top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Alâettin Bahçekapılı yazısı: 'Çevre Kurtuluş Savaşı'mızın 25. yılında-1

Güncelleme tarihi: 19 MayAlâettin Bahçekapılı yazısı... 'Çevre Kurtuluş Savaşı'mızın 25. yılında dünyanın, ülkenin ve Karadeniz'in durumu..

Bugün 18 Mayıs 2024. Tam 105 yıl önce bugün, bu saatlerde Mustafa Kemal ve 48 arkadaşı Bandırma Vapuru'ndadır. Sinop açıklarında Karadeniz'in azgın dalgalarını yara yara Samsun'a doğru gidiyorlar.

Anadolu topraklarında, Kafkasya'dan Ortadoğu'ya, Kuzey Afrika'an Avrupa'nın Viyana kapılarına dek yayılan bir imparatorluğun "genel durum ve görünüşü" şöyledir:

"Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk, Genel Savaş'ta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaşın uzun yılları boyunca, ulus, yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve ülkeyi Genel Savaşa sürükleyenler, kendi yaşamlarının kaygısına düşerek, yurttan kaçmışlar. Padişah ve Halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet, güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş, onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş.

Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta.

İtilaf Devletleri, ateşkes anlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle, İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ili Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep İngilizlerce işgal edilmiş. Antalya ile Konya'da Italyan birlikleri, Merzifonla Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve görevlileri ve özel adamları çalışmakta.

Daha sonra, sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor.

Bundan başka, yurdun dört bir bucağında Hıristiyan azınlıklar, gizli, açık, özel istek ve amaçlarının elde edilmesine, devletin bir an önce çökmesine çaba harcıyorlar."

Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 aylık bir süre içinde tamamladığı ve 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın İkinci Büyük Kurultayı'nda, kürsüde 35 saat ayakta durarak okuduğu Nutuk/Söylev'de böyle anlatılır Mustafa Kemal ve 48 arkadaşının Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'daki durum.

105 yıl önce bugün, yani 18 Mayıs 1919'da onlar, Bandırma Vapuru'yla Sinop açıklarında Karadeniz'in azgın dalgalarını yara yara Samsun'a doğru ilerliyorlar.25 yıl önce bugün, yani 18 Mayıs 1999'da. Genel Başkanlığını benim yaptığım Karadeniz Çevre ve Kültür Derneği'nin kolaylaştırıcılığında, 14 sivil toplum kuruluşu, toplam 64 temsilciyle Samsun'a doğru yoldadırlar. Kuvayı Milliye ruhuyla, dünyanın, ülkenin ve Karadeniz'in çevre ve kültür sorunlarına dikkat çekmek için... "Dünya yarına da kalsın", "Türkiye yarına da kalsın", "Karadeniz yarına da kalsın" demek için...

25 yıl önce bugün, Prof. Dr. Cengiz Eruzun, Prof. Dr. Barış Mater, Prof. Dr. Kasım Cemal Güven, Doç. Dr. Hüseyin Öztürk, H. Gencer Uçar, Ahmet Çakır, Güngör Evren, Korkut Akın, Tülay-Orhan-Oya-Sonnur Bahçekapılı, Ayçe-Dr. Mustafa Duman ve Nazmi Saral'ın da aralarında bulunduğu 64 "Kuvayi Milliye Çevrecisi" Samsun yolundadır. "Çevre ve kültür için Kurtuluş Savaşı" çığlığı atmak için...

Sürecek...


255 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page