top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

'Anayasaya darbe' bu haberi gizlemek için mi?ANKARA- Türkiye İstatistik Kurumu, bugün sabah saatlerinde ülkenin Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerini yayımladı. 2023 yılında Göreli yoksulluk oranı %13,9 oldu. Bu, yaklaşık her 6 kişiden birinin yoksul olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, böyle bir verinin yayımlandığı gün, TBMM'de TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa'nın emredici ve bağlayıcı hükmüne rağmen, Yargıtay kararının Meclis'te okunması suretiyle vekilliğinin düşürülmesi eylemi gerçekleştirilmesini, ülke insanının içinde düşürüldüğü durumun tartışılmasını engelleme girişimi olarak yorumluyor.


 

TÜİK'in bugün açıkladığı ve her 6 kişiden birinin yoksul, Okur-yazar olmayanların %27,8'i, yükseköğretim mezunlarının ise %3,2'si yoksul,  Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı %31,0 olduğu, Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranının %56,2, Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranının %58,0 olduğu gibi verilerin, dün yine TÜİK tarafından açıklanan nüfusun en zengin %20'sinin yaratılan ulusal gelirin yarısına sahip olduğu gibi gerçeklerin tartışılmamasına yönelik bir gündem saptırması olduğu ileri sürülüyor.


  TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2023 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2022 yılını referans almaktadır. Gelir ve yoksulluk hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.


Toplumun genel düzeyine göre belirli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler göreli anlamda yoksul sayılmaktadır. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2023 yılında 0,5 puan azalarak %13,9 oldu. Medyan gelirin %60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise son yılda 0,1 puan artarak %21,7 olarak gerçekleşti.


Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre hesaplanan yoksulluk oranı (%), 2014-2023
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %40'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,2 puanlık azalış ile %7,4 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin %70'i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,4 puanlık artış ile %29,7 oldu.En düşük yoksulluk oranı çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşanlar hanelerdeHanehalkı tipine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 3,7 puan azalarak %8,0, tek kişilik hanehalklarında ise 2,0 puan artarak %9,5 olmuştur. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı 2,1 puan azalarak %17,5, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı ise 0,3 puan azalarak %13,6 oldu.Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı (%), 2022, 2023     


  


Okur-yazar olmayanların %27,8'i, yükseköğretim mezunlarının ise %3,2'si yoksul  


                                                                                   

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre; okur-yazar olmayan fertlerin %27,8'i, bir okul bitirmeyenlerin %24,7'si, lise altı eğitimlilerin %14,0'ı, lise ve dengi okul mezunlarının ise %7,7'si yoksul olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunları ise %3,2 ile en düşük yoksulluk oranına sahip grup oldu.Eğitim durumuna göre yoksulluk oranı (%), 2022, 2023


Maddi ve sosyal yoksunluk oranı %14,4 olduMaddi ve sosyal yoksunluk oranı hesabında hane düzeyinde sorgulanan değişkenler; otomobil sahipliği, ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapabilme, evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme, evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme ve mobilyaları eskidiğinde değiştirebilme durumudur.Bu oran için fert düzeyinde toplanan değişkenler ise; eskimiş giysileri yerine yenisini alabilme, düzgün iki çift ayakkabıya sahip olabilme, ayda en az bir kez tanıdıkları ile toplanabilme, ücretli boş zaman faaliyetlerine katılabilme, kendini iyi hissetmek için bir miktar para harcayabilme ve kişisel amaçlı kullanım için internet sahipliği olarak belirlenmiştir.Yukarıda belirtilen on üç maddenin en az yedisini karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan maddi ve sosyal yoksunluk oranı; 2022 yılında %16,6 iken 2023 yılı anket sonuçlarında 2,2 puan azalarak %14,4 olarak tahmin edildi.Maddi ve sosyal yoksunluk oranı ve bir önceki yıla göre fark, 2019-2023


Sürekli yoksulluk oranı %12,3 oldu Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 2023 yılı anket sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1,7 puan azalarak %12,3 oldu.rekli yoksulluk oranı ve bir önceki yıla göre fark, 2019-2023


Göreli yoksulluk oranı en düşük TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleştiÜlkemizde yaşanan deprem nedeni ile 2023 yılında TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde alan çalışması yapılamadığı için İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) ayrımında verilen bölgesel sonuçlar 25 bölgeyi kapsamaktadır.İBBS 2. Düzey bölgelerinin her biri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %16,1 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), %14,0 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve %13,9 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %4,8 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), %7,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve %8,0 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.Medyan gelirin yüzde 50'sine göre yoksulluk oranı (%), İBBS 2. Düzey, 2023


Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı %31,0 oldu Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanlar; göreli yoksulluk, maddi ve sosyal yoksunluk ve düşük iş yoğunluğu göstergelerinin en az birinden yoksun olanları ifade etmektedir.  Son yıl sonuçlarına göre fertlerin %31,0'ı yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında kaldı. Bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde; 0-17 yaş grubunda %39,7, 18-64 yaş grubunda %28,0, 65 ve üstü yaş grubunda ise %26,6 olarak tahmin edildi.Yaş gruplarına göre yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı* (%), 2015-2023
Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı %56,2 olduOturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla göre 0,5 puan azalarak 2023 yılında %56,2 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı %27,8, lojmanda oturanların oranı %0,9, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15,1 oldu.Konut sahipliği dağılımı ve bir önceki yıla göre fark, 2022, 2023    


    


Konutun izolasyonundan dolayı ısınamama en çok karşılaşılan konut ve çevre problemi olduKurumsal olmayan nüfusun %32,6'sı konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşarken %32,0'ı ise sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemlerle, %19,8'i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı.Konut ve çevre problemleri (%), 2022, 2023Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı %58,0 olduGeçen yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 1,4 puan azalarak %58,0 oldu. Nüfusun %5,7'sine bu ödemeler yük getirmezken %14,9'una çok yük getirdi. Konut masraflarının çok yük getirdiği hanelerin oranı 0,3 puan artarak %17,5 olurken, bu masrafların biraz yük getirdiği hanelerin oranı 8,8 puan artarak %66,5 oldu. Konut masrafların yük getirmediğini belirten hanelerin oranı geçen yıla göre 9,2 puan azalış ile %15,9 hesaplandı.Hanelerin %58,8'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, %39,2'si iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, %31,8'i beklenmedik harcamaları, %19,5'i evin ısınma ihtiyacını, %64,2'si eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.Seçilmiş yaşam koşulları göstergeleri (%), 2022, 2023

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 27 Aralık 2024'tür.

63 görüntüleme0 yorum

Kommentare


bottom of page