top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Haziranda ekonomik güven endeksi düştü
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre,Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 2023'te %2,5 oranında azalarak 101,1 değerine düştü.
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 103,7 iken, Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı.


Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,6 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.


Ekonomik güven endeksi, Haziran 2023

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2023Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir. Tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.


Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.


Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.


Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page