top of page
< Back

Cumhuriyet Bayramı'nda insan sıcaklığı

Merhaba!
Hoş geldiniz! “Cumhuriyet, toplumların tek kişi egemenliğinden kurtulduğu, bütün bireylerin yönetime katılabildiği ve söz sahibi olduğu yönetim biçimidir.” “Egemenliğin halka ait olduğu devlet biçimidir.” “Cumhuriyet, seçme ve seçilme hakkı demektir.” “Hiçbir ülke için cumhuriyetin anlamı Türkiye’deki kadar değerli olamaz. 29 Ekim 1923, yok edilmek istenen bir ulusun Kurtuluş Savaşıyla kazandığı zaferleri perçinlediği tarihtir.” “Cumhuriyet; Türk milleti için yaşam tarzının değişmesi, gelişmesi ve modernleşmesi anlamına gelir. Esas olarak ‘kulluktan’ çıkıp ‘vatandaş’ olmaktır. Öyleyse cumhuriyet, demokrasi demektir; eşitlik demektir; haklar ve özgürlükler demektir. Dünya ulusları arasında saygın bir yer edinmek, dünyaya yeni yüzüyle yeniden tanıtmak da demektir; çünkü cumhuriyet bizim için her şeyden önce özgürlük ve bağımsızlıktır. Cumhuriyet, huzurdur, refahtır, adalettir. Ortak bir kültür mozayiği yaratan cumhuriyet; horon ile zeybeği, halay ile harmandalıyı, doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi buluşturandır. 1923’te yüzde doksanı kara cahil olan bir toplum için cumhuriyet, okumadır, yazmadır, öğrenmedir, aydınlanmadır. Daha da ötesi; iştir, aştır, ekmektir, fabrikadır, demiryoludur, kalkınmadır. Ve son olarak Türk dilinin ayağa kalkmasıdır Cumhuriyet. Türkçenin kendini bulması ve bir ulus olmayı pekiştiren dönüm noktasıdır.”
Mustafa Koç, 29 Ekim 2009 Posta gazetesinde böyle yazmıştı. Kısaltarak aldım. Yaşadığımız süreçte “insan sıcaklığını birbirine geçirmek için” Cumhuriyete daha sıkı sarılmamız gerektiğine inanıyorum.
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN Hoş bulduk. Alâettin BAHÇEKAPILI

Cumhuriyet Bayramı'nda insan sıcaklığı

Merhaba! Hoş geldiniz! “Cumhuriyet, toplumların tek kişi egemenliğinden kurtulduğu, bütün bireylerin yönetime katılabildiği ve söz sahibi...

bottom of page