top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

TÜİK: Devlet hesaplarında 'yerel tasarruf ederken, merkezi devlet açık verdi'Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılının Devlet Hesapları verilerini açıkladı. Buna göre, Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri 2022 yılında fazla verirken merkezi devlet alt sektörü açık verdi. Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı 2022 yılında %2,1 oldu. Genel devlet açığı 2022 yılında 309 milyar 422 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl %1,1 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı %2,1'e yükseldi. Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri 2022 yılında fazla verirken merkezi devlet alt sektörü açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2022 yılında %31,7'ye düştü. Genel devlet ve alt sektörlerinin açık / fazla ve borç düzeyleri, 2021, 2022

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2022 yılında %30,6 oldu Genel devlet toplam gelirleri 4 trilyon 287 milyar 286 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı %28,6'ya düştü. Genel devlet toplam harcamaları 2022 yılında 4 trilyon 596 milyar 707 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı %30,6'ya düştü. Genel devlet sektörü ana bileşenleri, 2021, 2022

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2022 yılında 3 trilyon 473 milyar 992 milyon TL'ye yükseldi Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2021 yılında %45,3 iken 2022 yılında %47,8'e yükseldi. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı %28,8'e yükselirken, net sosyal katkıların payı ise %23,1'e geriledi. Sermaye vergilerinin payı %0,3'e yükseldi. Genel devlet vergi ve sosyal katkı gelirleri ve toplam içindeki payı, 2021, 2022

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 04 Ekim 2024'tür.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page