top of page
< Back

Samsun'da Karadeniz'in çevre sorunları tartışılıyor

Atakum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı’nda bir araya gelen Türkiye’nin önemli bilim adamları ve alanında uzman isimler bölgede yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekti. SAMSUN - Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi, Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Çevre Platformu, Kuzey Kültür Evi, Trabzon Düşünce ve Kültür Platformu ile Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu iş birliğinde iki gün sürecek 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı başladı. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde ’’Karadeniz Yarına da Kalsın’’ sloganıyla gerçekleştirilen çalıştayda Türkiye’nin önemli bilim adamları ve uzman isimler, bölgede yaşanan çevre sorunlarını ekolojik, sosyal ve hukuki boyutları ile ele aldı. Etkinliğe Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Kent Konseyi Başkanı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. İki gün sürecek çalıştay ilk gününde yoğun ilgi gördü. ‘’DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE’’ Çalıştayın açılış konuşmasını yapan SAMÇEP (Samsun Çevre Platformu) Sözcüsü Mehmet Özdağ aşırı iklim olaylarında son yirmi yıldır artış olduğunu belirterek ‘’ IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) ile Meteroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1950 ile 1999 yılları arasında Türkiye’de aşırı iklim olayı sayısı yılda ortalama 108 olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılında Türkiye’de yaşanan aşırı iklim sayısı 140 iken bu sayı 2002- 2010 arasında yılda ortalama 270’e denk geliyor. 2002 yılında 140 olan aşırı iklim sayısı 2010 yılına geldiğinde 270 aşırı iklim olayına denk geliyor. 2019 yılında Türkiye’de yaşanan aşırı iklim olayı sayısı 935 iken 2021 yılında yaşanan aşırı iklim sayısı tam 1024. Bunlar IPCC dünya ortalamasının çok üzerinde olan rakamlar. Türkiye'nin son yirmi yıldaki endüstrileşme, sanayileşme ve imar politikalarının genişlemesinin özellikle bu açıdan gözden geçirilmesini istihdam ediyorum. ‘’ diye konuştu. SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı’nın bölgedeki çevre sorunlarının çözümünde önemli katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu: ‘’Sanayi Devrimi hızlı ve çarpık kentleşme ile birlikte herkesin gündemine giren çevre sorunları insan sağlığını önemli ölçüde etkileyen unsurlardan bir tanesidir. Çevre kirliliği ve çevreye yönelik suç uluslararası hukukun denetimi ve kontrolü altındadır. Çünkü etkilediği alan ilk etapta insandır ve insan sağlığı en temel yaşamsal haklardan bir tanesidir. Atakum Belediyesi, olarak biz de ilçemizde çevre konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bunun dışında Atakum sınırları içinde Kurupelit Körfezi’nde birtakım sorunlarımız var. O sorunların ortadan kalkması ve bu konuda Atakum’un ve Samsun’un bilgilendirilerek farkındalık yaratılması için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde gayret gösteriyoruz.’’ ‘’GELECEĞİN KUŞAKLARINI DA DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ’’ Kent Bilimci ve Yazar Prof. Dr. Ruşen Keleş ise konuşmasında ‘’Birleşmiş Milletler, ekosistemin karşılaştığı riskler ve sorunlar nedeniyle 2021’den başlayarak önümüzdeki on yıllık dönemi ekosistemin yeniden canlandırılması on yılı olarak ilan etmiş bulunuyor. Amaç bireyleri, grupları hükümetleri ve iş çevrelerini ve tüm ilgili örgütleri küresel bir eylem kümesi çerçevesinde bir araya getirip ekosistemin daha kötüleşmesini önlemek ve yaşam çevrelerine herkes için yaşanabilir bir nitelik kazandırmak. Ekosistemin insanlığa bağışı olan doğal ve kültürel varlıklardan yararlanmak hepimiz için bir hak olmakla birlikte bu hakkı kullanırken başkalarının ve geleceğin kuşaklarını da düşünmek sorumluluğu vardır. Bu zorunluluğun gereğini özellikle ülkemizde yerim yerine getirmekte olduğumuzu söylemeye olanak yoktur. Ekonomik gelişme, imar ve yapılaşma etkinlikleri ile çevresel değerlerin korunması amacı arasındaki dengenin bozulmasından dikkatle kaçınmak gerekir. ‘’ ifadelerini kullandı. ‘’TARİHSEL BİR KRİZİN İÇERİSİNDEYİZ’’ Ekoloji mücadelesinin tarihsel süreci ve hukuksal boyutu değerlendiren Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Mehmet Horuş, ‘’ Çevre mücadelesine bir bütün olarak baktığımızda tarihsel bir krizin içerisindeyiz. Bu bir iktisadi ve sosyal bir kriz ama biz dünyada daha çok başat bir ekolojik kriz içindeyiz. Aynı zamanda da bir hukuk krizi. içindeyiz. En başından beri bunu bir kriz bir buhran haline gelmesine neden olan çevre hukukunun ya da çevreciliğin kendi birtakım ikircikleri olmasıdır. Belki geriye dönüp bugünden baktığımızda bu ikircilikjlerle yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. ‘’ diye konuştu. ÖNEMLİ BİLGİLER VERİLDİ Atakum Kuzey Kültür Evi Derneği Üyesi, Muzaffer Karadeniz başkanlığında gerçekleşen çalıştayın ilk oturumunda ‘’Karadeniz Kıyı Tahribatı ve Çevre Kirliliği’’ konusunda İnşaat Mühendisi Cevat Öncü, Ordu Çevre Derneği Üyesi ve Ünye Sahilköy Muhtarı Mehmet Şensoy ile Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz katılımcılara önemli bilgiler verdi. Atakum Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Bilgisayar Mühendisi Akın Ömür başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda ‘’Karadeniz’de Tarım Politikaları’’ Ziraat Yüksek Mühendisi Cemil Bozbaş,Turizmci Ali Çömez’in sunumuyla anlatıldı. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumda ise kent politikaları ve çevre konularında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Ahmet Mutlu ‘’Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre’’ konularında katılımcıları bilgilendirdi. Not: Çalıştay'ın kullandığı "Karadeniz Yarına da Kalsın" sloganı, 1999'da gerçekleştirilen Çevre Kurtuluş Savaşı eylemleri sırasında Karadeniz Kültür ve Çevre Derneği Genel Başkanı Alâettin Bahçekapılı'nın ürettiği ve sonradan kitabına ad yaptığı çevre savaşımına bir armağanıdır.

Samsun'da Karadeniz'in çevre sorunları tartışılıyor

Atakum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı’nda bir araya gelen Türkiye’nin önemli bilim adamları ve...

bottom of page