüne layık görüldü. [5] Ölümü Lenf kanseri tedavisi gören Zaim 10 Aralık 2007'de gecesi saat 04.15'te 81 yaşında öldü. Fatih Camii'ndeki cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'dan başka Halkın Sesi Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş , E. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş , E. Sanayi Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile siyaset, eğitim ve ekonomi camiasının tanınmış simaları katıldı. Sabahattin Zaim'in cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Eren Uluergüven kimdir? (d. 1983, Ankara - ö. 10 Aralık 2004, İstanbul), Türk tiyatro sanatçısı, reji asistanı. Sanatçı Selçuk Uluergüven'in kendisi gibi sanatçı olan oğlu Eren, 2000 yılında "Her şey İşporta" oyunuyla Tiyatro Biz'de profesyonel oldu. 2001 yılında Tiyatro Pera Güzel Sanatlar Tiyatro bölümünde eğitimine başladı. 2004'te Pera Güzel Sanatlar Tiyatro bölümü yıl sonu gösterisi olan "Yanlışlıklar Komedisi" nde oynadı. 2003 - 2004 tiyatro sezonunda, Tiyatro Pera'da "Seyir Defteri(Julia)" oyununda rol aldı. Dobrinja'da Düğün ve Sihirli Kitap oyunlarında reji asistanlığı yaptı. Reklam filmlerinde rol aldı. Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü son sınıf öğrencisiyken bir prova sırasında altında durduğu dekorun başına devrilmesi sonucu komaya girerek üç gün sonra, 21 yaşındayken öldü. Ailesinin organlarını bağışlaması ile dört kişinin sağlığına kavuşması sağlanmıştır. Eren Uluergüven'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığın'da defnedilmiştir.

Sadi Yaver Ataman, Sabahattin Zaim, Eren Uluergüven

Bugün 10 Aralık. Ünlü halkbilimi uzmanı Sadi Yaver Ataman'ın ve biliminsanı Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in ölüm yıldönümü. Tiyatro...

bottom of page