top of page
< Back

Felsefeci ve edebiyatçı Prof. Dr. Önay Sözer yaşamını yitirdi

ROMA- Hegel diyalektiği ve görüngübilim (fenomenoloji), varlıkbilim (ontoloji) alanlarında çalışmalar yapan felsefeci ve yazar Prof. Dr. Önay Sözer (İstanbul, 1936-İtalya, Roma, 4.12.2022) Roma'da yaşamını yitirdi. Felsefe incelemeleri yanında roman, öykü de yazan Sözer, İstanbul Erkek Lisesini (1954) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş (1959); daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Kürsüsüne asistan olarak girmiş; 1966 yılında doktor, 1986 yılında da doçent unvanlarını almış; 1993 yılında Sistematik felsefe ve mantık dalında profesör olmuştur. Bir süre Boğaziçi Üniversitesi felsefe bölümünde çalışmış, 2003'te İstanbul Üniversitesi'nden emekli olmuştur. Önay Sözer, Hegel ve Hegel sonrası üzerine yaptığı felsefe incelemeleriyle tanınmıştır; çağımız felsefe konularına üzerinde de ayrıntılı çalışmalar yapmıştır. Felsefe dışında dil ve edebiyat konularında da yazmıştır. Yazıları 1955 yılından itibaren Onüç, Yeni Ufuklar, Türk Dili, Yeni Dergi, Soyut gibi dergilerde çıkmıştır. Uluslararası Hegel Derneği Yönetim Kurulu Üyesiydi.
Başlıca yapıtları: Edmund Husserl'in Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varlığı (1977), Anlayan Tarih (1981), Öteki (ya da Meleğin Kitabı) roman,1983), Leere und Fülle - Ein Essay in phänomenologischer Semiotik (1988), Çıplak Gülüş (öykü, 1988), Felsefenin Abecesi (1992), Kadın ve Benzeri-Bir Kadın Ütopisi (deneme, 1993), İsisin Düğümü (roman, 2004), Sonradan Yaşamak (roman, 2009), Jacques Derrida ile Birlikte Pera Peras Poros (inceleme, Ferda Keskin ile, 2012), Piri Reisin Kayıp Adası (roman, 2014), Sanat: Görünendeki Görünmeyen (inceleme, 2019), Sarsılanlar (roman, 2020), Dolambaç (roman, 2022), vb. Hakkında yerli ve yabancı çalışma arkadaşları onun için "Bir Arada" (İstanbul 2013, haz. Dr. Sanem Yazıcıoğlu) adlı bir armağan kitap yayımlanmışlardır...

Felsefeci ve edebiyatçı Prof. Dr. Önay Sözer yaşamını yitirdi

ROMA- Hegel diyalektiği ve görüngübilim (fenomenoloji), varlıkbilim (ontoloji) alanlarında çalışmalar yapan felsefeci ve yazar Prof. Dr....

bottom of page