top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Osman Hamdi Bey, Mahir Canova, Zekeriya Saka, Seda Sayan, Buket Öztürk
Bugün 30 Aralık. Osman Hamdi Bey, Mahir Canova, Zekeriya Saka, Seda Sayan ve Buket Öztürk'ün doğum günü.

BRT Yayın Grubu olarak Osman Hamdi Bey ve Mahir Canova'yı saygıyla anıyoruz. Zekeriya Saka, Seda Sayan ve Buket Öztürk'e mutlu yıllar diliyoruz.


Osman Hamdi Bey kimdir?


Türk Ressam Osman Hamdi Bey 1842’de İstanbul’da İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu olarak doğdu. Çok yönlü bir Osmanlı aydını olan Osman Hamdi Bey, 1856’da Mekteb-i Maarif-i Adliye’de öğrenime başladı. Bu dönemde resme ilgi duydu ve çok sayıda karakalem denemeler yaptı. 1860 mart ayında hukuk öğrenimi için Paris’e gönderildi. Paris’te bir süre hukuk eğitimine devam eden sanatçı daha sonra resim ve arkeoloji eğitimini tercih ederek Paris Güzel Sanatlar Okulu’na kayıt oldu. Resim eğitimi için bir yandan da Jean Léon Gérome (1824-1904) ve Gustave Boulanger (1824-1888) atölyelerine devam etti. Paris’teki eğitimi 9 yıl sürdü. 1867 yılındaki Uluslararası Paris Sergisi’ne üç eseriyle katıldı. 1869 yılında yurda döndükten sonra, Bağdat Valiliği’ne atanan Mithad Paşa ile birlikte Vilayet Umur-u Ecnebiye Müdürlüğü göreviyle Bağdat’a gitti, 1871’de sarayda Teşrifat-ı Hariciye Müdür muavinliğine getirilmesi üzerine İstanbul’a döndü. 1873 Viyana Sergisine, sergi komiseri olarak gönderildi. 1875 yılında Hariciye Umur-u Ecnebiye katipliğine 1876 yılında Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğüne, 1877 yılında Beyoğlu Altıncı Daire Müdürlüğüne atandı. 11 Eylül 1881’de Müze-i Hümayûn ve 1882’de yeniden açılan Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi Müdürlüğüne atandı. Bu görevleri sırasında Müzecilik ve Sanayi-i Nefise Mektebi için büyük atılımlar gerçekleştiren sanatçı, bir yandan da arkeolojik kazılara katıldı. Müzenin envanter ve teşhir bölümlerini hazırlayan sanatçı aynı zamanda mimar Vallaury’ye bugün Arkeoloji müzesi olarak hizmet veren binayı yaptırdı. Ayrıca, Sanayi-i Nefise Mektebi’de bu dönemde inşa ettirildi. Osman Hamdi Bey tüm bu çalışmalarla birlikte resim çalışmalarına da devam etti. Oryantalist ekolde yetişen bir sanatçı olarak resimlerinde, ait olduğu toplumun yaşamına ilişkin kesitleri resmetti. Konulu, büyük boyutlu kompozisyonlarının yanı sıra portre ve peyzaj çalışmaları da vardır. Oldukça detaylı ve gerçekçi bir biçimde, akademik bir anlayışla resim yapan sanatçının İstanbul’a ilişkin resimleri, Rüstem Paşa Camii, Sultan Ahmed Camii, Çinili Köşk gibi anıtsal yapıların içinde veya önünde geçen konulu kompozisyonlar veya II. Selim Türbesi, Eminönü Yeni Camii, Eyüp Mezarlığı gibi konuları içermektedir.

Mahir Canova kimdir?Tiyatro yönetmeni, eğitimci, 12 Eylül 1980 Dönemi Danışma Meclisi Üyesi (D. 1915, Kavala / Yunanistan - Ö. 16 Şubat 1993, İstanbul). Kavala eşrafından Ahmet Fehmi bey ile Hasbiye hanımın büyük oğludur. Oyuncu ve yazar Civan Canova'nın babasıdır. Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu.

