top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Bugün Dünya Engelliler GünüBirleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak uluslararası bir gün kabul edilmiştir. Bu önemli günde dünyanın her yerinde organizasyonlar düzenlenerek maddi ve manevi olarak yardımlarda bulunulur.

Engelli olmak doğuştan ya da kaza veya uzun süren hastalıklar sonucu bedensel veya zihinsel meydana gelen, kişinin hayatında engeller oluşturabilen duyusal, zihinsel ve diğer yeteneklerinin kaybetmesi olarak bilinmektedir. 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü 3 Aralık, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Her yıl bu tarihte engellilerin yaşadığı sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak için özellikle sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde dünya çapında organizasyonlar düzenlenir. Ülkemizde bulunan 8,5 milyon kadar engelli vatandaşımız sağlık, eğitim ve istihdam yönünden maalesef adaletsizliğe maruz kalmaktadır. Bazı ülkeler bu konularda çözüm sağlamış olsa da çoğu yerde sorunlar hâlâ devam etmektedir. Bu nedenle 3 Aralık günü yapılan organizasyonlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de çok önemlidir. Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetileri çeşitli derecelerde kaybetme ve normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanır. Engelli bireyleri anlayabilmek, onların gözünden hayata bakabilmek ve gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları aşma çabalarının farkına varabilmek oldukça büyük bir öneme sahiptir. Uluslararası Engelliler Günü’nün amacı, engeli olan insanları daha iyi anlamayı, engellilerin hakları konusunda farkındalığı arttırmayı ve hayatın her alanına engelli insanları entegre etmenin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik açıdan faydalarının farkında olmayı teşvik etmektir. Bu farkındalık sadece fiziksel ya da bilişsel engellerle ilgili değildir, aynı zamanda otizmden multiple skleroza kadar hastalıklarla ilgili engel durumlarını da kapsar. Hayatın içinde kendilerine çok zor yer bulan, neredeyse her konuda sorun yaşayan ve yaşadıkları sorunlara sürekli çözüm bulmaya çalışan engelli bireylerin farkında varmak ilk aşamadır. Sonrasında bu bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çevre düzenlemesini ve kamu mevzuatlarını ihtiyaçlara göre değiştirmek gerekir. Gerekli tedbirler, sorunlar oluşmadan önce alınırsa, yaşamı kolaylaştırmanın çok da zor olmadığını göreceğiz. 3 Aralık günü, birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanır. Engelli bireylerle ilgili forumlar ve kampanyalar düzenlenir. Ayrıca toplantı ve mitinglerle günün önemi hatırlatılır. Engelli bireylerin de görev aldığı performans gösterileri, müzikaller ve şovlar organize edilir. Bu organizasyonların en önemli amacı, engelli kişilerin yaşamın içinde aktif rol alabileceğini göstermektir. Ayrıca, toplum tarafından oluşturulan basmakalıp düşüncelerden kurtulmak gerektiğini ve engelli bireylerin ayrımcılığa uğramadan özgürce yaşayabilmesini hatırlatmaktır. Uygulanan ayrımcılık ve buna bağlı davranışlar engellilerin yaşamına yeni engeller getirmektedir. Her yıl yapılan organizasyonlar engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgular. Engelli bir kişinin, var olan sorunlara rağmen, öz saygısını yitirmemesi ve depresyondan kaçınması için yapabileceği birçok aktivite vardır. Engelli bireylerin çalışıp fayda sağlayacağı iş modellerinin kurgulanması ve bunların kamu kurumları tarafından oluşturulan yönetmeliklerle düzenlenmesi gerekir. Bu bireyler eve kapanmak ve hayattan kopmak yerine, gerek evlerde gerekse ofislerde çalışarak üretken olmayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı istemelidir. Bunu gerçekleştirmek, engelli bireylerin hayatın her alanına katılımını teşvik etmekle mümkün olabilir. Hakların, sadece sivil toplum örgütleri tarafından değil, kamu otoriteleri tarafından da hatırlatılması ve korunması gerekir. Asıl sorunun, insanların karşısına çıkan veya çıkarılan engellerin “isteyerek önlenmemesi” şeklindeki düşünce yapısı olduğu kanaatindeyiz. Sesan Ailesi olarak, engelli vatandaşlarımızın da haklarının olduğunu, daha kolay yaşamak için engellerin kaldırılmasını, toplumdaki her bireye eşit yaşam hakkı sunulmasını ve herkesin bu konuda ortak paydada buluşması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz.


