top of page
 • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Doğum günü: Mimar Sinan, Pınar Kür, Kadir İnanır, Selda Özbek, Ragga Oktay, Evrim Alataş
Bugün 15 Nisan. Mimar Sinan, Pınar Kür, Kadir İnanır, Selda Özbek, Ragga Oktay ve Evrim Alataş'ın doğum günleri.

Mimar Sinan kimdir?


Osmanlı klasik mimarisinin şekillenmesinde büyük rol oynayan Mimar Sinan, 15 Nisan 1489 yılında Kayseri’nin Ağırnaz köyünde doğdu. Babasının adı Abdülmennan dedesinin adı da Dülger Yusuf’tur. Ortaya çıkardığı eserlerle Osmanlı Türk mimarisini zirveye taşıdı. Birçok mimar onun eserlerinden birini gerçekleştirebilmek için ömürlerini harcarken, Mimar Sinan ömrü boyunca gerçekleştirdiği eserleriyle tüm dünyayı etkiledi. Devşirme zamanında İstanbul’a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere acemi ocağına yerleştirildi. Burada yedi yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul’un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Bu ustaların arasında Beyazıt Camii’nin ustası Mimar Hayrettin de bulunmakta. Ancak Mimar Sinan’ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İlk yeteneğini Macaristan seferinde gösterdi 1521 yılında Kanuni ile Belgrad seferine, 1522 yılında da Rodos seferine katılır. Sinan yeteneğini ilk olarak Macaristan seferinde gösterir. Prut nehrinin üzerine 13 gün gibi çok kısa bir zaman içinde oldukça büyük ve yüksek bir köprü inşa etti. Mimar Sinan’ın en verimli olduğu dönem 1539 yılında mimarbaşılığa geldiği yani bugünkü adıyla Bayındırlık Bakanlığına getirildikten itibaren başlamakta. Mimar Sinan'ın eserleri nelerdir? Camiler 1. Süleymaniye Camii İstanbul 2. Şehzade Mehmet Camii İstanbul-Fatih 3. Ayasofya Camii-İstanbul-Sultanahmet 4. Mihrimah Sultan Camii – Edirnekapı 5. Mihrimah Sultan Câmii – Üsküdar’da, iskelede 6. Selimiye Camii– Edirne Merkez’de 7. Sokullu Mehmed Paşa Camii-İstanbul-(Azapkapı) 8. Atik Valide Camii-İstanbul Üsküdar 9. Mustafa Paşa Camii-İstanbul-Eyüp 10. Güzelce Kasımpaşa Camii-İstanbul- 11. Bali Paşa Camii-İstanbul- Kasımpaşa 12. Kılıç Ali Paşa Camii-İstanbul-(Tophane’de), 13. Rüstem Paşa Camii Tekirdağ 14. Sinan Paşa Camii-İstanbul-Beşiktaş Medreseler 1. Rüstem Paşa Medresesi-İstanbul-Fatih 2. Semiz Ali Paşa Medresesi-İstanbul-Fatih Külliyeler 1. Süleymaniye Külliyesi-İstanbul-Fatih Darülkurralar 1. Atik Valide Sultan Darülkurrası-İstanbul-Üsküdar 2. Sokollu Mehmet Paşa Darülkurrası-İstanbul-Eyüp 3. Sultan Süleyman – Süleymaniye Darülkurrası-İstanbul-Fatih Dârüşşifâlar 1. Sultan Süleyman-Süleymaniye Darüşşifası-İstanbul-Fatih Türbeler 1. Şehzade Mehmet Türbesi-İstanbul-Fatih 2. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi-İstanbul-Fatih 3. Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da), Hamamlar 1. Atik Valide Sultan Hamamı-İstanbul-Üsküdar 2. Kılıç Ali Paşa Hamamı-İstanbul-Beyoğlu, Tophane 2. Hürrem Sultan Hamamı-İstanbul Sultanahmet 4. Hürrem Sultan Hamamı-Mihrimah Sultan Hamamı Edirnekapı 6. Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da), İmâretler 1. SultanSüleymân İmâreti (Süleymaniye’de), 2. Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de), 3. Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de), Su Yolları Kemerleri 1. Bend Kemeri (Kağıthâne’de), 2. Uzun Kemer (Kemerburgaz’da), 3. Mağlova Kemeri(Kemerburgaz’da), 4. Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de), 5. Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da). 6. Kırık Kemer Köprüler 1. Büyük çekmece Köprüsü, 2. Silivri Köprüsü, 3. Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde), Kervansaraylar 1. Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında), 2. Kervansaray (Büyükçekmece’de), 3. RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta), 4. KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda), Saraylar 1. Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta), 2. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da), 3. Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da), 4. Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da), Mahzenler 1. Buğday mahzeni (Galata Köşesinde), 2. Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede), 3. Anbar (sarayda), Yirmiyedi metre çapındaki büyük kubbe, zeminden itibaren tedricen yükselen binanın üzerine gayet nisbetli ve ahenkli bir şekilde oturtulmuştur. Sükûnet ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli görünüşü ile Süleymaniye Camii, olgunlaşmış bir mimariyi temsil etmektedir.Sekiz ayrı binadan meydana gelen Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Fatih’ten sonra şehrin ikinci üniversitesi olmuştur. Mimar Sinan'ın bilinen eserleri sayı ile:

 • 92 cami

 • 52 mescit

 • 55 medrese

 • 7 darül-kurra

 • 20 türbe

 • 17 imaret

 • 3 darüşşifa (hastane)

 • 6 su yolu

 • 10 köprü

 • 20 kervansaray

 • 36 saray

 • 8 mahzen

 • 48 hamam

 • olmak üzere 365 eser vermiştir.

Mimar Sinan’in türbesi Süleymaniye Cami ‘nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alandadır. Önde som mermerden yapılmış bir sebil görülmektedir. Sebilin arkasındaki ufak mezerlıkta 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede Mimar Sinan’ın mezarı bulunmaktadır. Türbesini ölümünden az önce kendisi yapmıştır. 1933 yılında Mimar Vasfi Egeli tarafından restore edilmiştir. Sandukanın uçları ile üzerindeki burma kavuk, mermerdendir. Sokağa bakan demir parmaklıklı bir pencereden türbe görünür.

Pınar Kür kimdir?15 Nisan 1943'te Bursa'da doğdu. New York'ta kolej eğitimi gördü. Robert Kolej Yüksek Dil Bölümü'nü bitirdi. 1969'da Fransa'da Sorbon Üniversitesi'nde "Yirminci yüzyıl tiyatrosunda gerçeklik ve yanılsama" konusunda doktora verdi. 1971-1973 arasında Ankara'da Devlet Tiyatrosu'nda dramaturg olarak çalıştı. İstanbul'a yerleşti. 1979-1985 arasında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi.

Genç yaşta şiir ve tiyatroyla ilgilendi. İlk öyküleri 1971'de "Dost" dergisinde yayınlandı. Cumhuriyet, Yazko-Edebiyat, Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat Dergisi gibi gazete ve dergilerde yayınlanan öyküleriyle ünlendi.

1979'da yayınlanan ve 12 Mart dönemini anlatan "Yarın Yarın" romanıyla dikkat çekti. İlk dört romanı için toplatma ve imha kararı çıktı. Mahkeme kararıyla aklandı.

Pınar Kür'ün Eserleri

Roman

 • Yarın Yarın (1976)

 • Küçük Oyuncu (1977)

 • Asılacak Kadın (1979)

 • Bitmeyen Aşk (1986)

 • Bir Cinayet Romanı (1989)

 • Sonuncu Sonbahar (1992)

Öykü

 • Akışı Olmayan Sular (1983)

 • Bir Deli Ağaç (1992)

 • Hayalet Hikayeleri (2004)

 • Cinayet Fakültesi (2006)

Söyleşi

 • Aşkın Sonu Cinayettir - Mine Söğüt - 2006 - Pınar Kür ile söyleşi.

Çeviri

 • Vişnenin Cinsiyeti - Jeanette Wİnterson - (Sexing the Cherry)

 • Bağla Şu İşi

 • Aç Sınıfın Laneti

 • Ademden Önce

 • Tutku - Jeanette Winterson ( The Passion)

 • Yabancı Kucak - Ian McEwan (The Comfort of Strangers)

 • Geniş Geniş Bir Deniz - Jean Rhys - (Wide Sargasso Sea)

 • Dalda Duran Kuşlar - Jean Rhys - (Öykülerinden seçmeler)

 • Günaydın Geceyarısı - Jean Rhys - Goodmorning Midnight

 • Karanlıkta Yolculuk - Jean Rhys - (Voyage in the Dark)

 • Dörtlü - Jean Rhys - (Quartet)

