top of page
< Back

Yabancı plakalı taşıtlara ilişkin yeni düzenleme: 730 gün sınırı değişti

Türkiye'de uzun süre kalan yurtdışından emekli kişilerin geçici olarak ülkeye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar aralıksız olarak 4 yıl Türkiye'de kalabilecek. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ' Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik  Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin (yurtdışından emekliler dahil) taşıtları Türkiye'de 730 güne kadar kalabiliyor, süre sona erince yurtdışından yeniden taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın 185 gün süreyle yurtdışında bulunması gerekiyordu. Tebliğle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurtdışından emekli Türk vatandaşlarla Türkiye'de oturum izni almış emekli yabancıların taşıtlarına verilen sürelerin tamamlanmasından önce, taşıt sahibince yapılacak başvuruya istinaden, kişi ve taşıtın yurt dışına çıkış yapmasına gerek bulunmaksızın bu sürelerin yeniden verilmesi imkanı getirildi. Böylece, yurtdışından emekli vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar aralıksız olarak 4 yıl Türkiye'de kalabilecek. Ayrıca, bu haktan yararlanarak taşıtını 4 yıl Türkiye'de bulundurduktan sonra yurtdışına çıkaran yurtdışından emekli vatandaşlar, taşıtlarıyla en az  185 gün yurtdışında bulunmaları halinde, bu kapsamda yeniden 4 yıl süreyle taşıt getirebilecekler. Diğer taraftan, gerekli şartları sağlamadan ülkeye taşıtlarıyla birlikte giriş yapmak isteyen Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yerleşik kişilere tanınan 1 aylık süreden Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda ülkelerinde ikamet edenler de yararlanabilecekler. Böylece, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yerleşik vatandaşların acil durumda taşıtlarıyla Türkiye'ye gelmeleri durumunda sınır kapılarında mağdur olmamaları adına sağlanmış olan bu istisnai kolaylıktan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndan gelenler de faydalanabilecekler. Tebliğ,  28 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yabancı plakalı taşıtlara ilişkin yeni düzenleme: 730 gün sınırı değişti

Türkiye'de uzun süre kalan yurtdışından emekli kişilerin geçici olarak ülkeye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar aralıksız olarak 4...

bottom of page