top of page
< Back

Işık Özkefeli yazdı: Sıvas katliamını unutmadık...

SİVAS KATLİAMININ 30. YILINDA UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ! Sivas Katliamı ’nın 30. yıl dönümünü büyük hüzünle ve acıyla anıyoruz. 35 aydınımızı yakan zihniyet laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Cumhuriyetimize saldırmıştı, bunu çok iyi biliyoruz… Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş ve kuruluş sürecinin esaslarını Sivas Kongresi ile Sivas’ta ilan etmişti. “Tam bağımsızlık” ilkesi; laik, demokratik, sosyal, üniter ve hukuk devleti özelliklerini kapsayan ulus devletin, yani, Türkiye Cumhuriyeti’nin habercisiydi… Sivas, bu anlamda Cumhuriyet Devrimi’nin en önemli kavşağıdır. Önemli kalesidir, önemli kilometre taşıdır. Yıllarca, siyasi iktidarlarca beslenen gerici yapıların “Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkılacak!” sloganlarını unutmadık. Oy uğruna Sivas Katliamına seyirci kalanlar; ülkemizi tek kişi yönetimine taşımış, parlamenter çoğulcu sistemi ortadan kaldırmış, Gazi Meclis’in itibarını yok etmiş ve Atatürk Devrimi kazanımlarına savaş açmıştır. 2 Temmuz Katliamı, laik ve demokratik Cumhuriyet’e vurulan ağır bir darbedir. Tartışmasız, gerici bir isyandır . Bu isyanın unutulması, unutturulması mümkün değildir. Tüm bu nedenlerle, 2 Temmuz Katliamı’ ndan çıkarılacak dersler çok önemlidir: -Laiklik ilkesi; toplumsal barışın, huzurun ve bütünlüğümüzün vazgeçilmezidir. -Laiklik demokrasinin, özgürlüğün ve Cumhuriyetin teminatıdır. Birey olmak demektir. - Gerici, bölücü, iş birlikçi güç odaklarına ve yapılanmalarına artık izin verilmeyecektir. -Devrim Kanunları mutlaka uygulanacaktır. - Parlamenter sisteme, özgürlükçü, çoğulcu siyasi yaşama yeniden geçilecektir. Bugün Laikliğe karşı savaş açanlar, kendini bilmezler, tarikatların peşinde koşanlar Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için gaflet, dalalet ve hıyanet içerisinde olan hainlerdir. 2 Temmuz Katliamı’nda yitirdiğimiz aydınlarımızı, sanatçılarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ailelerine, sevenlerine ve tüm ulusumuza tekrar sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Işık Özkefeli yazdı: Sıvas katliamını unutmadık...

SİVAS KATLİAMININ 30. YILINDA UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ! Sivas Katliamı ’nın 30. yıl dönümünü büyük hüzünle ve acıyla anıyoruz. 35...

bottom of page