 • Karamlıkta Kahkaha - Vladimir Nobakov - (Laughter in the Dark)

 • Şaklaban - Morris West

 • Ailenin Laneti - Dashiel Hammet

 • Yunus İnsanlar - Tırsten Krol

 • Doğmamış Çocuğa Mektup

 • Durulmayan Bir Kafa - Kay Redfield Jamison

Ödülleri

 • 1984 Sait Faik Hikaye Armağanı, Akışı Olmayan Sular ile

Kadir İnanır kimdir?Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da (Bu tarih nüfus cüzdanındaki bilgidir, fakat 1949 yılının ağustos ayı sonunda doğduğu sanılmaktadır.) Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kalabalık ailesinin son çocuğu olan İnanır, sanki oyunculuk yapmak için doğmuştu. 14 kardeşin en küçüğüdür. Fatsa'daki ilkokul ında da bu yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi. 1969 yılında katıldığı bir yarışmada 1.lik ödülü alan ardından çeşitli foto-romanlarda oynayan İnanır, buradan da sinemaya geçiş yaptı. İlk filmi olan "Son Yedi Adım Sonra"da yer aldıktan kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başladı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.

5. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülününün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Med Cezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Şenliği'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yeralan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden biraraya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı.

Kadir İnanır hakkında, 2000 yılında Derman Bey dizisinin çekimleri sırasında rol arkadaşı olan Buket Saygı'ya gönderdiği smsler nedeniyle taciz suçlamasıyla dava açıldı. İnanır, smsleri "motivasyon" amaçlı gönderdiğini belirtmesine karşın 2003 yılında sonuçlanan davada "sarkıntılık ve hakaret etmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildi, iyi halden dolayı bu ceza 456 milyon 300 bin lira para cezasına çevrilip ertelenmiştir.

Kadir İnanır son olarak, Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, 2005 yapımı Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.

Reklam filmlerinde de oynayan, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilen ve hiç evlenmeyen Kadir İnanır'ın, kurbağa (göden) koleksiyonu bulunuyor.

Şarkıcı Soner Arıca yeğenidir.

Hüseyin Karabey tarafından 2010 yılında Kadir İnanır'ın 41 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel yapıldı.

2011 yılında "Petrol ofisi" reklamlarında oynayan Kadir İnanır 2012 yılında "Ofçay" reklamında oynadı.

Şubat 2012 tarihinde bel fıtığı ameliyatı oldu. Hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir ameliyat daha oldu.

Kadir İnanır, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükücek olan 63 kişilik Akil Adamlar listesine Akdeniz Bölgesinden girmiştir.

Ödülleri: 1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu 1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu 1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu

Oynadığı Filmler

2012 - Elveda Katya 2008 - Son Cellat 2005 - Sinema Bir Mucizedir 2003 - Gönderilmemiş Mektuplar 2002 - Kumsaldaki İzler 2001 - Ünye de Fatsa Arası 2000 - Komser Şekspir. 1995 - Aşk Ölümden Soğuktur 1992 - Tatar Ramazan Sürgünde. 1991 - Umut Hep Vardı 1991 - Aldatacağım. 1990 - Tatar Ramazan 1990 - Sayın Başkan 1990 - Eskici ve Oğulları 1990 - Darbe. 1989 - Med Cezir Manzaraları 1989 - Karılar Koğuşu. 1989 - Film Bitti 1989 - Acılar Paylaşılmaz 1988 - Hüzün Çemberi 1988 - Emanet 1988 - Bir Beyin Oğlu. 1988 - 7 Uyuyanlar 1987 - Yarınsız Adam 1987 - Yaralı Can 1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç 1987 - Menekşeler Mavidir 1987 - Küçücüğüm 1987 - Katırcılar. 1987 - 72. Koğuş 1986 - Yarın Ağlayacağım 1986 - Sultanoğlu Umut Sokağı 1986 - Suçumuz İnsan Olmak 1986 - Sevgi Çıkmazı 1986 - Sen Türkülerini Söyle 1986 - Hayat Köprüsü 1986 - Güneşe Köprü. 1986 - Dikenli Yol 1985 - Yılanın Öcü 1985 - Yaz Bitti 1985 - Seyyid 1985 - Ölüm Yolu. 1985 - Ateş Dağlı 1985 - Amansız Yol 1984 - Yabancı 1984 - İmparator. 1984 - Güneş Doğarken 1984 - Bir Yudum Sevgi 1984 - Balayı 1983 - Kurban. 1983 - Bedel 1982 - Yürek Yarası 1982 - Tomruk 1982 - Elveda Dostum. 1982 - Aşkların En Güzeli 1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi. 1981 - Ah Güzel İstanbul 1979 - İsyan. 1979 - İstanbul 1979 - Gazeteci 1979 - Fırat 1979 - Doktor 1978 - Hedef. 1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir 1978 - Düzen 1978 - Derviş Bey 1977 - Tövbekar 1977 - Silah Arkadaşları 1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım 1977 - Fırtına 1977 - Dila Hanım 1977 - Cevriyem. 1977 - Ana Ocağı 1976 - Taksi Şöförü 1976 - İki Kızgın Adam. 1976 - Devlerin Aşkı 1976 - Deprem 1976 - Delicesine 1976 - Can Pazarı 1976 - Bodrum Hakimi 1976 - Alev 1975 - Yatak Hikayemiz. 1975 - Pisi Pisi 1975 - Köprü 1975 - Baldız 1974 - Yazık Oldu Yarınlara 1974 - Uyanık Kardeşler. 1974 - Sensiz Yaşanmaz 1974 - Sahipsizler 1974 - Korkusuzlar 1974 - Enayi 1974 - Ceza 1974 - Bir Yabancı 1974 - Askerin Dönüşü 1974 - Almanya'lı Yarim 1973 - Yaban 1973 - Ölüme Koşanlar. 1973 - Kambur 1973 - Hayat Bayram Olsa 1973 - Gazi Kadın 1973 - Ezo Gelin 1973 - Bitirimler Sosyetede 1973 - Bitirim Kardeşler 1973 - Arap Abdo 1973 - Anadolu Ekspresi 1972 - Vur. 1972 - Utanç 1972 - Paprika Gaddarın Aşkı 1972 - Leyla ile Mecnun 1972 - Kanlı Para 1972 - Dönüş 1972 - Baskın 1972 - Asi Gençler 1971 - Üç Arkadaş 1971 - Unutulan Kadın 1971 - Mualla. 1971 - Kerem ile Aslı 1971 - Kara Gün 1971 - Azrailin Beş Atlısı 1970 - Mechul Kadın 1970 - Kara Gözlüm 1970 - Dağların Kartalı. 1970 - Ankara Ekspresi 1969 - Yaralı Kalp 1969 - Fato. 1969 - Çılgınlar Cehennemi 1968 - Son Yedi Adım Sonra

Oynadığı Dizi Filmler

1995 - Savcı 1998 - Marziye 2001 - Derman Bey 2002 - Kumsaldaki İzler 2002 - Kırık Ayna 2004 - Bütün Çocuklarım 2006 - Azap Yolu 2006 - İyi ki Varsın 2007 - Kuzey Rüzgarı 2008 - Kardelen 2008 - İpsiz Recep 2011 - İzmir Çetesi

Selda Özbek kimdir?Selda Özbek, 15 Nisan 1972 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Makine Ressamlığını kazanarak Antalya'ya gitti. Selda Özbek, Antalya Halk Eğitim Merkezi'nde, Tuncer Cücenoğlu'nun "Kör Dövüşü" adlı oyunuyla tiyatroya başladı ve amatör olarak oyunlarda oynadı. Bunun üzerine oyuncu olmaya karar verdiğinden okulunu bırakarak tekrar sınava girdi ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında Sahne Sanatları bölümünü kazandı ve oradan mezun oldu. Selda Özbek, özel tiyatrolarda çalışmanın yanı sıra, televizyon dizileri ve filmlerde rol aldı. Özellikle, Bizimkiler dizisindeki Aykut Oray'ın canlandırdığı katilin sevgilisi rolüyle tanınır.

2010 yılında Gani Müjde'nin "Yahşi Cazibe" dizisinde Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Peker Açıkalın, Gökçe Özyol, Hande Katipoğlu, Sezai Aydın, Belma Canciğer, İnci Pars, Bekir Aksoy ile birlikte oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı "Baba Candır" dizisinde Settar Tanrıöğen, Mehmet Ulay, Özgün Karaman, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Tüzüngüç, Berna Koraltürk ile beraber oynadı.

Selda Özbek, evlidir. Efe (d.2007) adında bir oğlu vardır.

Oynadığı Tiyatro Oyunları: Kör Dövüşü Oğlum Adam Olacak Filmleri ve Dizileri : Oyuncu : 2015 - Baba Candır (Dilek) (TV Dizisi) 2014 - Mihrap Yerinde (Nilüfer) (TV Dizisi) 2011 - Nuri (Fatma) (TV Dizisi) 2011 - Sihirli Annem 5. Sezon (Zeyno) (TV Dizisi) 2010 - Yahşi Cazibe (Manidar) (TV Dizisi) 2007 - Sünnet Davası (TV Filmi) 2006 - Selena (Aslı Aykar) (TV Dizisi) 2005 - Ödünç Hayat (Afet) (TV Dizisi) 2005 - Beşinci Boyut (Sibel) (TV Dizisi) 2004 - Herşey Yolunda (Emine) (TV Dizisi) 2004 - Dişi Kuş (Şebnem) (TV Dizisi) 2004 - 2008 - Büyük Buluşma (TV Dizisi) 2003 - Çınaraltı (Bahar) (TV Dizisi) 2002 - İyi Aile Robotu (Melek) (TV Dizisi) 2002 - Gülüm (Sinema Filmi) 2000 - Üvey Baba (İnci) (TV Dizisi) 1999 - Duruşma (Okşan)(Sinema Filmi) 1996 - Gurbetçiler (Aynur) (TV Dizisi) 1995 - Oğlum Adam Olacak (Fikret'ın Kızı) (TV Dizisi) 1993 - Yazlıkçılar (Samatya Ebru) (TV Dizisi) 1993 - Süper Baba (TV Dizisi) 1989 - 2002 - Bizimkiler (Şengül) (TV Dizisi) 1989 - Ver Allah (Kısmetlim) (TV Dizisi)

Ragga Oktay kimdir?Ragga Oktay, 15 Nisan 1976 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde doğmuştur. Aslen Malatya'lı olan Ragga Oktay'ın asıl adı Oktay Yurtalan'dır. Küçük yaştan beri müzikle ilgilenmiştir. Hollanda'da ikinci ligde futbol oynadı. Derken seçmeler için Galatasaray'a çağrıldı. Beğenilmedi çünkü ben hep çimende oynuyordu çamurda oynayamadı. Müziğe başlaması kendisini keşfetmesi ile oldu. Hiç kimse gelip onu keşfetmedi , şarkı yapabildiğini fark edince üretmeye devam etti. Çukolata Kız şarkısı çok beğenildi.

1996 yılında Türkiye'ye geldiği yıllarda müzikte yakalayamadığı popülariteyi Selotiplemesiyle Turkcell reklam filmleri sayesinde yakaladı. O reklam süreci yedi sene sürdü.

1998 de Türkiye onu bir Tarkan konserinde ön solist olarak çıktığı sahneden çabuk indirilmek istenmesine tepki olarak sahnede oturma eylemi yapmasıyla tanımıştı.

2008 yılında Mert İle Gert adlı dizide başrol oynadı. 2010 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu "Yok Böyle Dans" yarışma programında yarıştı.

Ragga Oktay, 2013 yılında öyküsünü yazdığı, "MC DANDİK" sinema filminde Cem Yaz ile birlikte yönetti, "Dandik" ve "Has İttir" adlı 2 ayrı karakterle başrolünü oynadı.

Ragga Oktay evlidir.

Albümleri : 2012 - Normal mi? 2005 - Papucu Yarım/Selamünaleyküm 2002 - Best of... Aman o 2000 - Sonsuza Kadar 1998 - Herşeye Rağmen 1997 - Aman o.. Oktay geliyor

Filmleri : 2013 - M.C. Dandik (film) 2012 - M.U.C.K. (Dizi) 2009 - Ah Kalbim 2008 - Mert ile Gert(Dizi) 2005 - Tadımız Kaçmasın 2003 - Okul (film)

Evrim Alataş kimdir?15 Nisan 1976’da Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, ortaokulu başka bir köyde, liseyi ise İstanbul’da okudu. 1995’te Yeni Politika’da, o kapatıldıktan sonra yerine kurulan gazetede, o da kapatılınca onun yerine kurulan gazetede çalıştı. Böylece yedi gazete etti – Özgür Gündem’e kadar... Başka yayın organlarının yanı sıra Radikal İki’de, Birgün’de, Birikim’de yazdı. 2003’te Aram Yayıncılık’tan Mayoz Bölünme Hikayeleri yayımlanmıştı. 12 Nisan 2010'da aramızdan ayrıldı.

25 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page