top of page
< Back

Dikkat! Yarın 'Otoriterleşme ve Yerel Yönetimler' sempozyumu var

İSTANBUL- TMMOB Mimarlar Odası'nın Yerel Yönetim Seçimleri'nin yaklaşmakta olduğunu da dikkate alarak düzenlediği OTORİTERLEŞME ve AFET KOŞULLARINDA YEREL YÖNETİMLER KENTLEŞME ve DEMOKRASİ SEMPOZYUMU yarın Bakırköy'de gerçekleştirilecek. Biliminsanları, mimarlar ve çevre duyarlılığı bulunanların konuşmacı olarak katılacağı sempozyum Bakırköy'deki Tarık Akan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve bütün gün sürecek. Saat 10.00'da Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu'nun konuşmasıyla başlayacak sempozyumun sabah oturumlarında Tarık Şengül, Ruşen Keleş, Turgut Kazan, İclal Dinçer, Alper Ünlü, Zafer Akdoğan, Haluk Gerçek, Haluk Eyidoğan, Mustafa Sönmez, Tolga Özden konunun değişik yönleriyle ilgili görüşlerini dile getirecek. Öğleden sonraki oturumda Gülşen Özaydın, Zeynep Eres, Bülent Topaloğlu, Nur Eda Topçu Eryalçın, Oğuz Kurdoğlu, Deniz İncedayı, Behiç Ak, Selcen Coşkun, Mehmet Barış Kuymulu görüşlerini seyircilerle paylaşırken sempozyumun son konuşmacısı Gazeteci-yazar Alâettin Bahçekapılı "Ataşehir İmar Planlarına karşı verilen mücadeleyi" anlatacak. TMMOB Mimarlar Odası'nın yarın Bakırköy'deki Tarık Akan Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği sempozyumun Forum bölümünde kent ve çevre kuruluşlarının katılımı ile Bülent Batuman, Murat Oral, Tevfik Usluoğlu ve Necati Pirinççioğlu görüş açıklayacak.         Yararlı sonuçların elde edilmesinin beklendiği sempozyum için Mimarlar Odası'nın yaptığı açıklamada şöyle denildi:       "Ülkemizde yaklaşan Yerel Yönetim Seçimleri; Cumhuriyetin ikinci yüzyılında mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak bir kişide toplandığı, “merkezileşme ve otoriterleşme” politikaları çerçevesinde yerel yönetimlerin özerk yapılarının değiştirildiği ve yetkilerinin kısıtlandığı, hukukun ve demokrasinin evrensel ilkelerinin yok sayıldığı; baskıcı ve otoriter rejim koşullarında gerçekleştirilecektir.        İçinde bulunduğumuz bu dönemde; ekonomik krizle birlikte toplumsal ve sosyal kriz koşulları ağırlaşmakta, 6 Şubat 2023 tarihli depremler ve afetler siyasi hegemonya adına bir fırsata dönüştürülerek planlama, kentleşme ve yapılaşma süreçleri rant odaklı politikaların aracı haline getirilmektedir. Kamusal ve hukuki denetim yok sayılarak planlama ve imar süreci yeniden yapılandırılmakta, kamuya ait kaynaklar, kentler, doğal, kültürel değerlerin yatırım araçlarına dönüştürülmektedir.        Cumhuriyetin devriminin eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer pek çok alandaki birikim ve değerli kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik aydınlanma ve uygarlaşma karşıtı uygulamalar artmaktadır. Eşitsizlik ve adaletsizlik yükselmekte, düşünce ve ifade, özgürlüğü, örgütlenme, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı gibi temel hak ve özgürlükler çiğnenmekte, demokrasinin bütün kurumlarının baskı altına alınarak yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırılmaktadır.        Bu bağlamda; Mimarlar Odası tarafından 9 Aralık 2023 Cumartesi günü, İstanbul’da “Otoriterleşme ve Afet Koşullarında Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu” düzenlenecektir.        Kentsel yerleşimlerden kırsal yerleşimlere kadar mahalli idarelerde yaşanan değişim ve gelişmelerin; toplumsal, ekonomik ve sosyal yaşama, kent ve mimarlık mesleğine etkilerinin de değerlendirileceği program; meslek ortamı ve tüm ilgilenenlerin katılımına açık olarak düzenlenmektedir."   Otoriterleşme ve Afet Koşullarında Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu Tarih   : 9 Aralık 2023 Cumartesi Başlama Saati: 10.00 Yer      : Tarık Akan Kültür Merkezi (Ataköy Marmaray İstasyonu) Bakırköy / İSTANBUL

Dikkat! Yarın 'Otoriterleşme ve Yerel Yönetimler' sempozyumu var

İSTANBUL- TMMOB Mimarlar Odası'nın Yerel Yönetim Seçimleri'nin yaklaşmakta olduğunu da dikkate alarak düzenlediği OTORİTERLEŞME ve AFET...

bottom of page