top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Fazlı Necip Bey, Akın İlkin, Nuri İyemBugün 18 Haziran. Fazlı Necip Bey, Prof. Dr. Akın İlkin ve Nuri İyem’in ölüm yıldönümleri.

BRT Yayın Grubu olarak bu değerlerimizi saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

Fazlı Necip Bey kimdir?1863 tarihinde Selanik’te doğmuştur.Selanikli Abdurrahman Nafiz Bey’in oğludur. İlk ve orta tahsilini bitirdikten sonra avukatlık imtihanı vermiş ve bir müddet avukatlık ve sonra hocalık yapmıştır. Bu sıralarda, İstanbul gazetelerine de Selanik Mektupları göndermek sureti ile, yazıcılığa başlamıştır. 1896’da Selânik’te Asır Gazetesi’ni tesis ile Rumeli’de büyük bir mevki kazanan bu gazetenin 1909 tarihine kadar başında bulunarak binlerce başmakale yazmıştır. Fazlı Necip Bey’in matbuat müdürlüğü, bu gazeteden sonra ve yine, 1909 tarihinde, Dahiliye Nazırı Talât Bey’in zamanındadır. Üç sene Matbuat Müdürü kalan Fazlı Necip, buradan 1912’de tekaüt olarak ayrılmıştır. Fazlı Necib müdürlükten ayrıldıktan sonra yine neşriyatla meşgul olmaya başlamıştır. Bir çok roman çevirisi yaptı. “Arsen Lüpen” bunlardan en bilinenidir. Genelde polisiye çevirilerle ilgilendi. Külhani Enteller (Edipler) Jöntürkler den Cumhuriyete kadar İnkılap içinde geçen tarihi Zaman, Rumeli’yi Neden Kaybettik, Saraylarda Mecnunlar gibi eserleri basılmıştır. Roman haricinde eğitim ve öğretim amaçlı kitaplar yazdı. Türk edebiyatında “Mektubat” isimli eseri Cumhuriyet Tarihinin en mühim ediplerinden biri olarak kabul gördü. Mektubat, Beşir Fuad’ın ölümünden sonra yayınladığı onunla yaptığı mektuplaşmaları içeriyordu. Sinema alanında Ahmet Fehim’in yönettiği 1919 yapımı Binnaz isimli filmde yardımcı yönetmen olarak çalıştı. 1922 yılında ise, “İstanbul Perisi” isimli filmi yönetti. Eserleri; Mektep kitapları: Mufassal Coğrafyayı umumî, Tarihi Tabiî, Usulü Sarfı Osmanî. Telif hikâye ve romanları: Bir Gençliğin Güzarı, Cani mi Mâsum mu, Dilâver, Yine Orada, Sevdayı Metfun, Pervin, Şık, Dört Mevsim, Garip Aileler, Dehşetler İçinde, Türk Kızı, Menfî, Sarayda Mecnunlar, Külhani Edipler, Küçük Hanım, Muhacir. Tercüme romanları: Roz ve Ninet, Gerdanlık, Familya Çocukları, Arsen Lüpen, Valideyi Arayınız, Bir Genç Kızın Jurnali, Japonya Seyahatnamesi Müteferrik eserleri: Aile Bütçesi, Aile Sofrası, Aile Eğlenceleri.


Prof. Dr. Akın İlkin kimdir?1935 yılında Eskişehir’de doğan Akın İlkin, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Siyaset bölümünü bitirdi. Uzun yıllar İ.Ü İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan İlkin, 1985 yılında aynı fakülteye dekan oldu. DTP’de bir süre genel başkan yardımcılığı görevinde de bulunan İlkin, son olarak Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapıyordu. 18 Haziran 2003’te vefat etti.

Nuri İyem kimdir?Türk ressam Nuri Iyem 1915 yılında İstanbul’da doğdu. Bulgaristan’dan göç etmiş bir ailenin çocuğudur. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar Akademisine giren İyem, Nazmi Ziya Güran, Hikmet Onat, Ibrahim Çallı ve Leopold Lewy atölyelerinde çalışmış ve 1914’de birincilikle mezun olmuştur. Henüz ögrenci iken Avni Arbaş, Agop Arad, Turgut Atalay, Haşmet Akal, Kemal Sönmezler, Selim Turan, Fethi Karakaş, Ferruh Başağa ve Mümtaz Yener gibi genç sanatçılarla birlikte 1941 yılında yeniler grubunu kurdu.Grup, “Liman Kenti İstanbul” konulu ilk sergisini Beyoğlu Matbuat Umum Müdürlüğü binasında açtı. Türkiye’nin ilk özel resim dersanesini Beyoğlu Asmalımescit S. Önay Apartmanı çatı katında Fethi Karakaş ve Ferruh Başağa ile birlikte kurdu. 1951 yılına kadar bu toplulukla birlikte sanat çabalarını sürdüren Iyem, genç yaşta kendini kabul ettirmiştir. Bugüne kadar İstanbul ve Ankara’da 25 kadar özel sergi açınış bulunan sanatçı, Hollanda, Venedik, Sao Paola gibi batı sanat merkezlerinde de eserlerini sergilemiştir.

İlk dönemlerinde duygusal bir realizm yolunda yürüyen sanatçı, kübizm ve soyut geometrik alanlarda geniş ve başarılı araştırmalarda bulunmuştur. Kendine özgü stili ve kişiliği içinde figüratif alanda doyurucu eserler veren sanatçı, kendi kuşağının en güçlü ressamlarından biridir.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde, Millî Kütüphane Koleksiyonunda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde ve daha bir çok resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri vardır. İstanbul Belediye Sarayında 3, İzmir Alsancak Emlak Kredi Bankasında 1 panosu bulunmaktadır.

52 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page