• HaberciGazete

ÇYDD Trabzon: "Afgan kadınların yanındayız"TRABZON - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu bir bildiri yayımlayarak "Afgan halkının içinde bulunduğu durumun hepimizi sarsmakta ve üzmekte olduğunu" belirterek, "silah ve şiddet kullanılarak ele geçirilen devletin" başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere insan hakları ihlallerine başlamasının meşruiyet yönünden devlet otoritesi olarak kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Başkanlığını Metin Serdar'ın yaptığı ÇYDD Trabzon Şubesi bildirisinde Afganistan kadınlarının yanında oldukları dile getirilerek şöyle denildi:

"Afganistan'da yaşanan gelişmelerin çağdaş dünya için bir utançtır. Türk Kurtuluş Savaşıyla aynı dönemde bağımsızlık mücadelesi veren, Atatürk devrimlerini örnek alan Afganistan ile Türkiye Cumhuriyeti çok yakın tarihsel ilişkiler kurmuştur. Afgan Halkının içinde bulunduğu durum hepimizi sarsmakta ve üzmektedir. Durum ibretliktir. 21. yüzyılda devlet yönetiminin silah ve şiddet kullanılarak olağan üstü yollardan ele geçirilmesi, ülkede başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere insan hakları ihlallerine başlanması uluslararası hukukun kabul edilebilirlik (meşruiyet) ve etkililik ilkeleri yönünden “devlet otoritesi” olarak kabul edilmemeyi gerektirir. Yapılması gereken Afganistan’da güvenli ve adil şekilde seçimle iktidar değişimine gidilmesi ve insan haklarına saygılı bir yönetimin göreve gelmesinin yollarının aranmasıdır."

Bildiride daha sonra, emperyalist devletlerin onlarca yıl işgalini yaşamış, geri bırakılmış, kaynakları sömürülmüş, eşitsizlikler içinde bir ülkenin halkı olmak Afganistan kadınlarına zaten çok ağır kısıtlamalar ve sorumluluklar yüklemekte iken ülke yönetiminin Taliban tarafından silah zoruyla ele geçirilmesi ile kadınların, gözlerinin bile görünmesini engelleyen ve burka adı verilen giysiyi giymeye zorlanacağı, çalışmalarının ve eğitim almalarının yasaklanacağı ve hatta kadınlar ve kız çocukları için daha vahim uygulamalara gidileceği yönündeki haberlerin gelmekte olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Durum insanlık adına utanç vericidir. Afganistan kadınları, insan olarak doğmuş olmanın getirdiği haklarını korumak istemektedir. Özgürlük kaygısı duyan Afgan kadınlarının yanındayız! Çağdaşlaşma, aydınlanma, yurttaşlık hakları ve “ulus bilinci” çok uzun sürelerde elde edilen ve iyi korunması gereken kazanımlardır. Devletimizin kurucusu Büyük Atatürk’ün ve devrimlerinin önemi bu ağır ibretlik durumlarda bir kez daha değerini ve vazgeçilmezliğini ortaya koymuştur. Uygarlık bir nehirdir ve doğal yönünün tersine akmasının dayatılması çok büyük yıkımlar ve acılar doğurur. Kadınların mutlu ve özgür olmadığı toplumlar gelişemez, üretemez ve geleceklerini kaybederler. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya devletleri ve uluslararası kuruluşlar Afgan Kadınlarının sesini duymalı, Afganistan’daki insan hakları ihlallerinin önüne geçmelidir."

80 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör