top of page
 • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Doğum günü: Faruk Nafiz, Türker İnanoğlu, Bülent Tezcan, Ruhi Sarı, Sanem Çelik, Ebru Şahin


Bugün 18 Mayıs. Faruk Nafiz Çamlıbel, Türker İnanoğlu, Bülent Tezcan, Ruhi Sarı, Sanem Çelik, Ebru Şahin, Eren Bakıcı, Berk Demir, Ebru Şahin'in doğum günü.

BRT Yayın Grubu olarak aramızda olmayanları saygıyla anarken, yaşayanlara uzun, sağlıklı ömürler dileriz.

Doğum günü: Faruk Nafiz Çamlıbel kimdir?18 Mayıs 1898'de İstanbul'da doğdu. 8 Kasım 1973'te Akdeniz'de seyreden Samsun gemisinde yaşamını yitirdi. Türk şiirinde "hecenin 5 şairi" diye bilinen şairlerden biri. Yenilikçi edebiyatımızın geçiş döneminde dili, tekniği ve romantik İstanbul'lu kişiliğiyle de olsa, Anadolu gerçeğine açıldı. Türkçenin gelişmesine büyük katkı sağladı. Milli edebiyat akımına verdiği güçle kendisinden sonra gelen kuşaktaki biçok şairi etkiledi. Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim şiirinin yanında üçüncü bir kümenin oluşmasına neden oldu.


İstanbul Darülfünun'u Tıp Fakültesi'ndeki eğitimini yarım bıraktı. Kayseri, İstanbul ve Ankara'da liselerde ve öğretmen okullarında edebiyat dersleri verdi.


1946-1960 arasında Demokrat Parti'den İstanbul'dan milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960'tan sonra bir süre Yassıada'da tutuklu kaldı. Biraz Cenap Şahabettin'den, büyük ölçüde de Yahya Kemal Beyatlı'dan etkilenerek ilk şiirlerini aruz vezniyle yazdı. Sonra hece veznine döndü.


Anadolu insanının duygularını işleyerek Milli edebiyat akımının yurtçu duyarlılığını zengileştirdi. Erkek bencilliğini yücelten aşk şiirleri de yazdı. Anayurt adlı dergiyi 8 sayı çıkardı. "Çamdeviren", "Deli Ozan" gibi takma isimlerle mizah şiirleri yazdı. Fıkra, manzum oyun, roman türünde eserleri de var.
Faruk Nafiz Çamlıbel'in Eserleri:


FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL BİBLİYOGRAFYASI


Şiir


 • 1. Şarkın Sultanları, Orbaniye Matbaası, İstanbul 1918, 38+2 s.

 • 2. Gönülden Gönüle, Hukuk Matbaası, İstanbul 1919, 39 s.

 • 3. Dinle Neyden, Kitapbane-i Sudî, İstanbul 1926, 110 s.

 • 4. Çoban Çeşmesi, Yeni Şark Kütüphanesi, Marifet Matbaası, İstanbul 1926, 110 s.

 • 5. Suda Halkalar, Sanayi-i Nefise Matbaası, İstanbul 1928, 158 s.

 • 6. Bir Ömür Böyle Geçti (Seçme Şiirler), Suhulet Matbaası, Semih Lütfi Ki-tabevi, İstanbul 1932, 304 s.

 • 7. Elimle Seçtiklerim (Seçme Şiirler), Yeni Şark Kütüphanesi, İstanbul 1934, 112 s.

 • 8. Boğaziçi Şarkısı, (Sadettin Kaynak ile), İstanbul 1936, 4 s.

 • 9. Akıncı Türküleri, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1938, 64 s.

 • 10. Tatlı Sert (Mizahi Şiirler), Kanaat Kitabevi, İstanbul 1938, 136 s.

 • 11. Akarsu, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1940, 94 s.

 • 12. Heyecân ve Sükûn (Seçme Şiirler), İnkılâp ve Aka Kitabevi, Yeni Matbaası, İstanbul 1959, 194+1V s.

 • 13. Zindan Duvarları, Tan Matbaası, İstanbul 1967, 94 s.

 • 14. Han Duvarları, (Haz. Nihad Sami Banarlı), Milli Eğitim Basımları, 1000 Temel Eser Serisi, İstanbul 1969, vıı+206 s.

Tiyatro


 • 1. İlk Göz Ağrısı, Paul Hervieu’dan adapte. Yarm’da (No.22-26, 16 Mart-13 Nisan 1922) tefrika edildikten sonra Ali Şükrü Matbaası, İstanbul 1922, 32 s.

 • 2. Kambur, Yarın Mecmuası, N.34, 15 Haziran 1922 (yarım tefrika)

 • 3. Canavar, Milli Mecmua (No.34, 1 Nisan 1341/1925) ‘‘Canavar Temâşasın-dan Bir Sahne’’ başlığıyla kısmen ve Türk Yurdu (Yıl:14, C.11, No.9-11, Ha-ziran-Ağustos 1341/1925), 3 Perdelik Manzum Temâşa.

 • 4. Sevk-i Tabiî, H.Kıstmackers’ten Sermed Muhtar Alus’la birlikte çeviri. Milli Nevsâl, Temâşa Alemi, Yıl:4, No.373, 1925 (aynı yıl Darülbedayi’de oynanmıştır.)

 • 5. Numaralar, Akşam Matbaası, İstanbul 1928, 14 s. (Maarif Cemiyeti tarafından basılmıştır.)

 • 6. Akın, Devlet Matbaası, İstanbul 1932, 62 s.

 • 7. Özyurt, Hakimiyet-i Milliye Matbaası, İstanbul 1932, 82 s.

 • 8. Bîr Demette Beş Çiçek, Suhulet Kütüphanesi, İstanbul 1933, 86 s. (Numaralar, Küçük Çiftçiler, Kelebekler, Dersler, Sinir Hekimi bir arada)

 • 9. Kahraman, Türkiye Matbaası, İstanbul 1933, 94 s.

 • 10. Yangın, Suhulet Kütüphanesi, İstanbul 1933, 124 s.

 • 11. Ateş, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul 1939, 32 s.

 • 12. Dev Aynası, Fransızcadan Adapte. Basılmamış. 1945 yılında Darül-bedâyi’de oynanmıştır. (Tiyatro mecmuası, No.177, 1 İkinci Kânun 1945.)

