top of page
< Back

Türkiye'de ölüm de 'hızlandı'

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılının Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, 2023 yılında 525 bin 814 kişi vefat etti. Bu 2022 yılına göre % 4,1 artış demek.Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2022 yılında binde 5,9 iken 2023 yılında binde 6,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düşerken 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düştü. Ölüm nedenlerinin başında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar geliyor. TÜİK'e göre, 2023 yılında Ölüm sayısı 2023 yılında 525 bin 814 oldu   Ölüm sayısı 2022 yılında 505 bin 269 iken 2023 yılında %4,1 artarak 525 bin 814 oldu. Ölen kişilerin 2023 yılında %53,9'unu erkekler, %46,1'ini kadınlar oluşturdu.   Kaba ölüm hızı binde 6,2 oldu   Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2022 yılında binde 5,9 iken 2023 yılında binde 6,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düşerken 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düştü.   Ölüm sayısı ve kaba ölüm hızı, 2009-2023   Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 18,0 ile Adıyaman oldu   Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2023 yılında binde 18,0 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Kahramanmaraş, binde 10,6 ile Kastamonu izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,0 ile Batman ve Van izledi.   Kaba ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023   Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı   Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023 yılında %33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.   Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı %12,3 oldu. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 oldu.   Nedenlere göre ölüm oranı, 2022, 2023   Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.   Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %42,4'ünü iskemik kalp hastalığı oluşturdu   Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin %42,4'ünün iskemik kalp hastalıkları, %24,1'inin diğer kalp hastalıkları, %18,6'sının serebro-vasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü.   Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin oranı, 2022, 2023   Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.   Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %50,2 ile Çanakkale oldu   Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2023 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %50,2 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili %45,6 ile Kırşehir, %44,7 ile Balıkesir, %43,0 ile Kırıkkale izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %10,9 ile Adıyaman olduğu görüldü. Bu ili %12,6 ile Hatay, %13,5 ile Kahramanmaraş, %27,8 ile Kilis izledi.   Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023   Tümörden kaynaklı ölümlere en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu   İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin %29,2'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, %7,7'sinin kolonun kötü huylu tümörü ile lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.   İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin oranı, 2022, 2023 Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.   İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %22,0 ile Tunceli oldu   İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2023 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %22,0 ile Tunceli olduğu görüldü. Bu ili %21,0 ile Ardahan, %20,9 ile Erzurum, 20,6 ile Van izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %3,4 ile Adıyaman olduğu görüldü. Bu ili %3,5 ile Hatay, %4,1 ile Kahramanmaraş, %8,8 ile Gaziantep izledi.   İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023   Bebek ölüm hızı binde 10,0 oldu   Bebek ölüm sayısı, 2022 yılında 9 bin 555 iken 2023 yılında 9 bin 575 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2022 yılında binde 9,2 iken 2023 yılında binde 10,0 oldu.   Bebek ölüm sayısı ve hızı, 2009-2023   Beş yaş altı ölüm hızı binde 14,5 oldu   Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2022 yılında 11,2 iken 2023 yılında binde 14,5 oldu.   Beş yaş altı ölüm sayısı ve hızı, 2009-2023     Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Haziran 2025'tir.

Türkiye'de ölüm de 'hızlandı'

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılının Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, 2023 yılında 525 bin 814 kişi vefat...

bottom of page