top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

TÜİK: Satınalma Gücü Paritesi'nde Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 31 altındayızTürkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının Satınalma Gücü Paritesi Geçici Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2022 yılında Avrupa Birliği Ortalamasının yüzde 31 altında kalan Türkiye, SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 69 oldu Satınalma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanmaktadır. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilmekte ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabilmektedir. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2022 yılı geçici sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 69 oldu ve AB ortalamasının %31 altında kaldı. Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 261 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 34 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının %161 üzerinde, Arnavutluk ise %66 altında değere sahip oldu. SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değerleri, 2022 [AB27=100]

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Türkiye'nin 2022 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 80 oldu Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsamaktadır. Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 80 oldu ve AB ortalamasının %20 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 138 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 40 ile Arnavutluk oldu. SGP'ye göre kişi başına fiili bireysel tüketim değerleri, 2022 [AB27=100]

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 36 oldu Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade edilmektedir. Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2022 yılı geçici sonuçlarına göre 36 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 36 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page