Roman


 • Yıldız Yağmuru, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1936, 391 s.

Biyografi


 • Tevfik Fikret, Hayatı ve Eserleri, Cumhuriyet Kitabevi, İstanbul 1937, s.63.

Makale, Sohbet, Fıkra Türündeki Yazıları


 • 1. “Kış ve Kar... Karlar ve Fakirler”, Talebe Defteri, No.34, 2 Şubat 1917.

 • 2. “Yanlış İddia”, Nedim, No.7, 27 Şubat 1919.

 • 3. “Annemin Dizinin Dibinde”, Büyük Mecmua, S.1, 6 Mart 1919, s.9.

 • 4. “Lisan Meselesi”, Şâir, No.13, 6 Mart 1919.

 • 5. “Lüzumlu Bir Teşhir”, Nedim, No.9, 12 Mart 1919.

 • 6. “Ocak Başında”, Büyük Mecmua, S.3, 20 Mart 1919, s. 39-40.

 • 7. “Hisar”, Büyük Mecmua, S.3, 20 Mart 1919, s. 57.

 • 8. “Hisarda Akşam”, Büyük Mecmua, S.6, 24 Nisan 1919, s. 85.

 • 9. “Sanat Âleminde Binnaz”, Nedim, No.14, 1 Mayıs 1919.

 • 10. “Yaralı Aslan”, Büyük Mecmua, S.7, 8 Mayıs 1919, s. 103.

 • 11. “Tahsin Nihat Bey’in Vefatı”, Büyük Mecmua, S.8, 28 Mayıs 1919, s. 120.

 • 12. “Münacat”, Büyük Mecmua, S.9, 5 Haziran 1919, s. 132.

 • 13. “Ah, İzmir!”, Büyük Mecmua, S.9, 5 Haziran 1919, s.144.

 • 14. “Bugün”, Büyük Mecmua, S.10, 19 Haziran 1919, s. 152.

 • 15. “Nişanlıya”, Büyük Mecmua, S.10, 19 Haziran 1919, s. 157.

 • 16. Tn Güzel Eseri Kim Yazdı?”, Büyük Mecmua, S.11, 18 Eylül 1919, s. 169.

 • 17. “Gönül”, Büyük Mecmua, S.12, 2 Teşrinievvel 1919, s. 188.

 • 18. “Solgun Gül”, Büyük Mecmua, S.14, 30 Teşrinievvel 1919, s. 152.

 • 19. “Bir Gönül Hikâyesi 1”, Büyük Mecmua, S.15, 13 Teşrinisani 1919, s. 235.

 • 20. “Bir Gönül Hikâyesi 2”, Büyük Mecmua, S.16, 11 Kânunuevvel 1919, s. 245246.

 • 21. “Bir Mukabele”, Ümit, No.12, 16 Kânun-ı evvel 1920.

 • 22. “Gülistan ve Harabeler”, İleri Gazetesi, No.1622, 12 Ağustos 1920.

 • 23. “Edebiyatta Züppeler”, Yarn, No.34, 15 Haziran 1922.

 • 24. “Can Sıkıntısı”, Yarın, No.36, 29 Haziran 1922.

 • 25. “Çamlıca'dan Bir Haber”, Yarın, No.38, 13 Temmuz 1922.

 • 26. “Yahya Kemal ve Eseri”, Meşale, No.8, 15 Teşrin-i Evvel 1928.

 • 27. “Çizgiler ve Aklar”, Salon, No.62, 15 Mayıs 1930.

 • 28. “Kitapsızlar”, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Mayıs 1932.

 • 29. “Niçin Çıkıyoruz”, Anayurt, No.1, 26 Ekim 1933.

 • 30. “Birden İkiye”, Anayurt, No.2, 2 İkinci Teşrin 1933.

 • 31. “Kadın Asker”, Anayurt, No.3, 9 İkinci Teşrin 1933.

 • 32. “Kıymetlerin İflasına Karşı Tedbirler”, Anayurt, N0.4, 16 İkinci Teşrin 1933.

 • 33. “Kendi Kendimizi Tanıyalım”, Anayurt, No.6, 30 İkinci Teşrin1933.

 • 34. ”23 Nisan”, Yedigün, No.111, 24 Nisan 1935.

 • 35. “İki Tramvay”, Perşembe Mecmuası, No.6, 9 Mayıs 1935.

 • 36. “Gençler”, Perşembe Mecmuası, No.11, 13 Haziran 1935.

 • 37. “Münakaşa”, Perşembe Mecmuası, No.12, 20 Haziran 1935.

 • 38. “Aşk nedir? Neden Seviyoruz?”, Perşembe Mecmuası, No.22, 29 Ağustos 1935.

 • 39. “Köy Kızları”, Yedigün, No.201, 13 İkinci Kanun 1937.

 • 40. “Atamız Bir İdealdir Ölmez”, Yedigün, No.297, 15 İkinci Teşrin 1938.

 • 41. “Ahmet Haşim’i Nasıl Tanıdım?”, Yedigün, No.432, 16 Haziran 1941.

 • 42. “Süleyman Nazifi Nasıl Tanıdım?”, Yedigün, No.445, 15 Eylül 1941

 • 43- “Abdülhak Hamid’i Nasıl Tanıdım?”, Yedigün, No.448, 6 Birinci Teşrin 1941.

 • 44. “Mehmet Akif", Yedigün, No.450, 20 Birinci Teşrin 1941.

 • 45. “Ömer Seyfettin'i Nasıl Tanıdım?”, Yedigün, No.451, 27 Birinci Teşrin 1941.

 • 46. “Mithat Cemal'i Nasıl Tanıdım?”, Yedigün, No.452, 3 İkinci Kânun 1941.

 • 47. “Celâl Sahir’i Nasıl Tanıdım?”, Yedigün, No.454, 17 İkinci Teşrin1941.

 • 48. “Yahya Kemali Nasıl Tanıdım?”, Yedigün, No.456, 1 Birinci Kanun 1941.

 • 49. “Manevi Bünyemizin İlk Mimarı: Ziya Gökalp”, Türk Yurdu, C.26, No.5-6, 1-15 Son Teşrin 1942.

 • 50. “Sevgi Çağı”, Yedigün, No.530, 3 Mayıs 1943.

 • 51. “Mücrim Çocuklar”, Yedigün, No.531, 10 Mayıs 1943.

