top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

CHP'li Hancıoğlu: 'Bu hukuk zaferi, iktidarın gidici olduğunu da belgelemiştir'Çarşamba Ovası’ndaki zehir santraline Danıştay freni

CHP’li Hancıoğlu: “Bu hukuk zaferi, iktidarın gidici olduğunu da belgelemiştir”

SAMSUN - Samsun 3. İdare Mahkemesi’nin Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali için verdiği "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararı Danıştay tarafından bozuldu. Bozma kararını ‘hukuk zaferi’ olarak niteleyen CHP’li Neslihan Hancıoğlu “bu karar iktidarın gidici olduğunu da belgelemiştir” dedi.Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan ve ‘tarımsal SİT alanı’ statüsünde bulunan Çarşamba Ovası’na inşaa edilip çalıştırılmak istenen Biyokütle Enerji Santrali(BES) ile ilgili verilen hukuk savaşında Danıştay’dan kritik bir karar çıktı. Danıştay 6. Dairesi, Samsun 3. İdare Mahkemesi’nin Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali için verdiği "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararını bozdu.

Danıştay kararında, ilk derece mahkemenin “ÇED gerekli değildir” kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporunun, hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte olmadığı sonucuna varıldığı vurgulandı. Karada ayrıca, uyuşmazlığın tereddüte mahal vermeyecek şekilde çözümlenebilmesi için, ilgili bütün bilim dallarından uzman ve yetkin kişilerden oluşacak yeni bir bilirkişi heyetiyle mahallinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması ve projenin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi suretiyle düzenlenecek rapor dikkate alınarak, işin esası hakkında yeniden karar verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Danıştay 6. Dairesi’nin bozma kararını; yöre halkının, meslek kuruluşlarının ve STK’ların verdiği büyük mücadele sonucunda elde edilmiş yeni bir hukuk zaferi olarak niteledi. Hancıoğlu, yaklaşık 4 yıldır Çarşamba Ovası için bir var oluş savaşı verildiğini kaydederek şöyle devam etti:

“Sürecin hiçbir aşamasında, halkın itirazları, bilim insanlarının uyarıları dikkate alınmadı. Siyasi müdahaleler ayyuka çıktı, hukuk ayaklar altında aldı. Ve şimdi Danıştay 6. Dairesi, haklı mücadelemize güç katacak çok değerli bir karara imza attı. Danıştay, geçmişte hukukun ayaklar altına alındığı bir süreci mahkum etmiştir. Bu hukuki karar, aynı zamanda siyasi açıdan da manidar bir mesaj vermektedir. Bu hukuk zaferi, iktidarın gidici olduğunu da belgelemiştir.”

26 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page