İlkokulu İzmit’te okudu. Gazi Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra 1935 yılında, öğretmen olarak, Eskişehir İnkılap İlkokuluna atandı. Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin açıldığı yıllarda Hindoloji ve Alman filolojisi bölümlerine devam etti. 1936-37 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü yatılı sınavını kazanarak, 1941 yılında Salih Canar, Muazzez Lutas (Kurtoğlu), Ertuğrul İlgin, Nermin Sarova ve Nüzhet Şenbay’la birlikte ilk mezunlardan biri olarak meslek hayatına atıldı.

Mezuniyeti ile birlikte rejisör yardımcılığı ve konservatuar mimik ve sahne öğretmenliği görevini birlikte yürütmeğe başladı. Konservatuar 2. sınıfta öğrenciyken Prof. Carl Ebert'in yardımıyla Almanya ve Fransa’ ya görgü, bilgi artırmak için gönderilen Canova, kendi okuduğu okulda bölüm başkanlığı, devlet tiyatrolarında rejisörlük ve başrejisörlük görevlerini yürüttü. Küçük Tiyatro’nun açılışında (1947) Ahmet Kutsi Tecer’in Köşebaşı, Büyük Tiyatro’ nun açılışında ise yine Tecer’in Köroğlu adlı oyununu yönetti. 1972 yılında, Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nda 100. rejisini tamamladı.

Devlet Tiyatroları’ndaki çalışmalarının dışında, gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında bir çok tiyatro çalışmasına katılan Canova 1949’ da Hasanoğlan Köy Enstitüsünde, 1959’da İzmir Şehir Tiyatrosu’nda, 1956’ da İzmir Ara Tiyatrosu’nda, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda, Kent Oyuncuları’nda, Arena Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlar yönetti.

Tiyatro ve sanat dergilerinde yazılar yazdı. Halkevleri Merkez Yönetim Kurulu’nda görev alarak tiyatro kursları açtı, bu kurslarda, bugün tiyatro hayatımızda önemli yerleri olan sanatçıları yetiştirdi. Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmalarına katıldı, seçmeleri yaparak kursları planladı ve başlattı.

5 Ocak 1982 - 6 Aralık 1983 tarihleri arasında Danışma Meclisi'ne Milli Güvenlik Konseyince seçildi, TBMM’de tek sanatçı üye olarak görev yaptı.

Yaşamı boyunca bir çok ödül alan Canova, 26 aralık 1985 tarihinde, Muazzez Kurtoğlu ve Nermin Sarova lle birlikte tiyatro ve sanat yaşamlarındaki ellinci yılı doldurarak, onurlarına düzenlenen gecede ödül aldı. 1991 yılında ise Kültür Bakanlığı tarafından, Devlet Konservatuarı İlk Mezunları 50. Şeref Yılı Ödülü ile onurlandırıldı. Mahir Canova 16 Şubat 1993 tarihinde aramızdan ayrıldı.

1963 yılında Kenterler’de sahneye koyduğu Necati Cumalı’nın Nalınlar adlı oyunu ölümünden üç yıl sonra, otuz iki yıl önce yaptığı rejiye sadık kalınarak, ansına ithafen tekrar oynandı.

16 Şubat 1993, İstanbul’da hayatını kaybetti. Evlenmedi, 2 çocuk babasıydı. Almanca, İngilizce, Fransızca biliyordu.

Devlet Tiyatroları, sanatçının anısını yaşatmak amacıyla; Ankara’ da bir sahneye Mahir Canova sahnesi adını vermiştir.