 • 52. “Kalabalığın İdaresi”, Yedigün, No.532, 17 Mayıs, 1943.

 • 53. “Kimlerle Evlenirler”, Yedigün, No.533, 24 Mayıs 1943.

 • 54. “Ev Kızı, Sokak Kızı”, Yedigün, No.534, 31 Mayıs 1943.

 • 55. “Sanatkâr Ruhu”, Yedigün, No.535, 7 Haziran 1943.

 • 56. “Tembelliğin Müdafaası”, Yedigün, No.536, 14 Haziran 1943.

 • 57. “Kubbeler ve Minareler”, Yedigün, No.537, 21 Haziran1943.

 • 58. “Mâîihülyâ”, Yedigün, No.538, 28 Haziran 1943.

 • 59. “Şair Gözüyle Kadın”, Yedigün, No.539, 5 Temmuz 1943.

 • 60. “Sevdiğimiz ve Sevmediğimiz Gazeteler”, Yedigün, No.540, 12 Temmuz 1943.

 • 61. “Dansa Dair”, Yedigün, No.541, 19 Temmuz 1943.

 • 62. “Köyde Kadın”, Yedigün, No.542, 26 Temmuz 1943.

 • 63. “Hakiki Rüyâlar”, Yedigün, No.543, 2 Ağustos1943.

 • 64. “Ölçü”, Yedigün, No.544, 9 Ağustos 1943.

 • 65. “Sanatkâr Eli”, Yedigün, No.545, 16 Ağustos 1943.

 • 66. “Siyah Ufuklar, Beyaz Ufuklar”, Yedigün, No.546, 22 Ağustos 1943.

 • 67. ”30 Ağustos”, Yedigün, No.547, 30 Ağustos 1943.

 • 68. “Şımarıklar”, Yedigün, No.548, 6 Eylül 1943.

 • 69. “Kendini Beğenmiş İnsan”, Yedigün, No.549, 13 Eylül 1943.

 • 70. “Tabiatın Çocukları”, Yedigün, No.550, 20 Eylül 1943.

 • 71. “Seri İnsanlar”, Yedigün, No.551, 27 Eylül 1943.

 • 72. “Hayat Arkadaşı”, Yedigün, No.552, 4 Birinci Teşrin 1943.

 • 73. “Kızlarda Vazife Duygusu Erkeklerden Üstün müdür?”, Yedigün, No.553, 11 Birinci Teşrin 1943.

 • 74. “Cumhuriyetin Yirminci Yılı”, Yedigün, No.555, 25 İkinci Teşrin 1943.

 • 75. “Bir Şehri Dinleyelim”, Yedigün, No.556, 1 İkinci Teşrin 1943.

 • 76. “Ata’yı Anarken”, Yedigün, No.557, 88 İkinci Teşrin 1943.

 • 77. “Kıldan İnce Kılıçtan Keskin”, Yedigün, No.558, 15 İkinci Teşrin 1943.

 • 78. “Yaşmak ve Ferâce”, Yedigün, No.559, 22 İkinci Teşrin 1943.

 • 79. “Sel Gider Kum Kalır”, Yedigün, No.560, 29 İkinci Teşrin 1943.

 • 80. “Dinlemesini Bilmek Sanatı”, Yedigün, No.561, 6 Birinci Kânun 1943.

 • 81. “Hatıralar”, Yedigün, No.562, 13 Birinci Kânun 1943.

 • 82. “Edebiyatımızda Ölüm Telakkisi”, Yedigün, No.563, 20 Birinci Kânun 1943.

 • 83. “Yarma Hazırlık”, Yedigün, No.564, 27 Birinci Kânun 1943.

 • 84. “Mahmut Esat Bozkurt Öldü”, Yedigün, No.565, 3 İkinci Kânun 1944.

 • 85. “4 Kuvvet: İnsan, Makina, Metod, Para I”, Yedigün, No.566, 10 İkinci Kânun 1944.

 • 86. “4 Kuvvet: İnsan, Makina, Metod, Para II”, Yedigün, No.567, 17 İkinci Kânun 1944.

 • 87. “Mehmet Emin Yurdakul”, Yedigün, No.568, 24 İkinci Kânun 1944.

 • 88. “Sulh Masasında Ben Olsaydım”, Yedigün, No.569, 31 İkinci Kânun 1944.

 • 89. “Kız Anasının Düşünceleri”, Yedigün, No.571, 14 Şubat 1944.

 • 90. “Cimri”, Yedigün, No.605, 8 Birinci Teşrin 1944.

 • 91. “Anne”, Yedigün, No.606, 15 Birinci Teşrin 1944.

 • 92. “İnsan ve Şeytan”, Yedigün, No.607, 22 Birinci Teşrin 1944.

 • 93. “Güvercin ve Kartal”, Yedigün, No.608, 29 Birinci Teşrin 1944.

 • 94. “Şairlerimizin Sevdiği Güzel”, Yedigün, No.609, 5 İkinci Teşrin 1944.

 • 95. “Suyun Akıntısı”, Yedigün, No.611, 19 İkinci Teşrin 1944.

 • 96. “Teşebbüs Kurbanı”, Yedigün, No.614, 10 Birinci Kânun 1944.

 • 97. “Hayatımızın Kitabı”, Yedigün, No.625, 21 Şubat 1944.

 • 98. “Muntazam Adam”, Yedigün, No.628, 18 Mart 1945.

 • 99. “Şarlatan”, Yedigün, No.631, 8 Nisan 1945.

 • 100. “Cihan Şâiri Yahya Kemal”, Salon, No.51, 1 Aralık 1949.

 • 101. “Aşk ve Sanat”, Salon, No.57, 1 Mart 1950.

 • 102. “Kadın Güzel Bir Şarkıdır”, Salon, No.58, 15 Mart 1950.

 • 103. “Hayâl ve Hatıra”, Salon, No.59, 1 Nisan 1950.

 • 104. “Yahya Kemal’e Mektuplar”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 6, S.2, 1977.

 • 105. “Akın Üzerine”, Devlet Tiyatrosu Mecmuası, No.57, Ekim 1973.

 • 106. “Faruk Nafiz’den Yahya Kemal’e Mektuplar”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 7, S.1, 1978.

 • 107. “Faruk Nafiz’den Yahya Kemal’e Mektuplar”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 7, S.2, 1978.

