top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

EŞİK: Yerel yönetimlerde kadınlara eşit temsil istiyoruz
 

İSTANBUL -Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) bir basın açıklamasıyla siyasi partilere seslendi ve yerel yönetimlerde eşit temsil, cinsiyet eşitliğini amaçlayan adaylar istediklerini duyurdu.

  EŞİK'in bildirisinde şu hususlara yer verildi:

 

"Kadınlar, yerel yönetimlerin her kademe ve biriminde yok denecek kadar az

sayıda temsil edilmektedir. 2019 yerel seçim sonuçlarına göre yerel

yönetimlerde kadın temsil oranı yalnızca yüzde 3’tür. Oysa,

demokrasinin temel koşullarından birisi eşit temsildir.

 

Eşit temsilin sağlanabilmesi ve eşitleyici politikaların uygulanması

için, partilerin yerel seçimlerde gösterecekleri adayların en az yüzde

50’sinin kadın olması gerekir. Dolayısıyla, siyasi partilerin,

belediye başkanlıkları için kadınları seçilebilme şansları yüksek

olan il, ilçe ve beldelerden aday göstermelerini bekliyoruz. Belediye

meclisleri ve il genel meclislerine gösterilecek adaylar, bir kadın-bir

erkek olarak, fermuar sistemi izlenerek sıralanmalıdır. Aday adaylığı

başvurularında, kadınlardan başvuru ücreti alınmamalı, “zorunlu

bağış” gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir. Yine demokrasinin bir

gereği olarak, aday seçim süreci şeffaf olarak yürütülmelidir.

 

Aday belirleme sürecinin yanı sıra, seçilecek adayların niteliklerini

de son derece önemli buluyoruz. Kadın ve erkek, tüm adayların toplumsal

cinsiyet eşitliğini benimsemiş, her türlü ayrımcılığa karşı,

insan, kadın, doğa ve hayvan haklarına saygılı kişiler olmasında

ısrar ediyoruz. Adayların bu konularda donanımlı olmasını ve bunu

katkıda bulundukları kadın örgüt ve platformlarında, akademide,

belediyelerde, sendikalarda, partilerde, demokratik kitle örgütlerinde

kanıtlamış olmalarını bekliyoruz.

 

Ülkenin derinleşen sorunlarını düşünerek, adayların, laiklik ve

hukukun üstünlüğünü savunan, bilime saygılı, sermayenin değil,

halkın ve doğanın çıkarlarını gözeten, yoksullukla mücadeleyi

amaç edinmiş kişiler olmaları konusunda ısrarcıyız. Ekoloji

hareketinden gelen,  iklim adaletini savunan ve iklim krizinin etkileri ve

tüm afetler için politika geliştirebilecek adaylara yer verilmesini

istiyoruz. Adayların, yönetmeye talip oldukları yerlerin sorunlarını

bilen ve bu sorunlara çözüm üretebilme vizyonuna sahip, israftan

kaçınan, güvenilir, yenilikçi, barışçı ve liyakat sahibi kişiler

olması gerektiğini vurguluyoruz.

 

Hepimizin özlemi olan demokratikleşmeye, halkın sorunlarına çözüm

getirmeye ve eşit yurttaşlık ilkesini hayata geçirmeye yerelden

başlayarak ulaşabiliriz.

 

Yerel yönetimlerde ve her yerde eşit temsil hakkımıza sahip

çıkıyoruz! Kadınlar kazanırsa, demokrasi ve ülke de kazanır diyoruz!"

 

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page