top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

"Deniz için dereleri koruyalım"

"Deniz İçin Dereleri Koruyalım" temasında sunulan "Doğaya Uygun Önlemler ve Ortak Yenilikçi İzleme ve Kontrol Teknikleri ile Daha Temiz Bir Karadeniz İçin Çöplerin ve Erozyonun Azaltılması" başlıklı Avrupa Birliği Projesini başarılı bir şekilde tamamlayan uzmanlar, sel ve taşkınların önlenebilmesi için dere yataklarının daraltılmaması, dere yataklarına yerleşim yapılmaması ve halkın bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.


ARTVİN-“Deniz İçin Dereleri Koruyalım" temasında sunulan "Doğaya Uygun Önlemler ve Ortak Yenilikçi İzleme ve Kontrol Teknikleri ile Daha Temiz Bir Karadeniz İçin Çöplerin ve Erozyonun Azaltılması" başlıklı Avrupa Birliği Projesi başarılı bir şekilde tamamlandı. Düzenlenen konferansa Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Mehmet Yavuz ile akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

AÇÜ, Orman Fakültesinden Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu; projenin bütçesi, paydaşlar ve finanse eden kuruluşlar hakkında bilgilere yer verdi. Doç. Dr. Tüfekçioğlu, ülkemizin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Ermenistan ve Moldova’dan katılımcı üniversitelerin yer aldığı bu projede Artvin Çoruh Üniversitesi olarak ülkemizi paydaş kuruluşlar arasında temsil ettiklerini açıkladı. Su ve toprak kaynaklarının korunması ve nihayetinde Karadeniz’deki kirliliğin önlenmesi temel amacı üzerine inşa edilen projenin kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, derelerdeki çöplerin izlenmesi ve azaltılması, doğru yönetimsel plan ve uygulamaların ortaya konularak sel ve erozyon riskini azaltma ve zararlarını en aza indirme yollarının araştırılması gibi hedeflere sahip olduğuna dikkat çekildi. Doç. Dr. Tüfekçioğlu, projenin Doğu Karadeniz bölgesinde en yüksek finansmana sahip projelerden biri olması bakımından Artvin, Arhavi ve çevresine önemli maddi katkı sağladığını böylelikle bölge insanının refah düzeyindeki artışa dolaylı olarak katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Arhavi Havzasında sel ve erozyonlar ile proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, konferansta yaptığı konuşmasında: "Su kirliliği ve heyelanlarla ilgili çeşitli analiz ve ölçümler yapılarak sorunların ve etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bölgenin coğrafi yapısına baktığımızda çaylık alanlar önemli bir yer tutmaktadır. Çaylıklar suyu emmekte ve yüzey akışını durdurmaktadır ancak bu durum bölgenin bol yağış alması ve eğimli bir yapıya sahip olması nedeniyle heyelan riskini de beraberinde getirmektedir. Fındıklık ve çayır alanlarda ise sel riskinin daha baskın olduğu gözlemlenmiştir. Bu anlamda proje önemli analizleri ve çıktıları sunuyor.” dedi. Prof. Dr. Tüfekçioğlu, genel olarak bu projede "erozyonun önlenmesi, su kalitesinin arttırılması, su kirliliğinin azaltılması, arazi kullanım kaynaklı problemlerin çözümlenmesi, toprak kalitesinin iyileştirilmesi" gibi amaçlar edinildiğini belirtti. Ayrıca yapılan bütün bu faaliyetlerdeki ana hedef çevrenin korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşların ve tüm halkın çevreye olan duyarlılığını bir üst seviyeye yükselterek değişime öncülük etmek olduğunu ifade etti. Proje ekibinde yer alan Doç. Dr. Mehmet Yavuz yaptığı konuşmasında sel ve taşkınların önlenebilmesi için dere yataklarının daraltılmaması, dere yataklarına yerleşim yapılmaması ve halkın bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.


Kaynak: Hayati Akbaş/Artvin

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page