top of page
< Back

Dünya Sanat Günü kutlanıyor

Bugün 15 Nisan Dünya Sanat Günü. Dünya Sanat Günü, her yıl Nisan ayının 15. günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslendiği bir gün olarak kabul edilir. 2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanmıştır. Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam , International Associations of Art (IAA), ( Türkçe :Uluslararası Sanat Derneği)'ın 2011 yılında Meksika 'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci 'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri çoğunluk oyu alarak, her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day (WAD) olarak kutlanılması kararı alındı. Kısaca Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, 2011 yılından itibaren Dünya Sanat Günü olarak kutlanır. Bedri Baykam’dan Dünya Sanat Günü 2024 mesajı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı sanatçı Bedri Baykam, Dünya Sanat Günü sebebiyle mesaj yayımladı. Baykam, yayımladığı mesajda Aylinsanart Engelsiz Kültür Sanat ve Eğitim Derneği takipçilerinin 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı. Uluslararası Sanat Derneği’nin (International Association of Art: IAA) 2011 yılında Meksika’da düzenlenen genel kuruluna ülkemizden temsilci olarak katılan sanatçı Bedri Baykam bir öneride bulunur. Bu öneri, Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın her yıl Dünya Sanat Günü (DSG : WAD) olarak kutlanmasıdır. Öneri çoğunluk oyuyla kabul edilir. Bedri Baykam daha sonra IAA’nın 2015 yılında başkanı da olmuştur. Bedri Baykam, “Her birinizin 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlu olsun. 2011 yılında Meksika’nın Guadalajara kentinde düzenlenen 17. Dünya Sanat Birlikleri toplantısında Türkiye temsilcisi olarak Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın Dünya Sanat Günü olarak belirlenmesini teklif etmiştim. O günden sonra 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü olarak kutlanmaya başlandı.” dedi. Aylinsanart Engelsiz Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve yönetmen Aylin Gürsoy da 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı. Özgür Sanat Meclisi'nden 15 Nisan Dünya Sanat Günü mesajı Özgür Sanat Meclisi (ÖSM), 15 Nisan Dünya Sanat Günü nedeniyle mesaj yayımladı. ÖSM'nin açıklamasında "Bedenlerimiz ve yaratıcılığımız ile doğrudan sermaye olarak tanımlanan neo-liberal sömürü karşısında yaşam hakkımızı savunmada kararlıyız" denildi. Özgür Sanat Meclisi (ÖSM), 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.  Açıklamada, sanatçıların tek sermayelerinin özgürlük olduğu belirtilirken "Bedenlerimiz ve yaratıcılığımız ile doğrudan sermaye olarak tanımlanan neo-liberal sömürü karşısında yaşam hakkımızı savunmada kararlıyız" denildi.  ÖSM'nin açıklaması şöyle: "Gerçekliklerin, sayısallıklara bölünüp, zamanın birileri tarafından sürekli düzenlendiği, yerden, bilerek başlayalım… Yaşadığımız anın hızla daha küçük parçalara bölündüğü bir bilgi akışıyla, zamanın çok ağır devinimlerle geçmek bilmeyen hareketsizliğini iç içe yaşıyoruz. Tüm umutları, tedirginliğin bekleme şeridine aldığımız bir anda, toplumsal sağduyu tarihsel refleks ile yeniden elini uzattı.  ‘’Bir daha’’ umutla başlayalım…  Gezi’nin derin sularında yükselen ‘’Beyaz Balina’nın’’, kaptanın filikasını nasıl alabora ettiği, zıpkının iplerinin nasıl birbirine dolanıp, oyunları bozduğunu hatırlayalım. Mavinin sonsuzluğunu, içinde ki sayısız var oluşun zenginliğini, tüm farklılıkları ile eşitlikçi ortak yaşamın coşkusunu, kuytu karanlıklarda bekleyen beyazlığı hatırlayalım bir daha. Sanatın bugüne sıkıştırılmasından, sanatın zaman üstü, büyülü gücüne, büyüklüğüne dönüp bakalım. Ustanın dediği gibi, ‘’Geleneği, onu hükmü altına almak üzere olan konformizmin elinden çekip almak, her dönemde yeni baştan girişilmesi gereken bir çabaysa, şimdi sanatımıza düşen görevleri bir daha tanımlayalım.’’ Sanatçılar diyor ki: Duvarın yıkılmasından bu yana, küresel hegemonya, incelikle işlenen kültürleştirme politikaları ile birlikte geliştirilmiştir. Toplumsallığın bütün çatışmaları, kültüre indirgenmiştir. Kültürel söylem üzerinden, sanatın sorgulayıcı, mesafeli, eleştirel gücü, bireyselliğin metafizik dar dünyasında, arzu ve duygu politikaları arasına sıkıştırılmış, yok edilmiştir. Muhafazakarlık-Modernlik, Doğu-Batı, Yerellik-Evrensellik gibi tarihsel ilişkiler üzerinden sürdürülen ideolojik indirgemecilik, sınıf her tür emek, etnik, cinsel beden üzerinden ayrımcılığı, türlerin tüm farklılıkları ve aidiyetleri üzerinden, gerçeklikte süre giden baskı, sömür ve açık şiddeti örtme (yok etme) siyasetidir. Özgür, eşitlikçi bir dil inşa etmenin, devletçi ve piyasa-özel sektör dışında üçüncü bir yolu, sivil kamusal alan imkanı her zaman baskılanmış, yok sayılmıştır. Şimdi ortaya çıkan irade, otonom yerel bir güç olarak, her türlü merkeziyetçi otorite ötesinde, aşağıdan yukarı örgütlenmenin ve yaşama müdahil olmanın zamanıdır. Tüm yaptırımlara rağmen, sanatın ve sanatçının örgütlenmesi, kamusal ve sosyal-mesleki haklarını temsilen kurumlaşması kaçınılmazdır Bilinen ve yeni katılan tüm sanat dallarının, estetiğin özgün alanında yaşamın tüm deneyimini kendi iç dünyasında yaratıcılığı ile buluşturduğu ve bunun politik bir söylem olduğu bilinci içinde, bireysel ve kamusal haklarını dile getirebilecekleri birlikteliklerin önünün açılması ihtiyaçtır. Biz sanatçılar; Bedenlerimiz ve yaratıcılığımız ile doğrudan sermaye olarak tanımlanan neo-liberal sömürü karşısında yaşam hakkımızı savunmada kararlıyız. Yaşam için sanat yapma hakkının, tanımlanmış bir çerçevenin garantici dünyasına sıkıştırılmasına, otoriter her türlü yasa ile inanç üzerine kurulu bir etik veya ekonomik rasyonalite ile özgürlüklere müdahale edilmesine itiraz ediyoruz. Sanatçılar etken veya pasif bir müteşebbis değildir. Tek sermayesi özgürlüğü olan bir yalnızlığın fazlasını ortaklaştırmayı ve paylaşmayı bilen bir çoğulculuğun savunucusuyuz. Hakikatin yitmemesi için, toplumsal hafızanın taşıyıcıları olarak, tüm kırılganlıklarımıza rağmen çözülmeyen çelişkilerin göstereni olmaya devam edeceğiz. Tüm ortaklaştırıcı sorumluluklarımızın bilinciyle, tüm farklılıkların ve başkalıkların, türlerin tüm haklarının barışçıl savunucusu olarak, Görme, gösterme, konuşma, işitme, dile getirme, algılama, hissetme, dokunma yeteneklerimizin, beş duyu ve ötesi organikliğimizin, teknoloji, bilme ve yorumlama erişimlerimizin açık, özgür ve eşitlikçi haklarının savunucusu olarak   DÜNYA SANAT GÜNÜMÜZÜ KUTLUYORUZ." 15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ KARMA SERGİ, 15 – 30 NİSAN 2024 Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM) tarafından düzenlenen sergi, https://gestuam.marmara.edu.tr/ adresinde çevrimiçi olarak izlenebilir.   KÜRATÖR Cem KARA ( Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi)   SERGİ DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Hakkı Tonguç TOKOL Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Cem KARA Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Doç. Dr. Gülnihal KÜPELİ Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Doç. Dr. Gülnur DURAN Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Doç. Dr. Hakan ÇİLOĞLU Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Doç. Dr. Mustafa Bilge SATKIN Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Doç. Dr. Seçkin SEVİM Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü   Afiş Tasarım: Doç. Dr. Cem KARA

Dünya Sanat Günü kutlanıyor

Bugün 15 Nisan Dünya Sanat Günü. Dünya Sanat Günü, her yıl Nisan ayının 15. günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve...

bottom of page