Yönettiği Bazı Oyunlar:

Yağmurcu (1946-47), Köşebaşı (1947-48), Kadınlar Arasında (147-48), Şamdancı (1947-48), Bizim Şehir (1948-49), Paydos (1948-49), Küçük Şehir (1949-50), Yalancı (1949-50) Ölü Kraliçe 1956 (Muazzez Lutas, Nuri Altınok), Scapen’ in Dolapları (1949-50), Dünya Gözüyle (1949-50), Tüccar (1949-50), Şakacı (1950-51), Melekler ve Şeytanlar (1950-51), Tersyüz (1952-53), Sahne Dışındaki Oyun (1952-53), Bir Ümit İçin (1954-55), Tanrıdağı Ziyafeti (1954-55), Harput’da Bir Amerikalı (1955-56), Son Durak (1955-56), Kleopatra’ nın Mezarı (1956-57), İki Efendinin Uşağı (1957-58), Yedinci Köpek (1964-65), İstanbul Efendisi (1966-67). Ecinliler (1966-67), Bizim Şehir (1966-67), Candida (1967-68), Amédee (1967-68), Mechul Asker ve Karısı (1968-69), Yedekçi (1969-70), Finten (1969-70), Romeo ve Juliet (1971-72), Windsor’ un Şen Kadınları (1985-86), Lysistrata (1984-85), Düşüş (1985-86), Vatan Diye Diye (1989).Zekeriya Saka kimdir?Zekeriya Saka (ortada) Bekir Gerçek ve Hikmet Aksoy ile...


Şair ve öykü yazarı.

30 Aralık 1947, Akçaabat / Trabzon doğumlu. Trabzon Merkez Yeniokulu (1959), Trabzon Erkek Sanat Enstitüsü orta kısmını (1963), Trabzon Erkek İlköğretmen Okulunu (1967) bitirdi. Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsünden “Behçet Necatigil’de Gönül Üzgünlüğü” tezi ile (1977) mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1991) lisans tamamladı. Askerliğini Sivas Okuma Yazma Okulunda eğitim şefi yardımcısı olarak (1970-71) yaptı. 1967 yılından itibaren Trabzon, Sivas, Kemah, Erzincan ve Akçaabat’taki ilkokul ve liselerde öğretmenlik ile çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. Akçaabat Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni iken 1994 yılında emekliye ayrılarak özel dersane öğretmenliğine başladı.

Şiir ve yazıları İleri (köşe yazarı, 1966-76), Çalı, Ardıçkuşu, Çağdaş Türk Dili, Çakıl, Kıyı, Yaba Öykü, Sürmene, Trabzon, Türk Basın Birliği, Kemah YİBO (yönetmen, 1982-85) dergi ve gazetelerinde yayımlandı. Edebiyatçılar Derneği ile Dil Derneği üyesidir.


Zekeriya Saka, Alâettin Bahçekapılı ile...


ESERLERİ:

ÖYKÜ: Adı Kalsın (1996), Parmak Düşleri (2001), Pencere Önü Sinema (2004), ...ve SİZ Öyküler (2020)

ŞİİR: Dönencemizde Forsadır Ömrümüz (2001), Ten ve Ateş (2009)


Seda Sayan kimdir?Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. İlk yılları Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul, Eyüpsultan'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Özel hayatı Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi.[2] Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.Buket Öztürk kimdir?(30 Aralık 2001, Bursa), Türk bocce oyuncusudur. Çekirgespor'da oynamakta olan sporcunun; Dünya Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş, Dünya Kupası'nda ise bir altın madalyası bulunmaktadır.


Hasanağa TOKİ İÖO GSK bünyesinde kariyerine başlayan Öztürk,daha sonra Çekirgespor bünyesine geçti.

Eylül-Ekim 2017'de, Sofya'da düzenlenen Balkanlar Petank Şampiyonası'ndaki gençler altın nokta, genç çiftler ve genç üçlü takımlar kategorilerinde altın madalyaya ulaştı. Jiaxing'in ev sahipliğinde Ekim 2018'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki altın nokta kategorisinin finalinde, Sırp rakibini 20-9 mağlup ederek altın madalya kazandı. Aynı şampiyonadaki İnci Ece Öztürk ile birlikte yarıştığı geleneksel çiftler kategorilerinin finallerinden ise mağlubiyetle ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Dünya Kadınlar Volo Kupası'nda da İnci Ece Öztürk ile birlikte yarıştı. Finalde Hırvatistan temsilcileriyle karşılaşan ikili; altın nokta, basamak ve geleneksel çiftler kategorilerinin tamamından galibiyetle ayrılarak altın madalya kazandı.

53 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page