 • 108. “Faruk Nafiz’den Yahya Kemal’e Mektuplar”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 7, S.4, 1978.

 • 109. “Faruk Nafiz’den Yahya Kemal’e Mektuplar”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 8, S.1, 1979.

 • 110. “Yahya Kemal’e Mektuplar”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 8, S.2, 1979.


Doğum günü: Türker İnanoğlu kimdir?18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu’da dünyaya geldi. Babası Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım’dır. Sezer ve Berker adında ikiz kardeşleri vardır. Kardeşi Sezer henüz 3 aylıkken ölmüştür. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, lise ve yüksek eğitimini İstanbul'da tamamladı. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Ardından sinema mesleğine geçti.

Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer’e 9 filmde asistanlık yaptı. 1959 yılında “Senden Ayrı Yaşayamam” adlı filmle yönetmenliğe başladı. Yeşilçam’da çeşitli yapımcılara 10 adet film çektikten sonra 1960 yılında kendi şirketi Erler Film’i kurdu.

Erler Film Türkiye'de halen faaliyet gösteren en eski ve en uzun ömürlü film şirketidir. Türker İnanoğlu bugüne kadar 66 adet uzun metraj sinema filmine yönetmen olarak imza atmıştır.

1963 yılında yedek subay öğretmen olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1979'da Ulusal Video şirketini kurarak Türkiye’de ilk kez video olayını başlattı. 1985 yılında televizyon programları hazırlamak amacıyla bir stüdyo kurdu. O dönemde Türkiye’deki tek yayın kuruluşu olan TRT’ye “Bir Başka Gece”, “Hodri Meydan”, “Gecenin Getirdikleri” gibi haber ve eğlence programları hazırladı. Daha sonra özel televizyonların Türkiye'de yayına girmesi ile Star TV, Show TV, Kanal 6, ATV ve Kanal D yayın kuruluşlarına da 10.000 saatin üzerinde program hazırladı.

1987 yılında ''İcraatın İçinden'' adlı programı dönemin başbakanı Turgut Özal ile başlatan İnanoğlu, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz’ın başbakanlık dönemlerinde de aynı programın yapımcılığını sürdürdü.

1994 yılında ATV'nin yönetim başkanlığı görevini üstlendi. Öte yandan Süper Kanal adıyla yayın yapan bir de kanal kurmuştur. Bu kanal halen Kanal D adına “Dream TV” adıyla müzik yayını yapmaktadır.

Öceki yıllarda Beyoğlu Saray, Beşiktaş Yumurcak, Kadıköy Reks, Karagümrük Hakan, Bakırköy Ünverdi, Ankara Akay Dedeman ve Bahçelievler Dedeman sinemalarının işletmeciliğini yapmıştır. Halen Beyoğlu Atlas, Şişli Kent, Kavacık Boğaziçi ve Maslak TİM Sinemaları’nın sahibidir.

2005 yılında İstanbul Maslak’ta yer alan, içinde dev sahneli 1.820 kişilik büyük bir salon, 300 kişilik bir tiyatro salonu, 5 salonlu sinemalar kompleksi, toplantı salonları, restoran, cafe-bar ve hediyelik eşya dükkanlarının yer aldığı ve müzikaller, gösteriler, konserler, kongre, lansman, konferansların düzenlendiği “TİM” – Türker İnanoğlu Maslak Show Center’ı Türkiye’ye kazandırmıştır.

Türker İnanoğlu, filmcilikle ilgili meslek birlikleri, dernekler ve İstanbul Ticaret Odası meslek komitelerinde uzun yıllar yöneticilik yapmıştır. 1960’lı yıllarda Filmciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliğiyle başlayan dernekçilik faaliyetlerini, 1973 yılında 8 arkadaşı ile birlikte kurduğu Türk Filmciler Derneği’nde sürdürdü. Fakat dernek 1980 yılında, kapatıldı.

Bunun üzerinde 1982 yılında FİYAP - Film Yapımcıları Derneği’ni kurdu ve uzun süre başkanlığını yaptı. Daha sonra devletin öncülüğünde kurulan SE-SAM’ın kurucu üyesi ve ilk başkanı oldu. Halen SE-SAM Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin onursal başkanıdır.

Türker İnanoğlu 1997 yılında ''TÜRVAK'' - Türker İnanoğlu Sinema Vakfı’nı kurarak yapımcılığını üstlendiği tüm filmleri ve hakları kendisinde olan TV programlarını bu vakfa devretmiştir. Vakıf, ihtiyaç sahibi sinema çalışanları ve onların ailelerine maddi yardımda bulunmakta, üniversitelerin sinema ile ilgili bölümlerinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir.

Türker İnanoğlu, ayrıca 16 derslikli bir ilköğretim okulu ile sinema - televizyon konusunda eğitim veren TÜRVAK - Sinema Televizyon Eğitim Merkezi’ni kurmuştur. TÜRVAK - Sinema Tiyatro Müzesi’ni de İnanoğlu kurmuştur.

Türker İnanoğlu’nun hayatı, Giovanni Scoglamillo’nun kaleminden yayınlanan ''Bay Sinema'' adlı kitapta detaylı olarak anlatılmaktadır. 2011 yılında Yeşilçam Onur Ödülü'nü almıştır.

Özel hayatı

Türker İnanoğlu, 1964 yılında oyuncu Filiz Akın ile evlendi, 1974'de boşandı. Bu evlilikten İlker İnanoğlu adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1975 yılında halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızları oldu.

