• HaberciGazete

Artvin'den 'beşibiryerde' haberEMİTT FUARI İSTANBUL’DA BAŞLADI

İstanbul’da TUYAP Fuar Merkezinde açılan 25’nci EMİTT fuarı yarın sona eriyor. Fuarda Artvin standı renkli etkinliklerle ilgi odağı oldu.İSTANBUL- İstanbul’da TUYAP Fuar Merkezinde açılan 25’nci EMİTT fuarında Artvin standı renkli etkinliklerle ilgi odağı oldu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ak Parti Artvin Milletvekili Av. E. Erkan Balta ve İstanbul Artvinliler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı ve yönetim kurulu üyeleri de 25. EMİTT Fuarının açılışı törenine katıldı.


İstanbul/Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde açılışı yapılan 25’nci EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Artvin standında İl’in kendine has tarihi, turistik, kültürel özellikleri davetlilere ve standı ziyaret edenlere gösterildi. Fuar süresince Artvin’de oluşturulan cazibe merkezlerini tanıtmak amacıyla Valilik ve ilgili paydaşların katkılarıyla hazırlanan tasarım standı Salon 3 / B443 numaralı alanda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuar yarın sona erecek.


SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜLKE GENELİNDE 1 GÜNLÜK GREV’DE

Artvin ve İlçelerinde de sağlık çalışanları 1 günlük iş bırakma grevine giderek basın açıklaması yaptılar.
ARTVİN- Artvin ve İlçelerinde de sağlık çalışanları 1 günlük iş bırakma grevine giderek basın açıklaması yaptılar.

“Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz diyen sağlık çalışanları Artvin ve İlçelerdeki hastanelerde “Ekonomik ve Özlük haklarımız, halkın sağlık hakkı için G(ö)REV’deyiz” diyerek iş bıraktılar.

Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tüm Rad-Der, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu ve Veteriner Hekimler Derneği üyesi Sağlıkçılar İş bıraktıkları hastane önlerinde toplanarak ortak basın açıklamasını okudular. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlığı alınıp satılan bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören anlayışın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleşmiş halkın sağlık hakkı elinden alınmış gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir.

Pandeminin katmerleştirdiği sağlık emekçilerinin çalışma koşullarında artan zorluklar ve ekonomik krizin de derinleştirdiği ekonomik hakları ile ilgili büyük kayıpları yaşamaya devam ediyoruz. Siyasal iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz.

Koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sağlık hizmet sunumunda sevk zincirinin tamamen ortadan kaldırıldığı, kışkırtılmış sağlık talebi yaratan bu sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını elinden almaktadır. Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği koşullarda yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. Bu işlemeyen, sağlık değil sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü ise sağlık emekçileri çekmekte, emeklerinin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenmektedirler.

Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, angarya ile daha çok çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nitelik değil nicelik önemsenmektedir. Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK’ler ve soruşturmalar gibi antidemokratik uygulamalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçilerinin iyilik hali ortadan kaldırılmaktadır.


Sağlık emekçileri arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Pandemi sürecinde her türlü çalışma riskini göze alarak, hayvan hastalıkları ile mücadeleden, gıda güvenliğine kadar her alanda canla başla çalışan Veteriner Hekimler, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu güç koşullara fazlasıyla muhatap olup yıpratıcı işlerde çalışıp, hasta sahibinin şiddetine maruz kalıp, hastalarını iyileştirirken zoonoz hastalıklara yakalandıkları halde, sağlık çalışanlarına yapılan hiçbir iyileştirme uygulamalarından faydalandırılmamaktadırlar.

Sağlık sisteminde yaşanan tüm olumsuzluklar sağlık emekçilerine yansıtılmakta, pandemiyle beraber daha da derinleşen yanlış sağlık politikaları, ülkeye olduğu gibi sağlığa da yansıtılan şiddet dili her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı almaktadır. Hemen her gün sağlık emekçileri ölümlere varan sağlıkta şiddet ile karşı karşıya gelmelerine rağmen, güvenli işyerleri ve etkili-caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasası ise bakanlığın gündeminde dahi değildir.

Uzun süredir sağlık emek meslek örgütleri olarak sağlık alanında yaşanan bu olumsuz tabloya karşı hep beraber daha iyi bir sağlık ortamı için birlikte mücadele ediyoruz.

Sadece son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz onlarca etkililiklerden bazılarını hatırlatmak isteriz. Bunlar;

2022-2023 yıllarını kapsayan ve 2021 Ağustos ayında görüşülmeye başlanan TİS öncesi Haziran ve Temmuz aylarında ve TİS görüşmelerinin devam ettiği Ağustos ayı boyunca defalarca taleplerimizi dile getirdik. Hastane önlerinden, il ve ilçe sağlık müdürlükleri önünden ve alanlardan seslendik.

TİS görüşmelerinin yetkilendirilmiş yandaş sendika ve birlikte hareket ettiği sarı sendika tarafından emekçiler için hüsranla sonuçlanan bir anlaşma ile bitirilmesi üzerine 2022 Sağlık Bakanlığı bütçesine yönelik aralık ayına kadar devam eden bir sürü eylem ve etkinlik gerçekleştirdik. Bakanlığa, siyasi partilere ve TBMM’ye taleplerimizi ilettik. Çok sayıda eylem ve etkinlikle sesimizi duyurmaya çalıştık.

