top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

TÜİK'in başına taş düştü! Corona döneminin ölüm istatistiklerini şimdi açıkladı


Corona salgını yaşanan 2020 ve 2021 yıllarının "ölüm istatistiklerini" açıklamaktan kaçınan Türkiye İstatistik Kurumu, yurttaşlarımızın dikkatinin deprem felaketine döndüğü, 40 binden fazla can kaybına derin üzüntü duyduğu bir anda, gizlenen istatistikleri açıkladı. COVID-19 kaynaklı ölüm sayısının 2020 yılında 22 bin 136 iken 2021 yılında 65 bin 198 olduğu, COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin 2020 yılında en fazla olduğu yaş grubunun 65-74, 2021 yılında ise 75-84 olduğu görülmekte.

TÜİK verilerine göre 2019 yılında hayatını kaybedenlerin sayısı 435 bin 941'di. Bu rakam pandeminin etkili olduğu 2020'de 507 bine, bir sonraki yıl 565 bine yükseldi. 2020 ve 2021 yılına ait toplam ölüm rakamları 1 milyon 73 bin 532 oldu.

TÜİK'in 2022 ölüm istatistiklerini 22 Haziran 2023'te açıklayacağını vurgulaması da dikkat çekti.


TÜİK'in iki koca yıl sonra açıkladığı 2020 Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerine göre Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 oldu. Ölüm sayısı 2019 yılında 435 bin 941 iken 2020 yılında %16,5 artarak 507 bin 938 oldu. Ölen kişilerin 2019 yılında %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı binde 6,1 oldu Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düştü. Ölüm sayısı ve kaba ölüm hızı, 2009-2020

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 11,3 ile Sinop oldu Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van izledi. Kaba ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2020

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında %36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, %15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi. Nedenlere göre ölüm oranı, 2019, 2020


Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %41,5'ini iskemik kalp hastalığı oluşturdu Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %41,5'inin iskemik kalp hastalıklarından, %23,8'inin diğer kalp hastalıklarından, %19,6'sının serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü. Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı, 2019, 2020


Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %44,9 ile Adıyaman oldu Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %44,9 ile Adıyaman oldu. Bu ili %44,7 ile Aydın, %44,5 ile Çorum, %43,7 ile Kırıkkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,9 ile Van oldu. Bu ili %28,2 ile Hakkari, %28,9 ile Bitlis, %29,0 ile Eskişehir izledi. Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2020

Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %54,8'ini pnömoni oluşturdu Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %54,8'inin pnömoniden, %34,5'inin kronik alt solunum yolu hastalıklarından ve %10,8'inin diğer solunum sistemi hastalıklarından öldüğü görüldü. Solunum sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı, 2019, 2020


Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. Solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %22,8 ile Yozgat oldu Solunum sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,8 ile Yozgat oldu. Bu ili %21,1 ile Manisa, %20,7 ile Nevşehir, %20,4 ile Hatay izledi. Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %10,7 ile Tunceli oldu. Bu ili %11,5 ile Bayburt, %11,6 ile Bingöl, %11,7 ile Erzincan ve Bilecik izledi. COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 22 bin 136 oldu COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu. COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu. Yaş grubu ve cinsiyete göre COVID-19 kaynaklı ölümler, 2020

Bebek ölüm hızı binde 8,7 oldu Bebek ölüm sayısı, 2019 yılında 10 bin 770 iken 2020 yılında 9 bin 657 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2019 yılında binde 9,1 iken 2020 yılında binde 8,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin canlı doğum başına 8,7 bebek ölümü gerçekleşti. Bebek ölüm sayısı ve hızı, 2009-2020

Beş yaş altı ölüm hızı binde 10,6 oldu Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2019 yılında 11,2 iken 2020 yılında binde 10,6 oldu.

TÜİK'in bugün, yani iki yıl sonra açıkladığı 2021 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerine göre

Ölüm sayısı 2021 yılında 565 bin 594 oldu.

Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında %11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Ölen kişilerin 2020 yılında %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı binde 6,7 oldu Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü. Ölüm sayısı ve kaba ölüm hızı, 2009-2021

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,0 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi. Kaba ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında %33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %14,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Nedenlere göre ölüm oranı, 2020, 2021

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %41,8'ini iskemik kalp hastalığı oluşturdu Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %41,8'inin iskemik kalp hastalıklarından, %23,3'ünün diğer kalp hastalıklarından, %18,9'unun serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.


Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, Afyonkarahisar oldu Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %43,4 ile Afyonkarahisar oldu. Bu ili %43,1 ile Aydın, %42,0 ile Çanakkale, %40,2 ile Balıkesir izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,1 ile Kayseri oldu. Bu ili %27,4 ile İstanbul, %27,6 ile Kocaeli, %28,3 ile Muş ve Eskişehir izledi. Tümörden kaynaklı ölümlere en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %29,7'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, %7,7'sinin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümöründen, %7,6'sının midenin ve kolonun kötü huylu tümörlerinden öldüğü görüldü. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %17,8 ile Ankara oldu İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il %17,8 ile Ankara oldu. Bu ili %17,2 ile Kars, %17,1 ile Tekirdağ, 17,0 ile Iğdır izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %7,9 ile Kilis oldu. Bu ili %8,7 ile Şanlıurfa, %8,9 ile Siirt, %9,0 ile Gaziantep izledi.

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 65 bin 198 oldu COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 iken 2021 yılında 65 bin 198 oldu. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu. COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin 2020 yılında en fazla olduğu yaş grubunun 65-74, 2021 yılında ise 75-84 olduğu görüldü. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında 75-84 yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493'ünü erkekler, 8 bin 566'sını kadınlar oluşturdu. Bebek ölüm hızı binde 9,2 oldu Bebek ölüm sayısı, 2020 yılında 9 bin 657 iken 2021 yılında 9 bin 938 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2020 yılında binde 8,7 iken 2021 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti. Bebek ölüm sayısı ve hızı, 2009-2021 Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2020 yılında 10,6 iken 2021 yılında binde 11,2 oldu.

42 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page