Yönettiği filmler

1959-Senden Ayrı Yaşayamam (Önder Somer - Aysel Tanju)

1960-Küçük Kahraman (Baki Tamer - Cavidan Dora - Atilla Engin)

1960-Köyde Bir Kız Sevdim (Baki Tamer - Türkan Şoray)

1960-İçimizden Biri (Turan Seyfioğlu - Cavidan Dora - Kenan Pars)

1960-Cambaz Kızın Aşkı (Sabina - Efkan Efekan - Turgut Özatay)

1961-Doğmadan Ölenler (Gülistan Güzey - Turgut Özatay)

1961-Hancı (Gülistan Güzey - Turgut Özatay - Cavidan Dora - Aysel Tanju)

1962-Kiralık Koca (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Öztürk Serengil)

1962-Kanun Kanundur (Lale Oraloğlu - Hayati Hamzaoğlu - Neşe Yulaç - Nebahat Çehre - Öztürk Serengil)

1962-Belki Bir Sabah Geleceksin (Muhterem Nur - Işın Kaan - Kenan Pars)

1962-Küçük Beyefendi (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Kenan Pars - Aysel Tanju)

1962-Kalp Yarası (Kenan Pars - Gönül Beyhan - Suna Selen)

1962-Çöpçatan (Eşref Kolçak - Parla Şenol - Fatma Girik - Suphi Kaner - Öztürk Serengil)

1963-Yolcu (Muhterem Nur - Turgut Özatay - Yılmaz Duru - Aysel Tanju)

1963-Kadın Berberi (Filiz Akın - Ayhan Işık - Öztürk Serengil)

1963-Bulunmaz Uşak (Göksel Arsoy - Fatma Girik - Suphi Kaner - Aysel Tanju)

1963-Bahriyeli Ahmet ( Ayhan Işık - Parla Şenol - Semra Sar - Suphi Kaner - Aysel Tanju)

1964-Beyoğlu Piliçleri (Filiz Akın - Eşref Kolçak - Yılmaz Duru - Sevda Ferdağ)

1964-Bekarlık Sultanlıktır (Filiz Akın - Yılmaz Duru)

1964-Yankesici Kız (Filiz Akın - Orhan Günşiray - Cüneyt Arkın)

1964-Mirasyedi (Filiz Akın - Ahmet Sezgin)

1964-Meyhaneci (Filiz Akın - Tamer Yiğit - Turgut Özatay)

1965-Zennube (Sevim Çağlayan - Tamer Yiğit - Çolpan İlhan)

1965-Yankesici Kızın Aşkı (Filiz Akın - Sadri Alışık - Çolpan İlhan)

1965-Tamirci Parçası (Filiz Akın - Ayhan Işık - Çolpan İlhan)

1965-Babasına Bak Oğlunu Al (Filiz Akın - Öztürk Serengil - Vahi Öz)

1966-Ölmek Mi Yaşamak Mı (Hülya Koçyiğit - Yusuf Sezgin - Önder Somer)

1966-İntikam Uğruna (Cüneyt Arkın - Selda Alkor - Önder Somer)

1966-Efkarlıyım Abiler (Filiz Akın - Sadri Alışık)

1966-Beyoğlu Esrarı (İzzet Günay - Selma Güneri - Öztürk Serengil)

1966-Bar Kızı (Filiz Akın - Ediz Hun - Turgut Özatay - Cahit Irgat)

1966-Aşk Mücadelesi (Hülya Koçyiğit - Yusuf Sezgin - Turgut Özatay - Cahit Irgat)

1966-Ağlama Değmez Hayat (Sadri Alışık - Mine Mutlu - Önder Somer)

1966-Affedilmeyen (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Gürel Ünlüsoy)

1966-Vur Emri (Filiz Akın - Ayhan Işık - Turgut Özatay)

1966-Suçsuz Firari (Cüneyt Arkın - Sema Özcan - Nilüfer Koçyiğit - Öztürk Serengil)

1966-Satılık Kalp (Belgin Doruk - Cüneyt Arkın - Turgut Özatay)

1966-Milyonerin Kızı (Leyla Tunca - Tamer Yiğit - Muzaffer Tema - Öztürk Serengil)

1966-Kolejli Kızın Aşkı (Filiz Akın - Ayhan Işık - Turgut Özatay - Çolpan İlhan)

1966-Kaderin Cilvesi (Filiz Akın - Sadri Alışık - Yusuf Sezgin - Muzaffer Tema - Çolpan İlhan)

1966-İdam Mahkumu (Ayhan Işık - Gönül Yazar - Turgut Özatay - Çolpan İlhan - Sissi Uruguan)

1967-Kardeş Kavgası (Hülya Koçyiğit - İzzet Günay - Yusuf Sezgin - Sevda Ferdağ)

1967-Kader Bağı (Kartal Tibet - Semiramis Pekkan - Muzaffer Tema)

1967-Evlat Uğruna (Ekrem Bora - Selda Alkor - Selma Güneri - Muzaffer Tema)

1967-Ayrılık Saati (Filiz Akın - İzzet Günay - Önder Somer)

1967-Ağır Suç (Sadri Alışık - Sevda Ferdağ - Yusuf Sezgin - Çolpan İlhan)

1967-Zehirli Hayat (Cüneyt Arkın - Semiramis Pekkan - Önder Somer - Çolpan İlhan)

1967-Ringo Kazım (Sadri Alışık - Selma Güneri - Vahi Öz)

1967-Paşa Kızı (Filiz Akın - Kartal Tibet - Gülbin Eray - Önder Somer)

1967-Parmaklıklar Arkasında (Hülya Koçyiğit - Kartal Tibet - Tanju Gürsu)

1967-Osmanlı Kabadayısı (Kartal Tibet - Selda Alkor - Turgut Özatay)

1967-Namus Borcu (Cüneyt Arkın - Zeynep Aksu - Turgut Özatay - Yılmaz Köksal)

1968-İstanbul Tatili (Filiz Akın - Kartal Tibet - Yılmaz Köksal)

1968-Hırsız Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - İreç Baran)

1968-Benim De Kalbim Var (Filiz Akın - Kartal Tibet - Önder Somer - Serpil Örümcer)

1968-Bekar Odası (Filiz Akın - Sadri Alışık - Vahi Öz - Feri Cansel)

1968-Aşka Tövbe (Filiz Akın - Kartal Tibet - Önder Somer - Semiramis Pekkan - Feri Cansel)

1968-Arkadaşımın Aşkısın (Filiz Akın - İzzet Günay - Ekrem Bora)

1968-Tahran Macerası (Kartal Tibet - Fürüzan - Mine Mutlu - Cihangir Gaffari)

1968-Silahlı Paşazade (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Turgut Özatay - Feri Cansel)

1968-Pranga Mahkumu (Cüneyt Arkın - Semiramis Pekkan - Önder Somer)

1969-Son Mektup (Filiz Akın - Ediz Hun - Yusuf Sezgin)

1969-Sabah Yıldızı (Filiz Akın - Ediz Hun - Önder Somer)

1969-Lekeli Melek (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Cahit Irgat)