3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ YAZILARI => Güzellikleri yalnız engelsizler için değil, engelliler için de isteyin. => Bir gün değil, her gün ilgi görmek istiyoruz. => Engelli ne demek sen de öğren / Yürümek ne demek engelliden öğren! => Engelliler için yaptıklarınızı aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın. => En büyük engel sevgisizliktir. => Engeller engeliler için aşılmıştır. => Bana acıyarak bakma bana küçümseyerek bakma bir bakarsın acınacak halde sen olursun. => Engelli olmak, engel değildir. => Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir. => Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır. => Engellilere saygı göstermez ve onları küçük görürsen yarın sen de aynı duruma düşünce saygı ve sevgi bekleyemezsin. => Hiçbir engel Allah'a kul olmaya engel değildir. => Engelliler bir toplumun aynasıdır. => Engelliye acıyarak değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü bizim onun gibi engellimiz olmamasına karşın daha engelli gibi davranıyoruz. => Engellilerin sabrına ve azmine hayran olmamak elde değildir. => Engelli olmak bir kusur değildir. => Engelliler yardıma değil, şefkate muhtaçtır. => Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir. => Engellilerle alaya etmeyin, bir gün siz de onlar gibi olabilirsiniz. => Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz. => Engellinin silahı sabırdır. => Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş. => Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur. => Tohum toprağa, engelli topluma emanettir. => Akraba evlilikleri felakettir, sakatlığa neden olur. Sakınınız. => Engelliye avuç açtırmayalım. => Ne oldum değil, ne olacağım demeli. => Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar. => Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim. => Engeller aşılır, engelli de yaşanır. (Sevim) => Asıl körlük cehalettir. => Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir. => Engelli olmak suç değildir. => Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız. => Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir. => Engelliler fark edilmeyi bekler. => Engelliler de bizim bir parçamızdır, onlara sahip çıkalım. => Bir tedbir bin sakatlığı önler. => Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz. => Her Engelli kendisine imkan verilirse topluma sağlamlar kadar yararlı olabilir. => Onlar da Bizlerden Biri, Yarının Size Ne Getireceğini Bilebilir misiniz? => Engelli olmak, hayatı yaşamak için engel değildir. 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür diliyorum. - Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol. - Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim. - Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. - Engellerimiz ve işlerimiz, sevgiye asla engel olamaz. - Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir. - Engelli olmak suç değildir. - Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir. - Kaldırımları Engel Olmaktan Çıkarın! Bize Yeter. - Tohum toprağa, engelli topluma emanettir. - Engelliye avuç açtırmayalım. - Ne oldum değil, ne olacağım demeli. - Bir birini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir. - Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır ENGELLİLERİN TALEPLERİ NELERDİR? -Herkesle eşit haklara, fırsat ve olanaklara sahip yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. -Nitelikli ve erişilebilir bir eğitim istiyoruz. -Haklara, hizmetlere ve bilgiye erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. -Herkes için tasarlanmış kentler, sokaklar, konutlar, toplu taşıma araçları, ürünler istiyoruz. -Toplumsal yaşamda, bilimde sanatta ve siyasette etkin olarak yer almak istiyoruz. -Temsil organlarında sadece engelli sorunları için değil ülke ve dünya sorunlarının çözümüne katkı sunabileceğimiz için de yer almak istiyoruz. -Her şeyden ücretsiz ve indirimli yararlanmak değil, ilave giderlerimizi karşılayacak düzenli bir engelli aylığı almak istiyoruz 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR? ÖNEMİ Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı bir kararla 3 Aralık tarihini Uluslararası Engelliler Günü olarak kutlanmasına karar vermiş ve her yıl çeşitli etkinlikler ile üye ülkeler tarafından kutlanmaktadır. Buna ek olarak Birleşmiş Milletlere üye 156 devletin aynı tarihte yani 10-16 Mayısta kutladığı Engelliler Haftası vardır. Engellileri Koruma Milli Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır. Bu önemli gün, engelli insanları anlayabilmek açısından oldukça büyük öneme sahip. Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur. Bugün gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli “engeller” ile karşılaşan engelli insanlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak tanımlanan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir. 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olarak kutlanması elbette ki çok önemli, ancak engelli vatandaşlarımızı sadece yılda bir gün hatırlamak ve sonrasında unutmak doğru bir yaklaşım değildir. Engelli vatandaşlarımız için, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu otoritelerince alınacak önlemlerin, tedbirlerin ve yapılacak organizasyonların, sivil toplum örgütlerini de içine alacak biçimde daha da yaygınlaştırılmasını ve somut adımların atılması gerekmektedir.

103 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page