top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Doğum günü: Sait Maden, Mehmet Aycı, Damla Sönmez, Nilay Deniz


Bugün 3 Mayıs. Doğum günü: Sait Maden, Mehmet Aycı, Damla Sönmez, Nilay Deniz.

BRT Yayın Grubu olarak Sait Maden'i saygıyla anıyor, Aycı, Sönmez ve Deniz'e uzun, sağlıklı, mutlu, başarılı nice yıllar diliyoruz.


Doğum günü: Sait Maden kimdir?Sait Maden 3 Mayıs 1931 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini memleketinde tamamlayan Maden, henüz 13 yaşındayken şiir yazmaya başladı.

18 yaşına geldiğindeyse Fransızca'da çeviriler yapabiliyordu. Bu dönemde resme de ilgi duyan Sait Maden, bu ilgisinden dolayı İstanbul'a geldi ve 1949–55 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünün "Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi"ni bitirdi.

Bu dönemde yapmış olduğu bir çeviriyle Varlık dergisinin yarışmasında birincilik kazanan Maden, Federico Garcia Lorca'yı orijinalinden okuyabilmek için İspanyolca öğrendi.

Kendi yazdığı ve çevirdiği şiirleri Türkiye'nin önemli dergilerinde yayınlanan Sait Maden, 1960 senesinden sonra ilgisini tamamen grafik tasarıma yoğunlaştırdı. 8000 kitap ve dergi kapağı çizerek rekor kırmıştır. Aynı zamanda 500 kadar logo, ekitet, broşür tasarımı yapmış, bazı siyasi partiler için afiş çizmiştir.

1958-63 yılları arasında gazetecilik yapan Maden, 1964 senesinde kendi atölyesini kurdu ve Grafik Sanatçıları Derneği'nin kurucu ekibinde yer aldı.

10 Mayıs 2013 tarihinde geçirdiği bir ameliyat sonrası zatürre sebebiyle hayatını kaybetti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kitapları

Çağdaş İspanyol şiiri antolojisi 1900-2000, 93 ozandan 400 örnek", Çekirdek Yayınlar.

"Bir şiir müzesi", Çekirdek Yayınlar.

"Gılgamış: ölümsüz yaşamın izinde", Çekirdek Yayınlar.

"Açıl, Ey Gizem!, Bütün şiirler-1", Çekirdek Yayınlar.

"Yol Yazıları, Bütün şiirler-2", Çekirdek Yayınlar.

"Hiçlemeler, Bütün şiirler-3", Çekirdek Yayınlar.

"Şiirin dip sularında, Bütün şiirler-4", Çekirdek Yayınlar.

"Cinayet Granada'da işlendi", Çekirdek Yayınlar.

"Şiir Tapınağı: insanoğlunun beş bin yıllık şiir serüveni", Adam Yayınları.

"Yeryüzü Şiiri: İnsanoğlunun beş bin yıllık şiir serüveni-1", Çekirdek Yayınlar.

"Yeryüzü Destanları: İnsanoğlunun beş bin yıllık şiir serüveni-2", Çekirdek Yayınlar.

"Mayakovski: Ben kimim?", Dünya yayıncılık.


Doğum günü: Mehmet Aycı kimdir?Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Değirmenciuşağı köyünde dünyaya geldi (3 Mayıs 1871). İlkokulu doğduğu köyde (1983), ortaokulu Kozan’da bitirdi (1987). Eskişehir TCDD Meslek Lisesini 1990 yılında tamamlayan Aycı, 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Ankara’da yaşayan şair, TCDD Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevinde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Basın Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir. En çok dergide şiiri yayımlanan şair unvanına sahip Aycı, Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2007 yılında, Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından 2012 yılında “Yılın en iyi deneme yazarı” ödüllerine layık görüldü. Yine “Yağmurlu Perçem” adlı şiir kitabı, “ESKADER 2016 Kültür Sanat Ödülleri” arasında yılın şiir kitabı ödülünü aldı. Mehmet Aycı’nın yazarlık serüveni orta mektebe kadar uzanır. Kendi ifadesiyle bu serüvende aile büyükleri ve onlardan tevarüs ettiği sözlü kültürün yanında Türkçe öğretmeninin eşinin de katkıları önemli yer tutar. (Durman, 2009). Yeni Hür Söz’de yazı hayatına başlayan (1990) Mehmet Aycı’nın şiirleri ve nesir yazıları bu yıldan itibaren devam eden bir süreç içinde birçok dergide yayımlandı. Mehmet Aycı şair olmanın yanında deneme ve portre türünde yazdığı eserlerle de son dönem Türk edebiyatına damga vurmuş bir yazardır. Aycı’nın şiirlerinin harcı aşk üzerine karılmıştır, bazen kederli ve daha çok da coşkulu, heyecanlı ve içten söyleyişin hâkim olduğu şiir örgüsünün temelinde insana dair bütün duygular iç içedir. Aycı’nın şiiri için sesle sözün buluşma noktası denebilir. Coğrafya, şehir, tarih, tabiat ve insanın bütünleşerek yoğrulduğu şiirlerinde şair, insana dair derin çılgınlıkları Türk ve dünya şiirinin bilinen biçimleriyle ve şahsına özgü deneyişlerin sonucu olarak türlü düzenler ve şiir diline has bağdaştırmalarla ifşa eder. Aycı’nın ilk şiir kitabı Mor Kitap (1997) adını taşır. Bu kitapta toplanan şiirlerinde İsmet Özel’in üslubuna dair izleri görmek mümkündür. Şair, Zeliha’nın Ön Dişi- Haiku Defteri’nde (2013) okuru, şiirin en kısa formuyla buluşturur. Özü veya hikmeti şiirin en kısa formuyla satırlara nakşetmek Doğu şiir geleneğinde daha çok rubai nazım şeklinde kendini gösterir. Ancak şair bu kez içinde yer aldığı şiir ikliminden değil aksine Türk şiirine uzak bir doğunun dış yapısıyla özü ifade eder. Şair, tabiat karşısında varlığın sorgulandığı bu şiir biçimine Uzakdoğu örneklerinde olduğu gibi birbirinden uzak gelen dizelerde derinlikli bir düşüncenin peşinden gider: Kardan adamın/ Eli hiç memnun değil / Eldiveninden… (Ayrık) (Orhanoğlu, 2016). Çok boyutlu bir şair ve yazar olarak Aycı, yaşadığı dönemin siyasi, kültürel ve sosyolojik değişim ve gelişmelerinden uzak değildir. Şair, Muhtasar Türkiye Tarihi’nde (2011) görüp yaşadıklarını yorumlayarak değerlendiren bir nevi vakanüvis gibidir. Muhtasar Türkiye Tarihi şairin ifadesiyle yakın Türkiye tarihine eleştirel bir bakışı getirir. Şiir diliyle ortaya konulan bu eleştirel bakış, geçmişi bütün boyutlarıyla bilen, yaşadığı zamana tanıklık eden ve onu yorumlayan, gördüğünü ve yorumladığını tüm varlığıyla hisseden ve bu hissi paylaşma arzusuna gem vuramayan bir şair şahsiyetine sahip olmasıyla ilgilidir. Aycı’nın şiirinin beslendiği kaynaklar “önceki şiirler, kutsal metinler, tarih, doğa, sosyal hayat, musiki, merkezinde insan bulunan ve insani olan her şey ve bunların şair dünyasındaki izdüşümü”dür. Aycı şiirini bu kaynaklardan hareketle örerken söylemek istediklerini bazen yüksek sesle ama derinlikli bir yüksek sesle, bazen bir ahenk ve bir ölçü içinde ama çoğu zaman da sınırsız bir ölçüsüzlükte ve kolay söylese de düğümü bol bir çetrefillikte söyler. Söyleyiş ve anlam boyutlarıyla bugüne ve kendisine ait olan Aycı’nın şiirlerinde kültür kodları itibarıyla dün, evvelsi gün, hatta çok geçmiş günlerin kavramları sarih ve sahih anlamlarıyla tebellür eder. Tevarüs edilen bir medeniyet dairesine ait bu kültür kodları, şairin dilinde bugüne ait kavram ve değerlerle bütünleşerek şiirin çok boyutlu biçim ve anlam dünyasında yeniden inşa edilir. Yakı’da (2007) bu kültür kodları Şeyh Galip, Bursalı Hilmi, Adanalı Ziya, Yunus Emre, Firdevsi gibi İslam medeniyeti dairesine mensup önemli şahsiyetlerle temerküz eder ve şair bu tavrıyla aynı zamanda zengin bir geçmişi bilip onu bugüne taşıma sorumluluğunu yüklenir.Aycı’nın şiiri herhangi bir forma bağlı değildir. Dolayısıyla onun şiirinde tekdüze bir form sükuneti yoktur. Yağmurlu Perçem’de olduğu gibi beyit esaslı bir formun yanında paragraf olarak düzenlenmiş şiirler de vardır. Biçimi özden bağımsız değerlendirmeyen şaire göre Yağmurlu Perçem’de Türk şiirinin her kokusu, her rengi ve her izi bulunmaktadır. (Kurtulmuş, 2017). Esasında bu önerme şairin şiirlerinin bütünü için söylenebilir. Aycı’nın şiirinde Türk şiirinin harmanlandığı görülür. Mehmet Aycı’nın Portakal, Kuşlar adlı kitabı, halk şiirinin imgelerinin çokça kullanıldığı kimi zaman da şairin üslubuna eklemlendiği şiirleri barındırır. Aycı’nın şiiri, ilk okunduğunda okuyucuyu çarpan bir duygu yoğunluğunun bulunması ve ilk elde karşımıza çıkan mehâbetli bir mâzî düşüncesidir. Mehmet Aycı, şair kimliğinin yanı sıra aynı zamanda iyi bir deneme ve portre yazarıdır. Onun nesir dili okuru sıkboğaz etmez, okurla konuşur gibi yazar ve bu okuru sohbet geleneğine götürür. Aycı aynı zamanda şahsına münhasır bir üslupla kaleme aldığı portre yazarlığıyla da temayüz eder. Portre yazılarının toplandığı İki Yüz ve Böyle Biliriz adlı bu kitaplarda yazar, tanıdıklarını ve arkadaşlarını gördüğü, bildiği ve yaşadığı şekliye kaleme almıştır.

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM GÜLTEKİN


Doğum günü: Damla Sönmez kimdir?Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Figen Sönmez, babası Muammer Sönmez’dir. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesinde Tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 sene keman 1 sene piyano dalında öğrenim aldı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu.

Gittiği New York Film Akademisi’nden Meisner tekniği hakkında bilgi edindi.

2009'da oynadığı Bornova Bornova filmindeki Özlem rolüyle tanındı.

2014 yılında “Güllerin Savaşı” adlı dizide Canan Ergüder ve Barış Kılıç ile başrolü üstlendi.

2017 yılının Temmuz ayında Ushan Çakır ile nişanlandı.

2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi "Ayla: The Daughter of War" da Astsb. Süleyman'ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde diğer rollerde ise Taner Birsel, Ali Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Caner Kurtaran, Kim Seol,Kyung-jin Lee gibi oyuncular rol aldı.

31 Mart 2018 günü başlayan "Masum Değiliz" dizisinde başrollerde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile beraber rol aldı.

Ödülleri : 2009 - 46.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Bornova Bornova) 2009 - Ankara Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filimleri Festivali "En Genç Cadı" 2009 - Siyad Ödülleri "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" 2010 - Yeşilçam Ödülleri "Genç Yetenek" 2010 - 15.Sadri Alışık Ödülleri - Umut Veren Oyuncu (Bornova Bornova) 2014 - 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - En iyi kadın oyuncu (Deniz Seviyesi) 2015 - 15. Uluslararası Milano Film Festivali - En iyi kadın oyuncu (Deniz Seviyesi)

Filmleri ve Dizileri : 2019 - Ottoman Rising (Ana) (TV Dizisi) 2019 - I Am You (Aisha)(Sinema Filmi) 2019 - Sibel (Sibel) (Sinema Filmi) 2018 - Masum Değiliz (Selin) (TV Dizisi) 2017 - Taksim Hold'em (Defne)(Sinema Filmi) 2017 - Aşk ve Gurur (Zeynep) (Tv dizisi) 2017 - 7YÜZ (Tv dizisi) 2017 - Ayla: The Daughter of War (Nuran)(Sinema Filmi) 2014 - Güllerin Savaşı (Tv dizisi) 2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi (Sinema Filmi) 2013 - Deniz Seviyesi (Sinema Filmi) 2013 - Bir Aşk Hikayesi (Tv dizisi) 2012 - Uzun Hikaye (Sinema Filmi) 2012 - Şubat (Gelin) (Tv dizisi) 2012 - Kurtuluş Son Durak (Tülay) (Sinema Filmi) 2010 - Türkan (Turhan) (Tv dizisi) 2010 - Mahpeyker:Kösem Sultan (Kösem Sultan) (Sinema Filmi) 2010 - Çakal (Deniz) (Sinema Filmi) 2009 - Bornova Bornova (Özlem) (Sinema Filmi) 2009 - Kampüste Çıplak Ayaklar (Ebru) (Sinema Filmi) 2008 - Gece Gündüz (Pınar) (Tv dizisi) 2008 - Emret Komutanım (Karamel) (Tv dizisi)[3] 2007 - Fırtınalı Aşk (Melda Talay) (Tv dizisi) 2006 - Sahte Prenses (Sedef) (Tv dizisi) 2006 - Şarkılar Susmasın (Aycan) (Tv dizisi) 2005 - Kapıları Açmak (Gülşen) (Tv dizisi) 2004 - Omuz Omuza (Pelin) (Tv dizisi) 2004 - Camdan Pabuçlar (Gülçin) (Tv dizisi)


Doğum günü: Nilay Deniz kimdir?Nilay Deniz, 3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Kıymet Nilay Deniz'dir. Aslen Aydın'lıdır. Babası da oyuncu olan Nilay Deniz, annesinin isteği ile oyuncu olmuştur.

Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde rol almıştır.

Şu sıralar Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Nilay Deniz, 2017 yılında Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir. 1.72 metre boyunda olan Nilay Deniz, Boğa burcudur.

Nilay Deniz, şu sıralar Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veriyor.

Ödülleri:

2015 – 42. Pantene Altın Kelebek Özel Jüri Ödülleri – Parlayan Yıldızlar Ödülü

Nilay Deniz'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Çatı Katı Aşk (Yasemin) (TV Dizisi) 2019 – Kalk Gidelim (Nehir) (TV Dizisi) 2017 – Ateşböceği (Aslı) (TV Dizisi) 2017 – Dayan Yüreğim (Seray) (TV Dizisi) 2015 – Aşk Yeniden (Selin Şekercizade) (TV Dizisi) 2014 – Ah Neriman (Zeynep) (TV Dizisi) 2013 – Güneşi Beklerken (Begüm Varol) (TV Dizisi) 2013 – 20 Dakika (Konuk oyuncu)(TV Dizisi) 2011 – Mor Menekşeler (Cevriye) (TV Dizisi) 2011 – Hayata Beş Kala (Selma) (TV Dizisi) 2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Rüya)(TV Dizisi)

96 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page