top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

TÜRKİYE ÇOCUK YILLIĞI 2023 dijital yayındaÇocuk Vakfı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin ilk çocuk yıllığı Türkiye Çocuk Yıllığı 2023 dijital yayınla okuyucularla buluşturuldu.

100 Yılın Çocukluk Tarihi özelliği de taşıyan, Cumhuriyetimizin birinci yüzyılı içinde yaşanan çocukluğu değerlendiren ilk yıllık Çocuk Vakfı tarafından hazırlandı. 

Çocuk ve çocukluğun bütün bileşenlerini bir ekosistem anlayışı ile değerlendiren yıllık yüzyılın birikimi yanında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için de önerileri içeriyor. 

Yıllık, 1923-2024 yıllarını kapsayan çocuk ve Cumhuriyet, aile, çocuk, sağlık, eğitim, çocuk hukuku ve çocuk hakları, çocuk refahı, çocukluk mekânları, çocuk kültürü ve sanat, çocuk edebiyatı, çocuk yayınları, çocuk kütüphaneleri, çocuk ve medya, 2000 sonrası çocuk karnesinden oluşuyor. 

Yıllıkta 7-15 yaş grubu 168 çocuğun çocuk hakları, eğitim ve çevre konularında görüşü yer alıyor. 

Türkiye’nin ilk çocuk yıllığı Türkiye Çocuk Yıllığı 2023 editör ve yazarların gönüllü katkılarıyla gerçekleşti. 

Yıllıkta ayrıca yüzyıl boyunca yazılan ve yayımlanmış 60 Çerçeve Yazı yanında karekod yöntemiyle 92 makale, rapor, strateji belgesi ve kaynağa yer verildi. 

Yıllık için Cumhuriyet Dönemi şairlerinden çocuk temalı 16 şiir seçildi. 

Yıllıkta yüzyılı değerlendiren 11 söyleşi de yer alıyor. 

Yıllık için 117 yazar tarafından 140 yeni yazı kaleme alındı.

Yıllık 2462 sayfadan oluşuyor. 

Türkiye Çocuk Yıllığı 2023’ün dijital yayınına https://www.cocukvakfi.org.tr/calismaalanlarimiz/turkiye-cocuk-yilligi-2023/dijital-erisim/ adresinden erişilebilir.

Çocuk Vakfı Başkanı ve Türkiye Çocuk Yıllığı 2023’ün Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Ruhi Şirin’in yıllık hakkında şunları söyledi:“Türkiye Çocuk Yıllığı 2023, Cumhuriyet Dönemi’nde yaşanmış çocuk ve çocukluğu bütün bileşenleriyle değerlendirmek ve çocuk gerçeğiyle yüzleşmek amacıyla hazırlandı. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında çok yönlü kazanımlarımıza rağmen çözümsüzlüğe itilen ve ertelenen çocuk sorunlarımız hiç de az değildir. İkinci yüzyılımıza devredilen çocuk sorunlarının çözülebilmesi için toplum ile sosyal bilim-sosyal politika ilişkisinin kurulması ve toplumsal iradenin ortaya çıkması gerekir. Giderek sarmala dönüşen çocuk sorunlarının küresel boyutu göz ardı edilerek doğmuş ve doğacak çocuklarımızı esenliğe kavuşturamayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının çocuklarımızı dinleyerek çocuk ödevlerimize yöneleceğimiz yeni bir dönem olmasını diliyorum ülkemize.”

92 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page