1969-Hüzünlü Aşk (Filiz Akın - Engin Çağlar - Ekrem Bora)

1969-Hayat Kavgası (Cüneyt Arkın - Sezer Güvenirgil - Mine Mutlu - Funda Gürçen - Önder Somer - Feri Cansel)

1969-Hancı (Sadri Alışık - Figen Say - Mine Mutlu - Funda Gürçen - Yusuf Sezgin - Ülkü Özen)

1969-Efkarlı Sosyetede (Filiz Akın - Sadri Alışık)

1969-Cilveli Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - Feri Cansel)

1970-Dağlar Şahini (Kartal Tibet - Zuhal Aktan - Turgut Özatay - Yılmaz Köksal)

1970-Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Cüneyt Arkın)

1970-Yumurcak (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Kartal Tibet)

1970-Yarım Kalan Saadet (Filiz Akın - Cüneyt Arkın - Zuhal Aktan - Önder Somer)

1970-Söz Müdafaanın (Hülya Koçyiğit - Ediz Hun)

1970-İşportacı Kız (Filiz Akın - Kartal Tibet - Hümayun Tebrizyan - Cihangir Gaffari)

1970-Fadime (Filiz Akın - Kartal Tibet - Cihangir Gaffari)

1971-Yumurcak'ın Tatlı Rüyaları (İlker İnanoğlu - Filiz Akın - Ediz Hun)

1971-Güzel Şöför (Filiz Akın - Alp Aslan Emir - Hümayun Tebrizyan)

1971-Fadime Cambazhane Gülü (Filiz Akın - Ediz Hun)

1971-Deli Murat (Kartal Tibet - Zuhal Aktan - Turgut Özatay - Önder Somer)

1972-Ayrılık (Filiz Akın - Ediz Hun - Ekrem Bora)

1974-Soyguncular (Filiz Akın - Ediz Hun - Ekrem Bora)

1977-Bizim Kız (Tarık Akan - Gülşen Bubikoğlu - Öztürk Serengil)

1987-Hafız Yusuf Efendi (Ahmet Özhan - Sibel Turnagöl - Sümer Tilmaç - Fulden Uras)

1987-Gönülden Gönüle (Ahmet Özhan - Sibel Turnagöl - Haluk Kurdoğlu - Fulden Uras)

Diziler

1993 - Sevginin Gücü

1993 - Cümbüş Sokak

1993-1994 - Haşlama Taşlama

1994 - Zirvedekiler

1994-1995 - Yaseminname

1995-2003 - Çiçek Taksi

1996 - Sarah ile Musa

1996 - Köşekapmaca

1996 - Kaldırım Çiçeği

1996-2001 - Tatlı Kaçıklar

1997-2003 - Böyle Mi Olacaktı

1998 - Sibel

1998 - Affet Bizi Hocam

1998 - İkinci Bahar

1999-2000 - Zehirli Çiçek

2000 - Parça Pinçik

2001 - Bizim Otel

2002 - Anne Babamla Evlensene

2002 - Yapayalnız

2002 - Hastayım Doktor

2003 - Seni Yaşatacağım

2003-2005 - Gurbet Kadını

2004-2007 - Cennet Mahallesi

2004-2007 - Yabancı Damat

2005 - Ölümüne Sevdalar

2006-2011 - Arka Sokaklar

2008-2011 - Akasya Durağı

2009-2011 - Aşk Bir Hayal

2010 - Umut Yolcuları

2011 - Yıllar Sonra

2012 - Alev Alev

2013 - Bizim Okul

Komedi programları

1994 - Cümbüşiye

1994-1995 - Müjdat Gezen Şov

1995 - Bir Demet Kahkaha

1995 - Rüstemin Gazinosu

1996 - Yaseminname

1997 - Cümbüş Sokak

1998 - Bir Demet Yerli Film

1998 - Zart 1

2000 - Müjdat Gezen Talk-Show

2000 - Müjdat Gezen Şov

2001 - Şen Kahkahalar

2002 - Telekolik

Müzik-Eğlence programları

1990-1995 - Bir Başka Gece

1991-1992 - Gecenin Konukları

1992 - Anılar

1993 - Turkısh Pop

1993-1994 - Karambol

1993-1994 - Vur Patlasın Çal Oynasın

1993-1994 - Felekten Bir Gece

1993-1994 - İşte Müzik İşte Eğlence

1994 - Hülya Zaman İçinde

1994 - Eski Tas Eski Hamam

1994 - Yıldızlar Geçidi

1994 - Süper Çocuklar

1994 - Şimdi Bu Program Çok Moda

1994-1995 - Eğlen Coş İşte Kiboş

1994-1995 - Haydi Eğlenceye

1994-1995 - Kadınlar Matinesi

1994-1995 - Huysuz Virjin Show

1994-1996 - Şaka Yaptık

1994-1997 - Pop Klip

1995 - Süper Eğlence

1995 - Bir Nükhet Duru Gecesi

1995 - Neşe-i Muhabbet

1995 - Unutulmayan Sesler Unutulmayan Şarkılar

1995-1996 - Adnan'ın Yeri

1995-1996 - Kolaysa Sen De Gel

1996 - Gece Sefası

1996 - Sarışının Adı Esmerin Tadı

1996 - Hem Nalına Hem Mıhına

1996 - Bu Yarış Başka Yarış

1996-1997 - Pür Neşe Pür Eğlence

1997 - Meltem Cumbul Show

1997 - Şaka Yaptık

1997 - Çalsın Sazlar

1997 - Dünden Bugüne

1998 - Şakadan Şakaya

1998-2001 - Süper On

2002 - Bir Başka Gece

Magazin programları

1994-1995 - Manşet

1995-1997 - Magazin

1998 - Istanbul Köşe Bucak

1998 - Istanbul Adım Adım

1999 - Ajanda

Haber programları

1989-1991 - Hodri Meydan

1990-1991 - İşte Hayatımız

1992 - Söz Meclisten İçeri

1994-1997 - Polis İmdat

1995 - Soluk Soluğa

1995 - Kent Sokakları

1995 - Acil Servis

1996-1997 - Ahmet Vardar Soruyor

1997 - Kayıp Aranıyor

1997 - Adliye Koridorları


Doğum günü: Bülent Tezcan kimdir?18 Mayıs 1965'te Samsun- Havza'da doğdu. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı.


