top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü

Hemşirelik mesleği, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir profesyonel bir meslektir. Modern bilgi ve donanıma sahip hemşireler; bireyin, ailenin ve toplumun mevcut ve olası sağlık sorunlarına bağlı fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerini bütüncül ve hümanistik bir yaklaşım doğrultusunda ele almaktadır. Günümüzde hemşireler, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin “Herkes için Sağlık” ilkesini benimseyen, birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin rol oynayan üyesi olma konumundadır. Dünyada ve ülkemizde hemşireliğin sağlık bakım sistemi içerisinde önemli rol oynadığı artık tartışmasız kabul edilen bir gerçekliktir. Bu doğrultuda hemşirelik mesleğinin; bireyin sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde, hasta olduğunda iyileştirilmesinde vazgeçilmez önemli bir yeri vardır ve olmaya da devam edecektir. Hemşireler, insanların yaşadıkları evden işyerlerine, okullardan hastanelere kadar sağlık hizmetinin sunulduğu tüm alanlarda, anne karnından ölüme kadar sağlıklı/hasta bireylere, ailelere ve gruplara, yedi gün 24 saat 365 gün hizmet sunmaktadırlar. Kısacası hemşireler sadece sağlık kurumlarında değil, insan yaşamına dokunduğu ve hayata değer kattığı her yerdedir.


Ülkemizde modern anlamda hemşirelik mesleği, Safiye Hüseyin Elbi öncülüğünde 1900’lü yılların başından itibaren yapılmaya başlanmış olup, günümüzde bütün dünyada hemşirelik denince herkesin aklına modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale gelmektedir. Dünyada 1954, ülkemizde de 1964 yılından bu yana modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale’ in doğum günü olan 12 Mayıs Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Florence Nightingale‘in 200’üncü doğum yılı olan 2020 yılı ‘Hemşirelik ve Ebelik Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Sağlık sektörünün her zaman vazgeçilmezi konumunda olan hemşireler, artan sağlık hizmeti talebi ve kısıtlı kaynakların söz konusu olduğu pandemi sürecinde, kendi ve ailelerinin sağlıklarını riske atma pahasına her türlü riski göze alarak, ölümle yaşam arasında 7 gün 24 saat 365 gün kesintisiz bir şekilde, hasta başında yaşamlara dokunarak, her zaman olduğu gibi yine sağlık ordusunun en ön saflarında yer almışlardır ve hiç şüphesizde yer almaya devam edeceklerdir. Hemşireler salgınla mücadelede, sağlık bakım hizmetinin nitelikli ve güvenli sunumunu sağlamak için mücadele etmeye devam etmektedir ve topluma ihtiyaç duyduğu bakımı kesintisiz sağlamaya çalışmaktadır. Ancak pandeminin ülkemizdeki hemşirelik mesleği ve hemşireler üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, mevcut sorunların daha da derinleştiği, çözülmesi elzem yeni sorunların ve mücadele alanların ortaya çıktığı görülmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi özelikle de ülkemizde hemşireler; uzun çalışma saatleri ve fazla mesai, standartların çok üstünde yetersiz sayıda hemşireden kaynaklı hemşire hasta oranı gibi olumsuz çalışma koşulları; özellikle özel sektörde emeğe tam olarak karşılık gelmeyen ücret ile çalıştırılma, farklı düzeydeki eğitimden kaynaklı kariyer sorunları, sözleşmeli kadro ve unvanlar, sağlıkta şiddet; liyakate dayalı olmayan yönetici atanmaları nedeniyle hemşirelik hizmetleri yönetimindeki sorunlar; hemşirelik okullarına alan dışı atamalar, okul ve uygulama alanlarının alt yapı yetersizliği gibi eğitimindeki sorunlar; hemşire açığının olmasına karşın atanamayan/işsiz hemşireler ve hemşire açığı var gerekçesi ile hemşire görev, yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına devredilmesi; hemşirelerin ucuz sağlık insan gücü olarak görme gibi birçok çözülmesi gereken sorun ile karşı karşıyadır. Artık hemşireler sadece bir gün değil, her gün hatırlanmak istenmekte ve hemşireleri ilgilendiren sorunların çözülmesine yönelik gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması için beklenti halindedir. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, 'önce insan' diyerek, halkla hizmeti şiar edinmiş, canları pahasına yılmadan, korkmadan, ailelerinden, günlük yaşantılarından, uykularından fedakârlık ederek, sonsuz sabır, özveri ve itina ile çalışan; mesleki, ekonomik ve sosyal sorunları bir kenara bırakıp, gerektiğinde her zamankinden daha fazla canlarını ortaya koyarak, “toplumumuzun sağlığına kavuşması için mücadeleye devam eden”, özellikle sahada amansızca mücadele ederek sağlık sisteminin her zaman vazgeçilmezi olduğunu hissettiren; “sevgi ve özverinin adı olan hemşire”lerin gününü kutluyoruz. “Geleceğin Sağlık Bakımında Öncü Bir Ses Olan Bütün Hemşirelerin 12-18 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası Kutlu Olsun”.

30 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page