30.06.2021 tarihinde ASM’ler için yayınlanan ceza yönetmeliğine karşı Ankara’da İzmir’de, İstanbul’da mitingler gerçekleştirdik defalarca kez iş bıraktık.

Asistan hekimler başta olmak üzere sağlık emekçilerinin angarya çalışma koşullarına “çalışırken ölmek istemiyoruz!” yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!” şiarı ile eylemler yaptık. İş bıraktık.

Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebebiyle sağlık çalışanları emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu bakımdan, söz konusu ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartının getirilmesi doğru değildir. Diğer yandan, başka meslek gruplarında emeklilikte ödenen bir takım ek zam ve tazminatlar bulunmakta ancak bunlar özelde çalışmaları halinde kesilmemektedir.

Emeklilikte herkes eşittir, emekliler arasında ücret farklılığı yaratılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi veya statü yoktur. Bu nedenle, emeklilere verilecek ilave ödemede, hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmamalı, hepsine eşitlik ve adalet ölçüsünde insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı bağlanmalıdır.

“Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz- Emek Bizim-Söz Bizim” diyerek başlattığımız yürüyüş sonrasında gerçekleştirdiğimiz BEYAZ FORUM ile taleplerimizi duyurduk. Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikaların durdurulması sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi, sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılması için önerilerimizi, taleplerimizi ifade ederek ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini istedik.

İlk olarak hekimlerin ve diş hekimlerin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine karşı 6 Aralık’ta ve 15 Aralık’ta GöREV’deydik. Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine itiraz ettik. 26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında ‘NÖBET’ tutarak tasarının kapsayıcılığı arttırılarak derhal Meclis’e getirilmesi talep ettik. 4 Şubat’ta Meclis önüne giderek taleplerimizi bir kez daha haykırdık.

Bugünde sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı G(Ö)REV’indeyiz.

Taleplerimizi açık:

● Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,

● Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması

● 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması

● Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,

● COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,

● Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,

● Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,

● Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,

● Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi,

● Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

● Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi,

● Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.

● Sağlığa ve Sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması

● Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı

Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getirilen bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli G(Ö)REV’e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz” ifadeleri yer aldı..HOPA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hopa Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurulu, Hopa Şube Başkanı Hakan Gül Başkanlığında Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Basın Biriminde gerçekleştirildi.HOPA-Hopa Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurulu, Hopa Şube Başkanı Hakan Gül Başkanlığında Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Basın Biriminde gerçekleştirildi.

Genel Kurula Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Meclis üyesi Meriç Burçin Özer, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Geçmiş Dönem Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Yalçın Emiralioğlu, Geçmiş Dönem Esnaf Kefalet Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi ve dernek üyeler katılım sağladı.

Mevcut Başkan Hakan Gül, üyelerin oylarıyla tekrar Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.


ARHAVİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI GENEL KURULU YAPILDI...

Seçimli kurulda mevcut başkan Yaşar Kocaman tekrar başkanlığa seçildi.

ARHAVİ-Arhavi Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu yapıldı. Seçimli kurulda mevcut başkan Yaşar Kocaman tekrar başkanlığa seçildi.

Büyükoğlu Düğün Salonunda yapılan genel kurula oda yönetimi ve üyelerinin yanı sıra, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Arhavi Şoförler ve Otomobilciler Odası kongresinde ilk olarak divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Arhavi Şoförler ve Otomobilciler Odasının faaliyet raporları ve bütçeleri okunup görüşüldü. Tek liste ile yapılan seçimlerde mevcut başkan Yaşar Kocaman güven tazeleyerek Arhavi Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına tekrar seçildi.


KEMALPAŞA BELEDİYESİNDEN AYRIM GÖZETMEKSİZİN HİZMET

Son günlerde Kemalpaşa İlçesinde yoğun kar yağışı sonrası bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasında İmdat’a Belediye İş makineleri yetişti.KEMALPAŞA- Son günlerde Kemalpaşa İlçesinde yoğun kar yağışı sonrası bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasında imdat’a Belediye İş makineleri yetişti.Belediye Başkanı Ergül Akçiçek “Kış mevsimi dolayısı ile köylerimizin yollarını açmak için elimizden geldiğince vatandaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Fakat ilçemizde bulunan köylere hizmet getirmesi gereken kurumlar neden bu faaliyetlere önem vermiyor ya da bölge seçip kişi seçip çalışma yapıyor.

Bir köyümüzde kalp krizi vakası yollar kapalı olduğu için 112 ekipleri ulaşamıyor; bir köyümüzde cenazemiz var naaşımızı yol kapalı olduğu için köyüne ulaştıramıyoruz. Bütün kurum ve kuruluşları ayrım yapmadan hizmete davet ediyorum.

Buradan sizlerin huzurunda fen işleri ekibimize gece gündüz severek işlerini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Kemalpaşa halkımıza saygı ve sevgiler sunuyorum” diye konuştu.


Haberler ve görseller: Hayati Akbaş / Artvin

15 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör