top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Ercüment Uçarı, Tahsin Yücel, Enver Ercan, Zeyyat Baykara, Aydın Güven Gürkan, Kamer GençBugün 22 Ocak. Yazar-şair Ercüment Uçarı, Yazar, akademisyen ve çevirmen Tahsin Yücel, Şair, yazar, dergi yönetmeni Enver Ercan, siyasetçiler Zeyyat Baykara, Aydın Güven Gürkan ve Kamer Genç'in ölümlerinin yıldönümü.

BRT Yayın Grubu olarak bu değerlerimizi saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

Ercüment Uçarı kimdir?1928 yılında İstanbul'da doğdu. 22 Ocak 1996'da yaşamını yitirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Avukatlık yaptı. Şiirleriyle de tanındı.

İkinci Yeni içinde yer alan şairlerden.

ERCÜMENT UÇARI ESERLERİ:

ŞİİR: Cümbüşçübaşı (1958) Et (1960) Avlanırken Bir Korku (1967) Albatros Adı Bir Gün Gelecek (1971) Geçmiş Zaman Tevellüdü (1988)

Tahsin Yücel kimdir?Tahsin Yücel 1933 yılında Elbistan’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptıktan sonra, 2000 yılında emekli oldu. Değişik alanlardaki çalışmalarıyla yazınımıza katkıda bulundu. Yazın araştırmalarına L’Imaginaire de Bernanos’la (1969) başladı. Bunu Figures et messages dans la Comédie humaine (1973), Eleştiri kuramları (2007) izledi. Daha sonra Anlatı yerlemleri (1979), Dil devrimi ve sonuçları (1982), Yapısalcılık (1982) adlı araştırmalarını yayımladı. Yazın ve yaşam (1976), Yazının sınırları (1982), Tartışmalar (1993), Yazın, gene yazın (1995), Alıntılar (1997), Söylemlerin içinden (1999Sedat Simavi Edebiyat Ödülü), Salaklık üstüne deneme (2000), Yüz ve söz (2003) ve Göstergeler’de (2006) adlı kitaplarında deneme ve eleştirilerini topladı. Yücel roman ve öyküleriyle de günümüz Türk yazınında seçkin bir yer edindi. Romanları: Mutfak Çıkmazı (1960), Vatandaş (1975), Peygamberin son beş günü (1992, Orhan Kemal roman ödülü), Bıyık söylencesi (1995), Yalan (2002, Yunus Nadi roman ödülü ve Ömer Asım Aksoy roman ödülü), Kumru ile Kumru (2005) ve Gökdelen (2006, Balkanika ödülü). Öykü kitapları Haney yaşamalı (1955, Sait Faik hikâye armağanı), Düşlerin ölümü (1958, Türk Dil kurumu öykü ödülü), Ben ve öteki (1983), Aykırı öyküler (1989),Komşular (1999, Dünya Kitap Yılın kitabı ödülü), Golyan devrimi (2008). Tahsin Yücel Fransız yazınından çağdaş ve klasik yetmiş dolayında yapıt çevirmiş, kendisine 1984’te Azra Erhat Çeviri Yazını Üstün Hizmet ödülü, 2008’de Mersin Kenti Edebiyat Ödülü verilmiştir. www.tahsinyucel.com

Enver Ercan kimdir?21 Ocak 1958 tarihinde İstanbul'da doğdu. Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Güneş, Sabah, Yeni Düşün, Varlık gibi gazete ve dergilerde edebiyat sayfaları hazırladı, yayın yönetmenliği yaptı. Broy, Gösteri, Milliyet Sanat, Yeni Düşün, Yeni Olgu, Varlık gibi dergilerde şiirleri yayımlandı.

1980 sonrası şiirimizde beliren özgün şiir adalarından; varolan sözcüklerle yeni ve şaşırtıcı imgeler oluşturdu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Enver Ercan, 22 Ocak 2018 tarihinde (60 yaşında) vefat etmiştir.

Hakkında

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı Mustafa Köz: "Türk şiirinin bıçkın delikanlısını yitirdik. Enver Ercan’ın Türk şiirinin belleğiydi. 1940 toplumcu kuşağından İkinci Yeni’ye; İkinci Yeni’den bugüne tüm şiir sokaklarını dolaşmış, şairlerle söyleşmiş ve şiirimizin tazelenmesine büyük kapılar açmıştır. Özellikle Varlık ve Yasakmeyve dergilerinde genç şairlere ağabeyliği unutulmaz. Bu anlamda iyi bir şairi, şiir emekçisini ve dolu bir şiir belleğini yitirdik."

Enver Ercan'ın Eserleri

  • Eksik Yaşam (1977)

  • Sürçüyor Zaman (1988)

  • Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman (1997)

Ödülleri:

  • 1997 Cemal Süreya Şiir Ödülü

  • 1997 Yunus Nadi Şiir Ödülü

Enver Ercan'ın Şiirlerinden Örnekler

GÖK YÜZÜNÜ ÇEVİR BANA

bende bulduğun benim de aradığımdı sarmaşıp inceldiğimiz o nokta hadi tut elimden gezdir sokaklarını ansızın yakalan sağnağıma

akşam kendini karartırken geliyorsun komşular kimbilir ne diyor günü soyunup beni giyiniyorsun parmakların ışıkları dinlendiriyor

gök yüzünü çevir bana gezinsin tutkunun alevden dili uçarken çıkardığın o ses var ya bütün sözcüklerin özeti gibi

tanrı bu geceyi korusun

KİRLİBEYAZ

haylaz bir adamdan da başlanabilir sevmeye tertemiz kâğıtlara mürekkep dağıtır da sonra gelip yıkanır teninle

kara bir adamdan da başlanabilir sevmeye upuzun yola düşse gece korkar da sonra gelip sığınır gölgene

ucuz bir adamdan da başlanabilir sevmeye tepeden tırnağa yağma durur da hep 'bi dostluk' kalır geriye

Aydın Güven Gürkan kimdir?Aydın Güven Gürkan 10 Mayıs 1941 tarihinde Elazığ'da doğdu. Babasının memurluk hayatı sebebiyle ilk, orta ve lise öğrenimini Anadolu'nun farklı bölgelerinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Iktisat bölümünden mezun oldu. Almanya'nın Köln Üniversitesi'nde doktora yaptı. Daha sonra yurda dönerek Gazi Üniversitesi'nde profesör olarak çalıştı. 1981 yılında Yükseköğretim Kurulu'nun yaptığı baskıları protesto ederek görevinden ayrıldı.Politikaya yönelen Gürkan, 17. Dönem Antalya, 18. Dönem Elazığ, 19. dönemde de İçel milletvekili seçildi. 1985'de Halkçı Parti'nin genel başkanlık makamına getirildi. Parti'yi SODEP ile birleştirerek SHP'nin kurulmasında öncü oldu. 29 Kasım 1987 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde parlamento dışında kalarak siyasete ara verdi. 30 Temmuz 1991'de siyasete yeniden dönen Gürkan, SHP meclis üyesi olarak yeniden göreve başladı. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yaptı. Aydın Güven Gürkan, 22 Ocak 2006 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kamer Genç kimdir?Kamer Genç, 23 Şubat 1940'da Tunceli Nazimiye'de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Hadice'dir.

Vergi Denetmenliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı; Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisini bitirdi. Yüksek lisansını Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü'nde tamamladı.Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı görevlerinde bulundu. Serbest mali müşavir olarak çalıştı. İki kitabı yayınlandı.Danışma Meclisi Tunceli Üyesi oldu. 1983'de Danışma Meclisi Üyeliğinden istifa etti. Danışma Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. 18, 19, 20, 21 ve 23. Dönemde Tunceli Milletvekili seçildi. 20 ve 21. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüttü.İyi düzeyde Fransızca bilen Genç, evli ve 2 çocuk babasıdır. 22 Ocak 2016'da vefat etti.

Zeyyat Baykara kimdir?1915 yıIında KemaIiye’de doğdu. 1938’de SiyasaI BiIgiIer FaküI­tesi’ni bitirdi. 1943’de MaIiye Müfettişi, 1952’de Bütçe ve MaIi KontroI GeneI MüdürIüğü, 1955’de GeIirIer GeneI Müdürü, 1964’de MaIiye BakanIığı MüsteşarIığına atandı. Bonn BüyükeIçiIiği MaIiye ve İktisat Başmüşaviri iken 27.07.1971 tarihinde BaşbakanIık MüsteşarIığı’na tayin oIdu. 12.06.1974 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. Ferit MeIen Hükûmeti’nde ParIamento dışından DevIet BakanIığı yaptı. Haziran 1974’de Cumhuriyet Senatosu ÜyeIiğine seçiIdi. Aynı yıI Sadi Irmak hükûmetinde Başbakan YardımcıIığı, 1977 yıIında AdaIet BakanIığı, 1980 yıIında BüIent UIusu hükûmetinde DevIet Bakanı ve Başbakan YardımcıIığı görevIerinde buIundu. 22 Ocak 1987'de vefat etti.

22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page