top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Ulusal gelirimizin yüzde 1'ini kültüre harcıyoruzTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılının Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'de Kültür harcamaları %88,1 arttı; ancak kültür harcamalarının ulusal gelirin yüzde 1'i oluşu düşündürücü bulundu.

TÜİK'in verilerine göre, Kültür harcamaları 2022 yılında 2021 yılına göre %88,1 artarak 149 milyar 620 milyon 769 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2022 yılında %1,0 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel kültür harcamaları, 2018-2022

Genel devlet kültür harcamalarının payı %59,9 oldu 2022 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %59,9 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre %115,0 artarak 89 milyar 658 milyon 436 bin TL olurken, harcamaların %70,0'i merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay %17,5 ile mimarlık alanında oldu. Hanehalkı kültür harcamasının %23,5'i diğer kültür hizmetlerine yapıldı Hanehalklarının 2022 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; diğer kültür hizmetleri %23,5, televizyon ve ekipmanı %18,6 ve veri işlem ekipmanları %17,8 paya sahip oldu. Harcama türlerine göre hanehalkı kültür harcamaları (%), 2022

Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri %100,9 arttı Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri %100,9 artarak 55 milyar 761 milyon 289 bin TL oldu. Katma değerin %22,1'i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, %13,8'i sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve %11,9'u mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi. Kültürel mal ihracatı %105,2 artarken, kültürel mal ithalatı %110,9 arttı Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre %105,2 artarak 178 milyar 596 milyon 215 bin TL olurken, kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre %110,9 artarak 79 milyar 774 milyon 071 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 2022 yılında %4,2 olurken, kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı %1,3 oldu. Kültürel alanlara göre ihracat ve ithalat, 2022

Kültürel istihdam %6,2 arttı Kültürel istihdam 2022 yılında bir önceki yıla göre %6,2 artarak 682 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların %61,0'i 30-54 yaş grubunda, %29,2'si 15-29 yaş grubunda, %9,9'u ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı. Kültürel istihdamda olanlar, 15+ yaş, 2018-2022

Kültürel istihdamda olanların %38,3'ünü yükseköğretim mezunları oluşturdu Kültürel istihdamda olanların %38,3'ünü yükseköğretim mezunları, %35,9'unu lise altı eğitimliler, %25,8'ini ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu. Kültürel istihdamın %60,6'sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştı Kültürel istihdamda olanların, %60,6'sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, %39,4'ü işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların %76,6'sı tam zamanlı çalışırken, %23,4'ü yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38,7 saat oldu. El sanatları çalışanlarının payı %40,4 oldu Kültürel istihdamın %90,0'ını kültürel meslek alanlarında, %10,0'unu ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların %40,4'ünü el sanatları çalışanları, %19,3'ünü mimar, planlamacı ve tasarımcılar, %9,7'sini yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları, %7,4'ünü ise sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları oluşturdu. Kültürel istihdamın mesleki alanlara göre dağılımı (%), 15+ yaş, 2022

Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin payı %9,5 oldu Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı %9,5, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı %5,3, sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetlerinde çalışanların payı ise %4,1 oldu.


13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page