Bülent Tezcan 18 Mayıs 1965 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. Babasının adı Ferhat, annesinin adı Hanım'dır. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1990 yılından itibaren Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çok sayıda demokratik kitle örgütünde üye ve yönetici olarak çalıştı. Kuşadası İlçe Başkanlığı ve iki dönem Aydın İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babası olan Tezcan, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.


Milletvekilliği

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekili olarak meclise giren Tezcan, 30 Temmuz 2012 tarihinde CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu genel başkanlığı görevine başladı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Aydın milletvekili olarak meclise girdi. Anayasa Komisyonu üyesidir.Ayrıca Adalet Komisyonu üyeliği de yaptı.


Silahlı Saldırı

Tezcan, 29 Ekim 2016 tarihinde milletvekilliği yaptığı Aydın'da bir restoranda silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştır. Bacağından yaralanan Tezcan ameliyat edildi. Restoranda silahlı saldırıya uğramasına ilişkin "Sükunetli yaklaşmak gerekiyor. Şu anda zaten güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş durumda." ifadelerini kullanmıştır.


Doğum günü: Ruhi Sarı kimdir?Ruhi Sarı, 18 Mayıs 1972 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk televizyon dizi oyunculuğunu 1997 yılında yayınlanan Zilyoner dizisi ile geçekleştiren Ruhi Sarı; Yedi Numara, Yılan Hikayesi, Diğer Yarım, Cesur Hemşire, Ezo Gelin, Aşk Yakar, Haziran Gecesi, Mavi Kelebekler, Türkler Çıldırmış Olmalı,Sen Benimsin, Diğer Yarım, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova’nın Şifresi: Temel, Kırgın Çiçekler, Seni Seven Ölsün, Sümela nın Şifresi 3: Cünyor Temel, Söz, Kafalar Karışık, Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, Güvercin, Şuursuz Aşk, Öteki İhtimal gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. Ayrıca bir çok tiyatro oyununda da sahne almıştır.

Ruhi Sarı, 17 Eylül 2004 tarihinde sanat yönetmeni Natali Yeres ile evlendi. Arte Gün adında bir oğlu vardır.

Ruhi Sarı şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Pazarcı Ziya Örnek karakterine hayat vermektedir. Ruhi Sarı, 1.71 metre boyunda, 63 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

2008 – 15.Adana Altın Koza Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu (Made in Europe) 2002 – 24. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Hiçbiryerde) 2000 – 11. Orhan Arıburnu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Üçüncü Sayfa) 2000 – 7. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Üçüncü Sayfa) 1996 – 33. Antalya Film Şenliği – Yılmaz Zafer Onur Ödülü (Sen De Gitme) 1996 – Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Yılmaz Güney Onur Ödülü (Sen De Gitme) 1996 – Ankara Uluslararası Film Festivali’nde “Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu” ödülü (Sen De Gitme)

Ruhi Sarı'nın rol aldığı tiyatro oyunları:

2014 – 2′ si 1 Arada – Gate Production 2013 – Testosteron (oyun) – Oyun Atölyesi 2011 – Fare Kapanı – Tiyatro Akla Kara 2010 – Sınır (oyun) – Kartal Sanat Tiyatrosu 2007 – Çapraz Aşklar – Sadri Alışık Tiyatrosu 2003 – Ağır Roman – Sadri Alışık Tiyatrosu 2000 – Kabare Taksim – Kabare Taksim 1987 – Carrar Ananın Tüfekleri – Kartal Sanat Tiyatrosu 1987 – Abbas Yola Giden – Kartal Sanat Tiyatrosu 1987 – Ölüler Konuşmak İster – Kartal Sanat Tiyatrosu

Ruhi Sarı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Öğretmen (Ziya) (TV Dizisi) 2020 – İki Gözüm (Sinema Filmi) 2020 – Öteki Ihtimal (Sinema Filmi) 2020 – Hayalet: 3 Yaşam (Sinema Filmi) 2019 – Şuursuz Aşk (Müfit) (Sinema Filmi) 2019 – Hayatımız Film (Deli Murat) (TV Filmi) 2018 – Kapan (Sinema Filmi) 2018 – Güvercin (Halil) (Sinema Filmi) 2018 – Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn (Sinema Filmi) 2018 – Bende Kal (Sinema Filmi) 2018 – Kafalar Karışık (Ferit) (Sinema Filmi) 2017 – Söz (Şef)(TV Dizisi) 2017 – Sümela nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Turgay Büyükdere) (Sinema Filmi) 2017 – Benzersiz (Bülent) (Sinema Filmi) 2016 – Seni Seven Ölsün (Hüsrev) (Sinema Filmi) 2016 – Bütün Saadetler Mümkündür (Sinema Filmi) 2016 – 2017 – Kırgın Çiçekler (Sadullah) (TV Dizisi) 2015 – Son Takla (Saffet) (TV Filmi) 2015 – O Aşk Benim (Ahlas Toprak)(TV Dizisi) 2015 – Sen Benimsin (Ahlas Toprak) (TV Dizisi) 2015 – Köstebekgiller: Perili Orman (Fahri Fırfır) (Sinema Filmi) 2014 – Yola Çıkmak (Samet Mutlu)(Sinema Filmi) 2014 – Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Saffet) (Sinema Filmi) 2014 – Ulan İstanbul (TV Dizisi) 2014 – Gittiler ‘Sair ve Meçhul’ (Sinema Filmi) 2014 – Diğer Yarım (Devran) (TV Dizisi) 2012 – İstirahat Odası (Adam) (Kısa Filmi) 2012 – Moskova’nın Şifresi: Temel (Turgay Büyükdere) (Sinema Filmi) 2012 – Köstebekgiller (Gürkan) (Tv Programı) 2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (TV Dizisi) 2011 – Sümela’nın Şifresi: Temel (Turgay Büyükdere) (Sinema Filmi) 2011 – Mavi Kelebekler (Rasko) (TV Dizisi) 2011 – Gişe Memuru (Cengiz) (Sinema Filmi) 2011 – 5’er Beşer (TV Dizisi) 2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Cumali) (TV Dizisi) 2010 – Küçük Günahlar (Sinema Filmi) 2010 – Kars Öyküleri (Sinema Filmi) 2010 – Kafe (Kısa Filmi) 2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı (Mahsun Güler) (Sinema Filmi) 2009 – Pus (Reşat) (Sinema Filmi) 2009 – Bahar Dalları (Halil) (TV Dizisi) 2009 – Adab-ı Muaşeret (Ertunç) (Sinema Filmi) 2008 – Güz Sancısı (Nümayişçi) (Sinema Filmi) 2008 – Aşk Yakar (Tarantino) (TV Dizisi) 2007 – Made in Europe (Ali) (Sinema Filmi) 2007 – Kabadayı (Piç Selim) (Sinema Filmi) 2006 – 2007 – Ezo Gelin (Recep Ağa) (TV Dizisi) 2005 – Çarpışma (Ali Akar) (Kısa Filmi) 2005 – 2006 – Hırsız Polis (TV Dizisi) 2005 – Alanya Almanya (Adem) (TV Dizisi) 2004 – Saçsaça Başbaşa (Kamil) (TV Dizisi) 2004 – Ruhun Duymaz (Zarif) (TV Dizisi) 2004 – Haziran Gecesi (Fidyeci) (TV Dizisi) 2003 – Sultan Makamı (Eko) (TV Dizisi) 2003 – Bakış (Kısa Filmi) 2002 – Yarım Elma (Huşeng) (TV Dizisi) 2001 – Yeditepe İstanbul (Ömer) (TV Dizisi) 2001 – Maruf (Maruf) (Sinema Filmi) 2001 – Hiçbiryerde (Veysel) (Sinema Filmi) 2001 – Derviş (Yusuf) (Sinema Filmi) 2001 – Yılan Hikayesi 3. Sezon (TV Dizisi) 2000 – Üvey Baba (TV Dizisi) 2000 – Yedi Numara (Satılmış Ballıoğlu) (TV Dizisi) 2000 – 12 Lejyoner (Sinema Filmi) 2000 – Şaşıfelek Çıkmazı (TV Dizisi) 1999 – Zilyoner (Engin) (TV Dizisi) 1999 – Figüran (Burhan) (TV Filmi) 1998 – Üçüncü Sayfa (İsa Demirci) (Sinema Filmi) 1997 – Yalan (TV Filmi) 1997 – Unutmadım (Kısa Filmi) 1995 – Sen De Gitme (Rıfat) (Sinema Filmi)


Doğum günü: Sanem Çelik kimdir?18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu.


Babası o küçükken evi terk etmiş.


1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi.


1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.


1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu.


Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu.


Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.


1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.


1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.


1996 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.


1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı.


1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı.


1998, Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Melih Kibar'in besteleri ve piyanosu eşliğinde Çiğdem Talu'ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti, oynadi, şarkı söyledi.


2000 yılında rol aldığı "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı film ile 2001 yılında 3 farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçilerek ödül aldı.


2003 yılında Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Hititler"de Haluk Bilginer ile birlikte rol aldı. Takvimler 2005'i gösterdiğinde "Aliye" adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısına çıktı. Nejat İşler, İlhan Şeşen, Halit Ergenç gibi zengin kadroya sahip olan "Aliye", izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.


2005 yılında Volkswagen Polo Bayanlar Kupası Otomobil Pist Yarışında Castrol pilotu olarak 3. oldu.


2005 senesi dolmadan tekrar bir sinema filmi ile beyazperde'ye çıkıyordu: "Ayın Karanlık Yüzü". Metin Belgin'in yazdığı, Biket İlhan'ın yönettiği filmde, Mehmet Ali Alabora, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte başrolü paylaşıyordu.


2006 yılında başrolünü Nejat İşler ve Halit Ergenç'le paylaştığı Aliye dizisini bitirdikten sonra Amerika'nın Los Angeles şehrine gitti.


Sanem Çelik, bu dizinin yönetmeni Kudret Sabancı ile aşk kaçamağı yaptı. Sonucunda Kudret Sabancı, Esra Akkaya ile olan evliliğini bitirdi. Sanem Çelik diziyi tamamlayıp Amerika'ya gitti.


2006 yılında gittiği Amerika'dan 2008 yılında döndü ve yapımcılığını yine TMC'nin üstlendiği "Güldünya" adlı dizi için kamera karşısına geçti.


2013 yılında Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" sinema filminde rol almıştır.


2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları "İnadına Yaşamak" dizisininde görev aldı.


Sinema

Yaban (Nihat Durak)(1996) Emine

Filler ve Çimen (Derviş Zaim)(2000) Havva Adem

Sır Çocukları (Ümit Cin Güven)(2002)

Hititler (Tolga Örnek) (2003) Hitit Kraliçesi Puduhepa

Ayın Karanlık Yüzü (Biket İlhan) (2005) Meryem


TV

Kara Melek (Türkan Derya) (1996-2000) Yasemin Saylan

Kör Talih (Tamer İpek) (2000) Banu Bilge

Canım Kocacım (Erden Kıral-Hakan Gürtop) (2002) Banu Berke

Günahım Neydi Allah'ım (Dilek Gökçin) (2003) Seniha

Aliye (Kudret Sabancı) (2004-2006) Aliye Adivar (Karahan)

Güldünya (Ömür Atay) (2008) Gizem Özsoy


Bale ve tiyatro

Yer aldığı tiyatro ve bale yapıtlarının bazıları...

Kuklacı (1984)

MEZUNİYET BALOSU/Strauss (1989)

BİR PAN’IN ÖĞLEDEN SONRASI/Debussy (1991)

ROMEO VE JULİETTE/ S. Prokofiev(1992)

KRAL MEZARI M.Ö./ Manos Hadjidakis (1992)

BİZANS PAS DE DEUX/ Anonim (1994)

DÜŞLERDE TCHAIKOVSKY/ P.İ.Tchaikovsky (1994)

Yıldız Kenter, Haldun Dormen ve Suat Özturna’nın yönetimindeki okul oyunları…

Çiğdem Talu'ya Selam Müzikali (1998)

Vecihi Ofluoğlu ile pandomim yaptı.

2000 yılında Dormen Tiyatrosu Hangisi Karısı oyunu.

2002 yılında Tiyatro Kare: Ray Cooney'nin Hangisi Karısı oyunu.

2004 yılında Hangisi Karısı Oyunu. (Mary Smith)Doğum günü: Ebru Şahin kimdir?Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizdi. ÜNLÜ ÇİFT EVLENİYOR ATV ekranlarında yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbol oyuncusu Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar.


12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page