top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Dünya Çocuk Günü öncesinde UNICEF Başkanı'na Türkiye'den mektupYarın tüm dünya 4 Ekim Dünya Çocuk Günü'nü kutlayacak. Böylesi önemli bir günün öncesinde misyonunda çocukları temel alan Çocuk Vakfı, Birleşmiş Milletlerin aynı doğrultuda çalışan UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Başkanı Henrietta Fore'a bir açık mektup gönderdi. Çocuk Vakfı (Türkiye) Başkanı Mustafa Ruhi Şirin'in imzasını taşıyan mektupta Çocukların iki büyük sorusundan hareket ederek önemli saptamalarda bulunuldu. Fore'a "Savaşlar ne zaman sona erecek ve kardeşliğe hiç sıra gelmeyecek mi?" ve "Dünya çocuklarının daha cesur ve büyük sorularıyla başlayacak Soru Çağı'na, çocuklarla yetişkinlerin birlikte çalışacakları günlerde ilk adımları atabilecek miyiz?" sorularını yönelten Şirin,

yıllardır ertelenen ve COV1D-19 salgını ile iyice açığa çıkan ve çözümsüzlüğe itilen yeni çocuk sorunlarını şöyle sıraladı:• Dünya çocukları, 1989'da imzalanan BM Çocuk Haktan Sözleşmesi'nden öncekinden daha iyi durumda değil.

• Dünya nüfusunun üçte birini oluşturan çocuklara hiçbir zaman dünya nimetlerinden yeterli pay verilemedi.

• İnsanlık, doğmuş ve doğacak çocuklar için ortak iyilerin kozalarını öremedi.

• Dünyada çocuklar için ne adalet çiçeklendi ne de vahşi dünya sisteminin eşitsizIik sarmalı çözülebildi.

• Afrika, Asya, Güney Amerika, Çin, Hindistan, Filistin, Bosna-Hersek, Somali, Ruanda, Myanmar, Doğu Türkistan, Irak, Suriye vd. çocuk acılarının en çok yaşandığı kıtalar ve ülkeler için sesimizi ne zaman yükselteceğiz?

• On binlerce mülteci çocuk koşarken mi ölsün?

• Beslenemeyen, okula gidemeyen, emeği sömürülen, istismara uğrayan yüz milyonlarca çocuk, çocukluğunu yaşayamadan eksik mi büyüsün?

• İnsanlığın iyiliğe doğru yolculuğa çıkabilmesi, çocuktan yana taraf olmakla ve umudu sevginin ve barışın anahtarı durumuna getirmekle mümkün olabilir.

• İnsanlığın en asli ve öncelikli, görevi, dünyanın esenliği için önce çocuktan yana taraf olmak ve dünyayı güzelleştirmek olmadıkça ne çocuklara ne de dünyaya iyilikte bulunabiliriz.

• Her medeniyet çevresinin katkısı ve evrensel ölçüt ve ilkelerle çocuğa ve onuruna saygılı bir çocuk felsefesi ile yeni umut yolculuğuna çıkabiliriz.

• Asıl umudumuz ise politikacılar ve insanlığı sömüren sistem değil, Tanrı'nın insan sevgisi ve armağanı olan doğmuş ve doğacak çocuklarımızdır.

• Covid-19 virüsü salgını ile ortaya çıkan açıklardan biri de Birleşmiş Miletler'in işlev acığıdır. •

UNICEF, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yenilenmesine öncülük etmek Sözleşme'nin işlevini yerine getirecek, çocuk haklarını daha güçlü savunacak ve devletlere karşı çocukları koruyacak örgütlenmeye acil olarak ihtiyaç vardır.

• İnsaniğın, "çocuktan yana taraf olması" ve Dünya Çocuk Barışının gerçekleşmesi için "çocukla yeni bir sözleşme imzalaması gerekir.Mustafa Ruhi Şirin, dünyanın çocuklarla birlikte çocuğa yönelmesi amacıyla UNICEF'e dört öneride bulundu:


Her medeniyet çevresinde çocuk görüşü alınarak Çocuk Hakları Sözleşmesinin amacı, ölçüt ve ilkeleri ile işlevinin güncellenmesı:

UNICEF'in, çocuk ve yetişkinlerin birlikte çalışabileceği bir model olarak amacının gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması


Doğmuş ve doğacak çocukların esenlik içinde yaşayacağı bir dünya için Dünya Çocuk Barışı Hareketi'nin çocukların öncülüğünde başlatılması.


Doğmuş ve doğacak her çocuğun doğal üye olacağı, çocukla ilgili STK'ların etkin katılımı ile dünya ölçekli etkin izleme ve Denetleme Sisteminin kurulması.


Mustafa Ruhi Şirin, UNICEF Başkanı Henrietta Fore'a yazdığı açık mektupta, Türkçenin öncü şairlerinden MevIana, Nâzım Hikmet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve eski Mısır şiirinden dizelere de yer verdi.

Şirin, mektubunda, Dünya Çocuk Barışı Bildirisi için İstanbul'un ev sahipliği yapmaya hazır olduğu görüşüne de yer verdi.


Şirin'in UNICEF Başkanı Henrietta Fore'a yazdığı açık mektup Birleşmiş Milletler kuruluşları yanında İnsan Hakları kuruluşlarına, Çocuk Hakları Savunucularına ve uluslararası medyaya da duyurulacak.

bottom of page