• HaberciGazete

Mersin Kanatlarımızın AltındaBETEM Öğretmen Mesleki Gelişim Seminerleri Başladı
MERSİN - Yenişehir Belediyesi tarafından Fuat Morel Mahallesi’nde yapımına devam edilen ve yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılacak olan Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM)’de okul öncesi alanında eğitim alan ve burada görev yapacak öğretmenlere, uzman akademisyenler tarafından eğitim seminerleri verilmeye başlandı.

Yenişehir Belediyesi Akademide başlayan ve 3 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecek olan BETEM Öğretmen Meslek Gelişim Seminerlerinde öğretmenlere, uzman akademisyenler tarafından çeşitli eğitimler verilecek ve atölye çalışmaları yapılacak.“Beceri geliştirme temelli bir okul öncesi eğitim olacak.”

Seminerlerin açılış konuşmasını online olarak yapan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ozana Ural, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in okul öncesi eğitime önem verdiğini belirterek, “Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, okul öncesi eğitimi en temel misyonu olarak görüyor. Okul öncesi eğitim alanında çok büyük tecrübesi olan ve çok gelişmiş bir kadrosu olan Marmara Üniversitesi ile yani bizlerle irtibat kurdu. Uzunca bir süredir Türkiye’de hemen hemen hiç çalışılmamış, 0-3 yaş çocuğu olan ailelere yönelik aile eğitim programlarını birlikte yürüttük. Bu işbirlikleri içerisinde Sayın Başkan okul öncesi eğitim kurumu açmak istediğini söyledi ve yine bu ekipten iki arkadaşımla bu okul öncesi eğitim kurumunun nasıl olması gerektiği ile ilgili çalışmalara başladık. Sayın Başkanımız ‘bilimsel olarak ne gerekiyorsa bu kurumu ona göre yapalım’ dedi. BETEM adını verdiğimiz Beceri Temelli Eğitim Merkezinde uzun yıllara dayanan bilimsel çalışmalarımız bize bir şey gösterdi ki çocuklarımızı en iyi eğitmek için beceriye yöneltmemiz gerekiyor. Bunları çeşitli araçlarla geliştirmemiz gerekiyor. İşte biz örnek bir okul öncesi eğitim kurumu yapma gayreti içerisindeyiz. Elbette bunun için mutlak bir işbirliğine ihtiyacımız var. Karşılıklı ortak bir anlayışla BETEM’i en iyi nasıl yaparız, çocuklarımıza ve ailelerimize bilimin ışığında en iyi nasıl eğitim veririz konusunda birlikte çalışacağız. BETEM’de sürdürülebilir ekolojik bir eğitim istiyoruz. Adından da anlaşılacağı gibi beceri geliştirme temelli bir okul öncesi eğitim olacak. Bilgi veren, öğreten bunun ötesinde öğrendiğini iyi kullanabilen, potansiyelini geliştirebilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz” dedi. Prof. Dr. Ozana Ural’ın açılış konuşmasının ardından Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Müge Yüksel de iletişim becerileri, çocuğu tanıma ve değerlendirme, çocuklarda davranış gelişimi ve problem durumları ile ilgili bilgiler verdi.

Eğitimler verilecek, atölye uygulamaları yapılacak

3 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek olan seminer serisinde çeşitli atölye uygulamaları da gerçekleştirilecek. Marmara Üniversitesi AEF Okul Öncesi Eğitim Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgül Polat okul öncesi eğitim programı ve yenilikçi uygulamalar, okul olgunluğu ve ilkokula hazırlık, okul öncesi eğitim programına ailenin katılımı hakkında bilgi verecek ve aynı zamanda dil etkinlikleri atölyesi düzenleyecek. Marmara Üniversitesi AEF Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Elif Küçükoğlu ise; velilerle iletişim ve anaokuluna uyum hakkında bilgi verecek dijital atölye, etkileşimli okuma atölyeleri ve açık hava etkinlikleri atölyesi düzenleyecek. Eğitimler kapsamında; motor beceri atölyesi Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Işık, sanat atölyesi Marmara Üniversitesi AEF Okul Öncesi Eğitim Öğretim Üyesi Dr. Tosun Yalçınkaya, müzik atölyesi eğitimleri Marmara Üniversitesi AEF Okul Öncesi Eğitim Öğretim Üyesi Dr. Ercan Mertoğlu, sosyal ve duygusal beceriler, bilim, oyun ve drama atölyesi eğitimleri Marmara Üniversitesi AEF Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özge Ünsal, matematik atölyesi eğitimleri ise Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretim Üyesi Dr. Türker Sezer tarafından verilecek.


Resmi Gazete’de Yayımlandı! Tarsus Üniversitesi’ne Yabancı Diller Yüksekokulu KuruluyorAK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, güzel haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MERSİN -Tarsus Üniversitesi’ne yeni fakülte geliyor. İlçe halkını sevindiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar sonrası sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan AK parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan; ‘’ Tarsus’umuzu ve Üniversitemizi büyütmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Tarsus Üniversitesi’ne Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tarsus’umuza ve Tarsuslu hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

Kaynak: Mersinhaber.com
Bilimsel makale Yenişehir Belediyesinin projesinin önemini ortaya koydu

Yenişehir Belediyesinin projesi için bilimsel makale yazıldıMersin Yenişehir Belediyesinin, 0-8 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 0-3 yaş arası çocukları olan ailelere verdiği eğitimin ebeveynler üzerindeki etkisi ve önemi yayımlanan bilimsel makaleyle de ortaya çıktı.

“Her Aile Bir Okuldur” sloganıyla Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı (MABEP)’nda görevli uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimler, çocukların gelişim dönemlerine yönelik doğru eğitilmesi ve olası gelişimsel bozuklukların erken dönemde fark edilmesini sağlamayı hedefliyor.

Aileler hem eğitim aldı hem de bilimsel makaleye dâhil oldu

Mersin Yenişehir Belediyesinin yaklaşık iki yıl önce başlattığı aile eğitim programı ile 92 aile 9 haftalık eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Yetişkin eğitimi, okul öncesi eğitim, yeni doğan temel eğitimi ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimleri alan aileler, aynı zamanda yaygınlaştırılması planlanan programın etkinliğini ölçmek adına gerçekleştirilen bilimsel araştırmaya dâhil olarak bilime de katkı sundular.

Makale eğitim alan ve almayan ebeveynler arasındaki farkı ortaya koydu

Marmara Üniversitesinde görev yapan 8 akademisyenin imzasıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Fakültesi HAYEF Dergisi’nde yayımlanan “Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı’nın (MABEP) Ebeveynlerin Öz Yeterlik Düzeyi ve Çocuklarının Gelişimine Destek Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı makale Yenişehir Belediyesinin projesinin bilimsel sonuçlarını içeriyor ve projenin aileler üzerinde olumlu etki yarattığını verilerle gözler önüne seriyor. İngilizce ve Türkçe yayımlanan makale eğitim alan ve almayan ebeveynler arasındaki farkı da ortaya koyuyor.

Deney ve kontrol grupları oluşturuldu

Ebeveynlerin öz yeterlik düzeyi ve çocuklarının gelişimlerine destek olma becerileri açısından etkisini ortaya koyan araştırmaya 17’si deney ve 15’i kontrol grubunda olmak üzere toplamda gönüllü 32 aile katıldı.

9 hafta boyunca 12 oturumla eğitimler verildi

Araştırma sürecinde, deney grubundaki katılımcı ailelere akademisyenler tarafından hazırlanan ve basımı Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan MABEP eğitim ve destek materyalleri verilerek 9 hafta boyunca 12 oturumla eğitimler verildi.

Gelişim düzeylerini değerlendiren ön test ve son test uygulamaları yapıldı

Kontrol grubunda yer alan katılımcı aileler ise ilk etapta eğitime dâhil edilmedi. Programın başlangıcında ve sonunda deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcı ailelere, ebeveyn öz yeterlik düzeyi ve çocukların gelişim düzeylerini değerlendiren ön test ve son test uygulamaları yapıldı ayrıca deney grubundaki ailelerden MABEP uygulamalarına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak üzere yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile nitel veriler de toplandı.

Ebeveynlerin öz yeterlilik düzeyleri ortaya çıktı

Araştırmanın sonuçları eğitim programı katılımcılarının, ebeveyn öz yeterlik düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaştığını, eğitim öncesinde ebeveynlerin öz yeterlik düzeyi incelendiğinde eğitim alan ve henüz almayan gruplar arasında başlangıçta fark bulunmazken eğitim sonrasında eğitim alan gruptaki ebeveynlerin öz yeterlik düzeyinin eğitimi almayan gruptakilere göre artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Eğitimler çocukların genel gelişimlerini de olumlu etkiledi

Makale ayrıca, Yenişehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle verilen eğitimlere katılan ebeveynlerin eğitimlerle ve evdeki destekleyici uygulamalar sonucunda çocuklarının gelişim düzeylerine istatistiksel açıdan anlamlı derecede katkı sağladıklarını, çocukların dil-bilişsel, ince-kaba motor, sosyal beceri ve öz bakım gelişimleri ile birlikte genel gelişimlerini önemli düzeyde olumlu etkilemiş olduğunu gösteriyor. Katılımcıların proje uygulamalarına yönelik görüşlerini içeren nitel bulgularda da katılımcıların büyük çoğunluğu kendilerinde olumlu anlamda değişimler olduğunu ifade ediyor.

Başkan Özyiğit, aileleri projeye katılmaya davet etti

Çocukların gelişimini ve yaşamını doğrudan etkileyen projeyi hayata geçiren Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bilimsel veriler ışığında projeyi hayata geçirdiklerini ve bu makalenin de proje kapsamında verilen eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Bilimsel araştırmayı yaparak, makaleyi yazan ve aynı zamanda 0-3 yaş aile eğitimlerini veren akademisyenler Prof. Dr. Ozana Ural, Doç. Dr. Özgül Polat, Öğr. Gör. Dr. Hülya Bilgin, Öğr.Gör.Dr. Elif Küçükoğlu, Arş.Gör.Dr. Fatma Özge Ünsal, Arş.Gör. Büşra Çelik, Tuba Özkabak Yıldız ve Ayşe Kutluata’ya tek tek teşekkür eden Başkan Abdullah Özyiğit, 0-3 yaş arasında çocuğu olan tüm aileleri Yenişehir Belediyesi Akademiye projeye başvuru yapmaya davet etti.

Başkan Özyiğit’ten eğitim alan ailelere teşekkür

Başkan Abdullah Özyiğit, çocukları için güzel bir gelecek isteyen ve bu yüzden projeye katılarak, eğitim alan ailelere de teşekkür etti.


Makaleye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://hayefjournal.org/Content/files/sayilar/115/116-149.pdf26 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör